Przychody jedynej kopalni węgla na Lubelszczyźnie spadły, ale zyski wzrosły trzykrotnie. „Osiągnięte wyniki finansowe spółka ocenia jako dobre” – czytamy w komunikacie prasowym Lubelskiego Węgla „Bogdanka”.

W 2016 r., przychody grupy kapitałowej LW Bogdanka wyniosły 1,786 mld zł, a zysk netto zbliżył się do 182 mln zł. Według wstępnych wyliczeń, w minionym roku przychody w 2017 r. spadły do 1,780 mld zł, a zysk poszybował do poziomu 667,9 mln zł.

Wpływ na tegoroczne wyniki miało m.in. porozumienia w sprawie deputatów węglowych wypłacanych emerytom i rencistom oraz odwrócenie odpisu z 2015 r.

Wówczas kopalnia musiała odliczyć od swojego zysku 625 mln zł. Po wyłączeniu wszystkich zdarzeń jednorazowych, zysk netto grupy wyniósłby niewiele ponad 173 mln zł. Ponad 10 mln zł mniej niż w 2016 r.

Ostateczne wyniki kopalnia przedstawi 23 marca.

Podwyżki dla górników

- Jesteśmy zadowoleni z wypracowanego wspólnie rozwiązania - powiedział w środę Sławomir Karlikowski, pełniący obowiązki prezesa kopalni. Tymi słowami skomentował porozumienie pomiędzy zarządem spółki i związkami zawodowymi, które dotyczyło wzrostu wynagrodzeń pracowników.

Od 1 marca pensje wzrastają o pięć procent, do kwoty 7932,84 zł. Ponadto do końca marca zostanie wypłacona jednorazowa premia motywacyjna w wysokości 2700 zł.

Kopalnia poszukuje prezesa

Dwa tygodnie temu rada nadzorcza Lubelskiego Węgla „Bogdanka” odwołała Krzysztofa Szlagę, dotychczasowego prezesa spółki. Od tego czasu trwa postępowanie kwalifikacyjne na to stanowisko. Rozmowy odbywają się w biurze Enea w Warszawie. Grupa energetyczna kontroluje kopalnię od 2015 r.

W ubiegłym roku LW Bogdanka sprzedał ok. 9 mln ton węgla.