21. Powiatowy Dzień Kultury w Puławach. Wśród wyróżnionych redaktor naczelny „Kuriera Lubelskiego”

Łukasz Kaczanowski
Łukasz Kaczanowski
Udostępnij:
W hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Puławach odbyła się uroczysta gala związana z 21. Powiatowym Dniem Kultury. W trakcie wydarzenia wręczone zostały Nagrody Starosty Puławskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Wśród 39 wyróżnionych znalazł się Wojciech Pokora, redaktor naczelny „Kuriera Lubelskiego”. W trakcie gali nagrodzono także laureatów powiatowego konkursu wydawnictw.

Powiatowy Dzień Kultury w Puławach to święto dla osób działających w dziedzinie kultury w powiecie puławskim. Wydarzenie jest okazją do uhonorowania i przedstawienia artystów, działaczy i animatorów rozwijających puławską kulturę. Podczas piątkowej (22 października) uroczystości wyróżnienia przyznano dla 34 osób oraz 5 organizacji.

Nagrody Starosty Puławskiego za osiągnięcia kulturalne otrzymali:

 • Jan Denko - zasłużony przewodnik, członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa. Współpracuje z Lokalną Organizacją Turystyczną "Kraina Lessowych Wąwozów". Jest ambasadorem regionu, promując go poprzez cykliczne wykłady i prezentacje multimedialne dla kuracjuszy nałęczowskiego uzdrowiska.
 • Weronika Cempel - występuje na koncertach okolicznościowych i charytatywnych w puławskich jednostkach kultury. Jest główną solistką zespołu wokalnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Puławach. Do jej najważniejszych osiągnięć zaliczyć można: II miejsce w przeglądzie pieśni i piosenki religijnej o charakterze wojewódzkim, nominacja do finału wojewódzkiego konkursu piosenki "Jesienne Nutki" w Lublinie, I miejsce w formie muzycznej XIX wojewódzkiego konkursu twórczości "Zawsze niech będzie".
 • Renata Szelewicka-Karolik - od lat prowadzi społecznie zajęcia wokalne z dziećmi. Jej podopieczni w ciągu 11 lat odebrali 24 stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego w dziedzinie muzyki. Do największych sukcesów podopiecznych pani Renaty zaliczyć należy: I nagrodę podczas Top art festival "Le Strade Della Musica" w Rzymie, I nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu "Wiosenne Gwiazdy", Grand Prix podczas "Sezonu Muzycznego" w Lublinie, I nagrodę podczas Koncertu Galowego w Filharmonii Lubelskiej.
 • Kamila Niećko - za osiągnięcia w dziedzinie muzyki w 2018 roku otrzymała stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego, a w roku 2019 została nagrodzona przez Prezydenta Puław nagrodą Puławski Talent. Największe sukcesy w minionym sezonie: I nagroda podczas przeglądu Pieśni i Piosenki Religijnej o zasięgu wojewódzkim, Finalistka IX Ogólnopolskiego Festiwalu Wokalnego "Mikrofon, Mok i Ty".
 • Beata Kopcińska - Pani Beata jest autorką artykułów naukowych dotyczących działań partyzanckich oraz obrony terytorialnej. W sierpniu br. pani Beata przy współpracy Powiatowej Biblioteki Publicznej i Starostwa Powiatowego w Puławach wydała książkę pt. „LUBELSKIE WILKI. Dzieje zgrupowań partyzanckich Lubelszczyzny”.
 • Łukasz Grabczak - redaktor, dziennikarz Radia Lublin. W ramach swojej pracy reporterskiej zrealizował wiele ciekawych materiałów z zakresu kultury i sztuki. Od blisko 10 lat przygotowywał wspólnie z Wydziałem Promocji puławskiego starostwa cykliczną audycję „Powiśle – Magazyn Ziemi Puławskiej”, w której wiele czasu poświęcono ludziom kultury i sztuki z terenu powiatu puławskiego oraz wydarzeniom, a także przedsięwzięciom z zakresu kultury. Ponadto sam udziela się w szeregu inicjatyw kulturalnych, np. w organizowanej corocznie przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Puławach i Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach, akcji Narodowego Czytania pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej. Uczestniczy także w akcjach charytatywnych oraz przekazuje swą wiedzę dziennikarską młodym adeptom tej sztuki.
