Ja jako firma, czyli o zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej

Materiał informacyjny Stowarzyszenie Sursum Corda
Zastanawiasz się nad założeniem firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, ale nie wiesz od czego zacząć? W kilku krokach pokażemy Ci jakie to proste!

KROK 1

W pierwszym kroku, należy wybrać odpowiednią formę opodatkowania Twojej firmy. Jej wybór jest uzależniony od rodzaju działalności, wielkości prognozowanych przychodów, chęci korzystania z ulg podatkowych, czy rozliczania z małżonkiem. Do wyboru są aż cztery formy opodatkowania:

 • podatek na zasadach ogólnych - ta forma rozliczeń pozwala na płacenie podatku w wysokości 18%, po obniżeniu jej o kwotę wolną od podatku oraz według stawki 32% od nadwyżki ponad 85.528 zł podstawy opodatkowania. Przy wyborze tej formy opodatkowania kwotę podatku można obniżyć o ulgi, odliczenia czy zapłacone składki ubezpieczeniowe. Możliwe jest też rozliczanie się wspólnie z małżonkiem.
 • podatek liniowy – w tym przypadku Twój dochód jest opodatkowany jedną stawką podatku - 19%, bez względu na jego wysokość. W tym wypadku nie możesz jednak skorzystać z żadnych ulg czy odliczeń oraz rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Konieczne też jest prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 • ryczałt od przychodów – w tej formie opodatkowania nie możesz pomniejszyć osiąganych przychodów o poniesione koszty podatkowe. Jednakże powoduje to, że możesz skorzystać z preferencyjnych stawek - 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5%, 15% lub 17%, w zależności od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej.
 • karta podatkowa - jest to najprostszy sposób rozliczenia, przeznaczony dla niewielkich zakładów usługowych, wytwórczo-usługowych i handlowych, np. usług zegarmistrzowskich, tapicerskich, krawieckich, handlu detalicznego, częściowo także rolnictwa i innych. Naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego, odrębnie na każdy rok podatkowy.

KROK 2

Następnym krokiem będzie wybór odpowiednich numerów PKD, czyli musisz odpowiednio sklasyfikować rodzaj swojej działalności, zgodnie z kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej. Występuje tam ponad 400 kodów, Ty natomiast możesz wskazać maksymalnie 10 z nich, które będą dominować w Twojej firmie. Na pierwszym miejscu wskazujesz oczywiście ten rodzaj działalności, który będzie przeważał w Twojej firmie.

KROK 3

Teraz przyszedł czas na decyzję, czy dokumentację księgową będziesz prowadził sam, czy będzie to robić biuro rachunkowe. Jeśli nie jesteś biegły w finansach, zdecydowanie warto rozpocząć współpracę z biurem rachunkowym, które zadba o należyte prowadzenie Twoich ksiąg rachunkowych.

KROK 4

W następnym kroku konieczne jest wypełnienie formularz CEIDG-1 na stronie ministerstwa. Przyszły przedsiębiorca ma kilka opcji na złożenie wniosku:

 • osobiście, w urzędzie miasta lub gminy,
 • listem poleconym (poświadczonym notarialnie),
 • elektronicznie, z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Warto wiedzieć, że złożony formularz CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą, jest jednocześnie:

 • wnioskiem o uzyskanie, zmianę albo skreślenie wpisu w rejestrze REGON,
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP),
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

KROK 5

W ostatnim kroku zakładasz konto w banku oraz wyrabiasz pieczątki Twojej firmy. Rachunek bankowy będzie służyć rozliczeniu z kontrahentami, ZUS-em, czy Urzędem Skarbowym. Natomiast pieczątka jest swego rodzaju potwierdzeniem autentyczności działania firmy. Przybicie pieczęci firmy wygląda bardzo profesjonalnie i podwyższa w oczach kontrahentów rangę przedsiębiorstwa.

