Puławskie Azoty zajęły pierwsze miejsce wśród najlepiej postrzeganych firm województwa lubelskiego w konkursie „Filary Polskiej Gospodarki“ organizowanym przez dziennik „Puls Biznesu".

„Filary Polskiej Gospodarki” to nagroda dla firm znacząco wpływających na rozwój poszczególnych regionów naszego kraju. Wyróżnienia przyznawane są najważniejszym pracodawcom w każdym województwie. W konkursie udział biorą firmy, które wspierają i promują zatrudnienie, umożliwiają rozwój przedsiębiorczości oraz angażują się w działania na rzecz społeczności lokalnych. Wyboru laureatów w rankingu „Pulsu Biznesu” dokonują przedstawiciele władz lokalnych, którzy obserwując rozwój przedsiębiorstw oraz gmin w swoim regionie, wskazują podmioty zasługujące na uhonorowanie.