Ja jako firma, czyli o zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej

Materiał promocyjny Stowarzyszenie Sursum Corda

Zastanawiasz się nad założeniem firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, ale nie wiesz od czego zacząć? W kilku krokach pokażemy Ci jakie to proste!

KROK 1
W pierwszym kroku, należy wybrać odpowiednią formę opodatkowania Twojej firmy. Jej wybór jest uzależniony od rodzaju działalności, wielkości prognozowanych przychodów, chęci korzystania z ulg podatkowych, czy rozliczania z małżonkiem. Do wyboru są aż cztery formy opodatkowania:

 • podatek na zasadach ogólnych - ta forma rozliczeń pozwala na płacenie podatku w wysokości 18%, po obniżeniu jej o kwotę wolną od podatku oraz według stawki 32% od nadwyżki ponad 85.528 zł podstawy opodatkowania. Przy wyborze tej formy opodatkowania kwotę podatku można obniżyć o ulgi, odliczenia czy zapłacone składki ubezpieczeniowe. Możliwe jest też rozliczanie się wspólnie z małżonkiem.
 • podatek liniowy – w tym przypadku Twój dochód jest opodatkowany jedną stawką podatku - 19%, bez względu na jego wysokość. W tym wypadku nie możesz jednak skorzystać z żadnych ulg czy odliczeń oraz rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Konieczne też jest prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 • ryczałt od przychodów – w tej formie opodatkowania nie możesz pomniejszyć osiąganych przychodów o poniesione koszty podatkowe. Jednakże powoduje to, że możesz skorzystać z preferencyjnych stawek - 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5%, 15% lub 17%, w zależności od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej.
 • karta podatkowa - jest to najprostszy sposób rozliczenia, przeznaczony dla niewielkich zakładów usługowych, wytwórczo-usługowych i handlowych, np. usług zegarmistrzowskich, tapicerskich, krawieckich, handlu detalicznego, częściowo także rolnictwa i innych. Naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego, odrębnie na każdy rok podatkowy.

KROK 2
Następnym krokiem będzie wybór odpowiednich numerów PKD, czyli musisz odpowiednio sklasyfikować rodzaj swojej działalności, zgodnie z kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej. Występuje tam ponad 400 kodów, Ty natomiast możesz wskazać maksymalnie 10 z nich, które będą dominować w Twojej firmie. Na pierwszym miejscu wskazujesz oczywiście ten rodzaj działalności, który będzie przeważał w Twojej firmie.

KROK 3
Teraz przyszedł czas na decyzję, czy dokumentację księgową będziesz prowadził sam, czy będzie to robić biuro rachunkowe. Jeśli nie jesteś biegły w finansach, zdecydowanie warto rozpocząć współpracę z biurem rachunkowym, które zadba o należyte prowadzenie Twoich ksiąg rachunkowych.

KROK 4
W następnym kroku konieczne jest wypełnienie formularzu CEIDG-1 na stronie ministerstwa. Przyszły przedsiębiorca ma kilka opcji na złożenie wniosku:

 • osobiście, w urzędzie miasta lub gminy,
 • wniosek podpisany przez osobę uprawnioną, poświadczony notarialnie i wysłany listem poleconym,
 • elektronicznie, z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Warto wiedzieć, że złożony formularz CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą, jest jednocześnie:

 • wnioskiem o uzyskanie, zmianę albo skreślenie wpisu w rejestrze REGON,
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP),
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

KROK 5
W ostatnim kroku zakładasz konto w banku oraz wyrabiasz pieczątki Twojej firmy. Rachunek bankowy będzie służyć rozliczeniu z kontrahentami, ZUS-em, czy Urzędem Skarbowym. Natomiast pieczątka jest swego rodzaju potwierdzeniem autentyczności działania firmy. Przybicie pieczęci firmy wygląda bardzo profesjonalnie i podwyższa w oczach kontrahentów rangę przedsiębiorstwa.

Jednoosobowa działalność gospodarcza to działalność, która ma najprostszą, najszybszą i jednocześnie bezpłatną formę rejestracji – wystarczy jeden dzień, aby Twoja firma została zarejestrowana. Wystarczy, że wypełnisz wniosek zgłoszeniowy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), co jednocześnie będzie zgłoszeniem utworzenia Twojej firmy do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do Głównego Urzędu Statystycznego. Potem pozostaje Ci już cieszyć się swoją wymarzoną firmą!

Lokalizacje Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Powiecie Tomaszowskim

 • nieodpłatna pomoc prawna i mediacje:

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Żwirki i Wigury 2

I PÓŁROCZE: pn: 12.00 – 16.00, wt: 15.00 - 19.00, śr: 9.00 - 13.00, czw: 14.00 - 18.00, pt: 8.30 - 12.30
II PÓŁROCZE: pn: 12.00 – 16.00, wt: 15.00 - 19.00, śr: 13.00 - 17.00, czw: 13.00 - 17.00, pt: 8.30 - 12.30

 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacje:

Urząd Miejski w Tyszowcach przy ul. 3 Maja 8

I PÓŁROCZE: pn: 12.30 – 16.30, czw: 12.15 - 16.15, pt: 11.45 - 15.45
II PÓŁROCZE: pn: 12.30 – 16.30, czw: 12.15 - 16.15, pt: 12.00 - 16.00

Urząd Gminy w Ulhówku
przy ul. Kościelna 1/1

I PÓŁROCZE: wt: 9.00 - 13.00, śr: 13.00 - 17.00
II PÓŁROCZE: wt: 12.00 - 16.00, śr: 12.00 - 16.10

Urząd Gminy w Telatynie przy ul. Fryderyka Chopina 10

I PÓŁROCZE: śr: 11.45 - 15.45, czw: 12.30.- 16.30, pt: 12.15 - 16.15
II PÓŁROCZE: śr: 13.00 - 17.00, czw: 12.30.- 16.30, pt: 12.15 – 16.15

Urząd Gminy w Łaszczowie, przy ul. Partyzantów 12

I PÓŁROCZE: pon: 8.00 - 12.00, wt: 11.45 - 15.45
II PÓŁROCZE: pon: 8.00 - 12.00, wt: 11.30 - 15.30

Harmonogram pracy punktów na terenie Powiatu Tomaszowskiego dostępny również na stronie: www.powiat-tomaszowski.com.pl/aktualnosci/2021/01/harmonogram-swiadczenia-nieodplatnej-pomocy-prawnej-na-terenie-powiatu-tomaszowskiego-w-2021-roku/

Z nieodpłatnej pomocy skorzystać może każda osoba fizyczna, po podpisaniu w puncie pomocy oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Rejestracja na wizyty: w celu uzyskania pomocy w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy dokonać wcześniejszej rejestracji.
Rejestracja na wizyty odbywa się pod numerem telefonu: 084 665 79 09, w poniedziałek - piątek w godz. 7.30-15.30.

„Zadanie publiczne realizowane w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Tomaszowskiego”

Dodaj ogłoszenie