 • Michał Kowalczyk - dyrektor Gminnego Domu Kultury w Janowcu. Kierując domem kultury zainicjował i zrealizował wiele nowych i cennych kulturowo projektów, m.in pierwszy, objęty patronatem honorowym starosty puławskiego, koncert Jazznowiec Festiwal. W ostatnim roku zorganizował dożynki gminne, piknik lotniczy oraz współorganizował z Fundacją Parasol Wschód festiwal biegowy w dzień flagi.
 • Ryszard Urban - jest związany z Klubem Twórców Ludowych w Kazimierzu Dolnym od początku jego istnienia. Pan Ryszard interesuje się tkactwem warsztatowym. Tworzy chodniki z wełny i kolorowych resztek materiałów. Zajmuje się również robieniem osnowy. Prowadził warsztaty w zakresie osnuwania. Swoje prace pan Ryszard prezentuje na wystawach i kiermaszach w Kazimierzu Dolnym, a także na terenie województwa i kraju.
 • Justyna Czopek-Prajsnar - propagatorka tradycji rękodzielniczych i kulturowych Ziemi Kazimierskiej. Stała się współinicjatorką różnych form pracy rękodzielników i kazimierskich twórców.
 • Małgorzata Pszczoła - animatorka kultury w Gminnym Centrum Kultury w Baranowie, prowadzi świetlicę w Śniadówce, organizuje zajęcia z zakresu tkactwa, garncarstwa, haftu, pomaga przy organizacji imprez i uroczystości gminnych.
 • Marianna Sobolewska - członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Baranowie i przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów Koło w Baranowie. Organizuje spotkania integracyjne, uczestniczy w życiu społecznym gminy, wije wieńce, przygotowuje palmy, wykonuje pająki ze słomy.
 • Adela Rybak - członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Baranowie, śpiewa i tworzy sztukę ludową, szydełkuje, bierze udział w gminnych uroczystościach kulturalnych.
 • Anna Piłat - od 2000 roku pracuje w Bibliotece Gminnej w Kazimierzu Dolnym, a od 2008 roku jest kierownikiem placówki. Jest inicjatorką działań w obszarze upowszechniania czytelnictwa i kultury słowa, jak również pomysłodawczynią cyklicznych imprez kulturalnych.
 • Zbigniew Rodzik - członek Towarzystwa Przyjaciół Gołębia, fotografuje i archiwizuje działania towarzystwa, prowadzi także lokalną gablotę i stronę internetową.
 • Przemysław Jóźwik - gitarzysta i wokalista, tworzy własne utwory. Pierwsze dzieło muzyczne napisał w wieku 14 lat. Jest założycielem zespołów Garaż oraz Zadra. Współpracował z Romualdem Lipko i Piotrem Malinowskim, Michałem Wąsikiem, a także zespołem Bajm. Obecnie pracuje nad debiutancką płytą.
 • Ks. Krzysztof Krakowiak - proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach. Jest organizatorem cyklicznych wydarzeń kulturalnych, m.in. występu Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze w Puławach, festiwalu kolęd, koncertu w 100-lecie odzyskania Niepodległości i innych projektów kulturalnych i patriotycznych.
 • Przemysław Bajew - współtwórca zespołu DHM i Anioły, autor kompozycji muzycznych, występował w mediach lokalnych i regionalnych. Obecnie przygotowuje nową płytę.
 • Natalia Kosmowska - laureatka konkursów muzycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, występowała w mediach lokalnych i krajowych. Utalentowana artystka śpiewa i tańczy od 4-go roku życia. Wciąż rozwija swój talent i wzbogaca warsztat wokalny i instrumentalny.
 • Puławska Orkiestra Dęta - działa przy Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika w Puławach pod batutą kapelmistrza Dariusza Domańskiego. Grupa prowadzi ożywioną działalność kulturalną, uświetniając lokalne uroczystości.
 • Dariusz Domański - kapelmistrz Puławskiej Orkiestry Dętej, a także instruktor sekcji instrumentów blaszanych. Jest współtwórcą orkiestry, prowadzi zajęcia gry na instrumentach oraz gra na instrumentach dętych.
 • Agnieszka Kawka - pracownica Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika, gdzie opiekuje się Klubem Twórców Ludowych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, w tym z Puławskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Klubem Seniora, teatrem Retro. Zainicjowała powstanie Klubu Mam w Puławach.
 • Jerzy Michał Sołdek - zasłużony działacz z zakresu kultury, wykładowca Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członek Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa, publicysta, historyk, regionalista, wieloletni redaktor Głosu Nałęczowa.