Jednoosobowa działalność gospodarcza to działalność, która ma najprostszą, najszybszą i jednocześnie bezpłatną formę rejestracji – wystarczy jeden dzień, aby Twoja firma została zarejestrowana. Wystarczy, że wypełnisz wniosek zgłoszeniowy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), co jednocześnie będzie zgłoszeniem utworzenia Twojej firmy do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do Głównego Urzędu Statystycznego. Potem pozostaje Ci już cieszyć się swoją wymarzoną firmą!

Lokalizacje Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Mieście Lublin:

I. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego z możliwością mediacji prowadzone przez Stowarzyszenie Sursum Corda czynne od poniedziałku do piątku:

 • Punkt nr. 3 NPP zlokalizowany w XXIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Lipowej 25 w Lublinie - czynny w godzinach od 16.00 do 20.00 (Lipiec/Sierpień 2021 r. godz. 8.00-12.00)
 • Punkt nr. 2 NPO zlokalizowany w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Podwale 11 w Lublinie - czynny w godzinach od 16.00 do 20.00
 • Punkt nr. 11 NPO zlokalizowany w Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Roztocze 14 w Lublinie - czynny w godzinach 16.00 - 20.00

II. Pozostałe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego z możliwością mediacji czynne od poniedziałku do piątku:

 • Punkt nr. 1 NPP Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego
 • w Lublinie, Al. Racławickie 5, parter, s. 27 – czynny w godzinach 10.00 - 14.00
 • Punkt nr. 4 NPO Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie, ul. Maszynowa 2, parter – czynny w godzinach 10.00 - 14.00
 • Punkt nr. 5 NPP Szkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie, ul. Józefa Śliwińskiego 5, I piętro, s. 119 – czynny w godzinach 15.30 - 19.30
 • Punkt nr. 6 Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie, ul. Kunickiego 116, I piętro, s. 28 – czynny w godzinach 16.00 - 20.00
 • Punkt nr. 7 NPP Zespół Szkół nr 12 w Lublinie, ul. Sławinkowska 50, parter, s. 70 – czynny w godzinach 16.00 - 20.00 (możliwość mediacji)
 • Punkt nr. 8 NPP Budynek Urzędu Miasta Lublin, ul. Filaretów 44, II piętro, s. 319 – czynny w godzinach 8.00 - 12.00
 • Punkt nr. 9 NPP Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie, ul. Tumidajskiego 6a, parter, sala nauczania indywidualnego – czynny w godzinach 16.00 – 20.00 (możliwość mediacji)
 • Punkt nr. 10 NPP Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie, ul. Zemborzycka 82, parter s.13 – czynny w godzinach 16.00 - 20.00 (Lipiec/Sierpień 2021 r. Poniedziałek – Środa, Piątek: godz. 9.00-13.00,Czwartek: godz.8.00-12.00)
 • Punkt nr. 12 NPP Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2, parter s.1 – czynny w godzinach 16.00 - 20.00 (Lipiec/Sierpień 2021 r. godz. 8.00-12.00)
 • Punkt nr. 13 NPO Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie, ul. Radości 13, parter sala konferencyjna 70 – czynny w godzinach 16.00 - 20.00
 • Punkt nr. 14 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie, ul. Radzyńska 5, parter, s. E8 – czynny w godzinach 16.00 - 20.00

Harmonogram pracy punktów na terenie Miasta Lublina dostępny również na stronie: www.lublin.eu oraz www.bip.lublin.eu.

Z nieodpłatnej pomocy skorzystać może każda osoba fizyczna, po podpisaniu w puncie pomocy oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Rejestracja na wizyty: w celu uzyskania pomocy w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy dokonać wcześniejszej rejestracji.

Rejestracja na wizyty odbywa się pod numerem telefonu: (81) 446 12 10, w poniedziałek - piątek w godz. 7.30-15.30 lub przez internet pod adresem: np.ms.gov.pl

„Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Miasta Lublin”