Bogdan Nowak

Bogdan Nowak

dziennikarzKurier LubelskiZamość

1946 materiałów

Bogdan Nowak (urodzony w 1972 r.), dziennikarz, regionalista, autor utworów scenicznych. Ukończył archeologię na Uniwersytecie Warszawskim. Jego praca magisterska została opublikowana w monografii pt. „Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych”. Dotychczas wydał m.in. książki: „Wizjoner na strychu”, "Państwo Zamojskie” oraz „Uciekany”. Jest także m.in. współautorem albumów: „Wieś lubelska w fotografiach końca XIX – 1. połowy XX wieku”, „Skarb znaleziony na strychu” oraz książki „Zamość. Ulice i place” (w 2022 r. publikacja otrzymała tytuł „Książka roku” przyznany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Lublinie). Ma również na swoim koncie dwa tomiki poetyckie. Jest także współtwórcą Teatru Tragicznego Piątej Strony Świata (został za to uhonorowany przez prezydenta Zamościa tytułem „Animator Kultury Zamościa 2011") oraz zespołu Ofensywa Brunetów, który zdobywał wiele nagród i wyróżnień na ogólnopolskich konkursach piosenki poetyckiej i autorskiej. 

 

 

Rozwiń opis

Dodaj ogłoszenie