 • Szymon Czapik - prowadzi Zespół Wokalny „Bystre Babki” przy Gminnym Centrum Kultury w Wąwolnicy. Tańczył w Zespole Ludowym Bystrzacy, śpiewa w Chórze Jubbilate Deo przy Parafii Św. Wojciecha w Wąwolnicy. Jest także organistą w Parafii św. Mikołaja w Lublinie.
 • Wojciech Pokora - redaktor naczelny Kuriera Lubelskiego, autor reportaży, publicysta, działacz lokalny związany z Lubelszczyzną i Ziemią Puławską. Jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i prezesem oddziału lubelskiego SDP.
 • Gabriela Mosińska - wokalistka szlifująca swój talent pod kierunkiem Zbigniewa Jonaka. W latach 2020-21 zdobyła wiele nagród w konkursach muzycznych, jest tancerką w Zespole Pieśni i Tańca Ludowego Powiśle.
 • Weronika Kubiś - uczy się śpiewu pod kierunkiem Zbigniewa Jonaka, w latach 2020-21 zdobyła wiele nagród w konkursach muzycznych, m.in. I miejsce w 26. Przeglądzie Twórczości Młodzieżowej w Lipsku.
 • Anna Magda Filipiak-Matras - poetka, autorka tekstów piosenek i wokalistka. Instruktor w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika w Puławach, konferansjer. Grała główną rolę żeńską podczas Festiwalu Lesslów w Puławach.
 • Jakub Rogala - wokalista, uczący się pod opieką Zbigniewa Jonaka, reprezentuje Puławy na międzynarodowych festiwalach, laureat nagrody Prezydenta w kat. Puławski Talent.
 • Joanna Gracz - reprezentowała Gminę Puławy podczas festynu rodzinnego TVP3 w Górze Puławskiej oraz na dożynkach powiatowych gdzie zdobyła nagrodę w konkursie twórczości ludowej. Aktywnie współpracuje z gminnym ośrodkiem kultury.
 • Sławomir Kłos - regionalista, historyk. Współpracuje z redakcją historyczną Radia Lublin, przy jego udziale powstało wiele reportaży: Żydzi z Fortu Borowa, Wybuch, Lata spędzone na lotnisku, Przerwana młodość, Biedacy.
 • Dominik Mielko - od 2017 r. jest dyrygentem Gminnej Orkiestry Dętej w Kurowie, nauczycielem, autorem utworów muzycznych np. w hołdzie prymasowi tysiąclecia kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w bieżącym roku zorganizował widowisko muzyczno-teatralne na starym rynku w Kurowie.
 • Grażyna Kowa - działaczka stowarzyszenia Kobiety z Pasją Borowa-Skoki, organizuje festyny rodzinne, uczestniczy w organizacji Święta Truskawki, pomaga przy wiciu Wieńca dożynkowego, wykonuje stroiki okolicznościowe, kultywuje kulturę ludową.
 • Nikola i Karina Ciesielskie - utalentowane wokalistki, które współpracują z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gołębiu, wielokrotnie występowały na dożynkach powiatowych i innych uroczystościach, angażują się w życie kulturalne gminy i powiatu.
 • Halina Kuna - prowadzi Amatorski Teatr w Bronicach, jest współautorką wystawianych sztuk i spektakli.
 • Młodzieżowa Grupa Teatralna z Markuszowa - działająca od 3 lat przy Gminnym Domu Kultury w Markuszowie poprzez swoją działalność integruje i rozwija utalentowaną młodzież.
 • Stowarzyszenie Aktywna Wieś Witowice - stowarzyszenie powstałe w 2009 roku jest organizatorem imprez, animatorem działań kulturalnych, prowadzi działalność społeczną, współpracuje z lokalną Ochotniczą Strażą Pożarną i uświetnia występami okolicznościowe uroczystości.
 • Koło Gospodyń Wiejskich Czołnowianki - Panie występują na uroczystościach, wiją wieńce dożynkowe, wykonują utwory ludowe i patriotyczne. Kultywują lokalne tradycje kulinarne i twórcze w zakresie wyszywania. Zdobyły nagrody podczas Dożynek Powiatowych w Baranowie i w konkursie „Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa".
 • Koło Gospodyń Wiejskich z Zagród - jego członkowie tylko w 2021 roku mogą pochwalić się m.in.. finałem konkursu „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa", finałem Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, I nagrodą w półfinale wojewódzkiego konkursu o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP, medalem i dyplomem od Wojewody Lubelskiego oraz Marszałka Województwa Lubelskiego za zasługi w kulturze. Za przygotowane wieńce KGW było nagradzane w gminie, powiecie i na tegorocznych Dożynkach Wojewódzkich.

Z kolei wśród laureatów powiatowego konkursu wydawnictw znaleźli się:

- w kategorii album:

 • 1 miejsce – Muzeum Czartoryskich w Puławach za publikację pt. „Kres Polskich Aten”,
 • 2 miejsce – Urząd Miasta Puławy za album pt. „Puławy dawniej i dziś”,
 • 3 miejsce – Towarzystwo Przyjaciół Gołębia za album ze zdjęciami Krzysztofa Olszaka pt. „Te, co patrzą słońcu w oczy…”.

- w kategorii folder turystyczny:

 • 1 miejsce – Lokalna Organizacja Turystyczna Kraina Lessowych Wąwozów za „Informator Turystyczny”, do którego tekst opracowała współprowadząca uroczystość Joanna Czajkowska,
 • 2 miejsce – Urząd Miasta Puławy za „Folder turystyczny”, wydany w trzech wersjach językowych,
 • 3 miejsce – Puławskie Towarzystwo Miłośników Gór za folder „Symbole religijne w górach”, autorstwa Roberta Małkusa

- w kategorii wydawnictwo historyczne:

 • 1 miejsce – Urząd Miasta Puławy za książkę „Dzieje Puław tom I”, autorstwa Andrzeja Tołpyho,
 • 2 miejsce – Końskowolskie Towarzystwo Społeczno-Regionalne za książkę „Na Piskorach i w Zagórkach” autorstwa Aleksandra Lewtaka,
 • 3 miejsce – Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym za publikację z cyklu „Historia w monetach zapisana. Numizmaty z kościoła farnego pw. Św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja” autorstwa Zbigniewa Kiełba.
 • wyróżnienie Starosty Puławskiego i Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach dla Organizacji NSZZ Solidarność przy Grupie Azoty Puławy S.A. za książkę pt. „Powstanie Solidarności i stan wojenny – Wspomnienia działaczy NSZZ Solidarność”
 • wyróżnienie Starosty Puławskiego i Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach dla Towarzystwa Przyjaciół Michowa za folder pt. „Anastazy Strzelecki (1783-1848) – oficer Wojska Polskiego Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego” pod redakcją Łukasza Pasima

- w kategorii wydawnictwa pozostałe:

 • I miejsce – Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli za publikacje pt. „Kajet Końskowolski: Opowiadania z dziejów i zwyczajów Gminy Końskowola”, „Wspomnienia Salomei Sułek”, „Pamiętnik dla moich dzieci. Józef Kolek”,
 • II miejsce – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach za książkę „Godko moja” autorstwa śp. Zbigniewa Kozaka,
 • III miejsce – Gminny Ośrodek Kultury w Kurowie za wydawnictwo O Nas „Kwartalnik Gminy Kurów”
 • wyróżnienie Starosty Puławskiego i Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach dla Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa za Roczniki pisma Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa - Głos Nałęczowa 2020, 2021
 • wyróżnienie Starosty Puławskiego i Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach dla Stowarzyszenia Kobiety z Pasją Borowa-Skoki, za Przepisy Kuchni Regionalnej zgromadzone przez Walentynę Nowak „Niezawodne przepisy kulinarne kobiet z pasją”

Na koniec uroczystości odbył się koncert Marcina Wyrostka z zespołem Coloriage.

"Warsaw Show 16" ostatnim sezonem Don Kasjo?

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie