Jarmark Jagielloński 2018. Sprawdź program tegorocznej edycji

ds
Tegoroczny Jarmark Jagielloński rozpocznie się 17 sierpnia i potrwa aż do 19 sierpnia. Poniżej prezentujemy program.

Zobacz też: Jarmark Jagielloński w Lublinie: Koncert Re: tradycja /mat. archiwalny/

Jarmark Jagielloński 2018 - program - piątek (17 sierpnia)

10.00-20.00 Koronka | Lace – mural NeSpoon | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 – patio | Workshops of Culture,
Grodzka 7 – patio •

10.00-18.00 Wystawa: Kiedy święci się uśmiechają | Exhibition: When the saints smile – Roman Zilinko, Ostap Lozynskyy | Muzeum Lubelskie na Zamku | Lublin Castle Museum •

11.00-18.00 Jarmark Rękodzielniczy | Handicrafts Fair | Stare Miasto | Old Town •

11.00-18.00 Uliczne koncerty | Street concerts – Kapela Dudziarska Manugi z Bukówca Górnego, kapela Biskupianie z Domachowa i okolic | Stare Miasto | Old Town

11.00-19.00 Jarmarkowe Podwórko | The Jagiellonian Fair Playground | Błonia

11.00-18.00 Letnia Szkoła Koronkarstwa – wystawa z badań terenowych | The Summer School of Lacemaking – field research exhibition | Krużganki Klasztoru oo. Dominikanów | Dominican Monastery – Cloister •

11.00-13.30 Czapka maciejówka i tajemnice dawnej fotografii | Maciejówka cap and the secrets of old photography – Roman Krawczenko, Marcin Sudziński | Plac po Farze | Po Farze Square

11.00-12.30 Podróże w czasie – wycieczki dla dzieci „Lublin niepodległy”* | ”Independent Lublin” tour for children * | stoisko Biura Turystyki Kulturowej Krajka | the stall of Biuro Turystyki Kulturowej Krajka

11.00-12.30 Warsztaty wykonywania kwiatów z bibuły* | Crepe paper flowers workshop* – Nadbużański Uniwersytet Ludowy | warsztaty przy stoisku twórcy | at the artist’s stall

11.00-13.00 Warsztaty koronki klockowej* | Bobbin lace workshop* – Darina Lichnerová (Słowacja / Slovakia) | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 – patio | Workshops of Culture, Grodzka 7 – patio

11.00-13.00 Warsztaty koronki czółenkowej (frywolitki)* | Tatting workshop* – Teresa Buczyńska Warsztaty Kultury, Grodzka 7 – patio | Workshops of Culture, Grodzka 7 – patio

11.00-14.00 Koronkowe historie o wolności – Warmia i Mazury „Wędrowanie” – warsztaty | Lacelike tales about freedom – Warmia and Mazury ”Wandering” – workshop – Marta Urban-Burdalska | Błonia

11.30-13.00 Handel i rzemiosło w wielokulturowym mieście – zwiedzanie* | Trade and crafts in the multicultural city – tour* stoisko Biura Turystyki Kulturowej Krajka | the stall of Biuro Turystyki Kulturowej Krajka

12.00-14.00 Warsztaty garncarskie na tradycyjnym kole | Traditional wheel pottery workshop – Mykola Polyakov | warsztaty przy stoisku twórcy | at the artist’s stall

12.00-14.00 Warsztaty wykonywania gwiazd kolędnicznych (materiał: karton)* | Carollers’ stars workshop (material: carboard)* – Tetyana Fedosenko (Ukraina/Ukraine) | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 – sala warsztatowa | Workshops of Culture, Grodzka 7 – workshop room

12.00-13.30 Zwiedzanie Starego Miasta i Jarmarku Jagiellońskiego* | Tour of the Old Town and the Jagiellonian Fair* | stoisko Biura Turystyki Kulturowej Krajka | the stall of Biuro Turystyki Kulturowej Krajka

13.00-14.30 Zwiedzanie Starego Miasta i Jarmarku Jagiellońskiego* | Tour of the Old Town and the Jagiellonian Fair* | stoisko Biura Turystyki Kulturowej Krajka | the stall of Biuro Turystyki Kulturowej Krajka

13.00-18.00 Wystawa: Jej Wysokość Koronka Koniakowska | Exhibition: Her Majesty Koniaków Lace Galeria Gardzienice, ul. Grodzka 5a, I piętro | Gardzienice Gallery, ul. Grodzka 5a, 1st floor

13.00-14.00 Wokół kury | Around the hen – Kapela Timingeriu | Plac po Farze | Po Farze Square •

13.00-14.30 Warsztaty wyplatania instrumentów z wikliny* | Wickerwork instruments workshop* ŻyWa Pracownia | warsztaty przy stoisku twórcy | at the artist’s stall

14:00-18:00 Letnia Szkoła Koronkarstwa* | The Summer School of Lacemaking* Klasztor oo. Dominikanów | Dominican Monastery

14.00-16.00 Warsztaty tkania krajek na bardku* | Weaving selvedge with a heddle workshop* Edyta Wiśniewska | warsztaty przy stoisku twórcy | at the artist’s stall

14.00-16.00 Warsztaty wyrobu ozdób z drutu* | Wire ornaments workshop* – Anna Valterová (Słowacja/Slovakia) | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 – patio | Workshops of Culture, Grodzka 7 – patio

14.00-16.00 Warsztaty budowy prostych instrumentów trzcinowych* | Simple reed instruments workshop* – Krzysztof Busk | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 – patio | Workshops of Culture, Grodzka 7 – patio

14.00-15.30 Zwiedzanie Starego Miasta i Jarmarku Jagiellońskiego* | Tour of the Old Town and the Jagiellonian Fair* | stoisko Biura Turystyki Kulturowej Krajka | the stall of Biuro Turystyki Kulturowej Krajka

14.00-17.00 Rohula – rohuleńko, rabaja zozulieńko – warsztaty białoruskich pieśni tradycyjnych ze wsi Doropiejewicze* | Belarusian folk songs from the village of Darapyeyevichy – workshop* – Stsepanida Ststepaniuk, moderator Iryna Maziuk | Warsztaty Kultury, Grodzka 5a, I piętro, sala medialabowa Workshops of Culture, Grodzka 5a, 1st floor, medialab room

14.00-17.00 Zapomniane głosy dawnej połtawskiej wsi – ukraińskie pieśni tradycyjne ze wsi Kriaczkiwka* | The forgotten voices of old Poltava – Ukrainian folk songs from the village of Kriachkivka* – Nadiya Rozdabara, Nina Rewa, Trio Drewo | Warsztaty Kultury, Grodzka 5a, II piętro, sala widowiskowa | Workshops of Culture, Grodzka 5a, 2nd floor, auditorium

15.00-18.00 Czapka maciejówka i tajemnice dawnej fotografii | Maciejówka cap and the secrets of old photography – Roman Krawczenko, Marcin Sudziński | Plac po Farze | Po Farze Square

15.00-16.00 Wokół kury | Around the hen – Kapela Timingeriu | Plac po Farze | Po Farze Square •

15.00-16.30 Warsztaty wykonywania koronki teneryfowej* | Teneriffe lace workshop* – Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej | warsztaty przy stoisku twórcy | at the artist’s stall

15.00-17.00 Warsztaty pisanek lipskich metodą batikową* | Batik Lipsk pysanky workshop* – Krystyna Cieśluk | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 – sala warsztatowa | Workshops of Culture, Grodzka 7 – workshop room

15.00-18.00 Warsztaty polskich tańców tradycyjnych* | Traditional Polish dances workshop* – Marta Domachowska, kapela Katarzyny Zedel | Plac przed dawnym Teatrem Andersena | Square in front of the former Andersen Theatre

15.00-16.30 Zwiedzanie Starego Miasta i Jarmarku Jagiellońskiego* | Tour of the Old Town and the Jagiellonian Fair* | stoisko Biura Turystyki Kulturowej Krajka | the stall of Biuro Turystyki Kulturowej Krajka

16.00-17.30 Zwiedzanie Starego Miasta i Jarmarku Jagiellońskiego w języku angielskim* | English-language tour of the Old Town and the Jagiellonian Fair * | stoisko Biura Turystyki Kulturowej Krajka | the stall of Biuro Turystyki Kulturowej Krajka •

16.00-17.00 Cymbały zawitać do nas zechciały! Muzyka Podkarpacia – spektakl grupy Mozaika Cimbalom came to us! The music of Subcarpathia – a play by Mozaika group | Błonia

17.30-18.30 Wokół kury | Around the hen – Kapela Timingeriu | Plac po Farze | Po Farze Square •

17.00-18.00 Warsztaty wykonywania papieru czerpanego* | Laid paper workshop* – Stowarzyszenie Akademia Łucznica | warsztaty przy stoisku twórcy | at the artist’s stall

17.00-18.30 Warsztaty tworzenia zazdrostek miejskich* | Cafe curtains workshop* Aleksandra Rózga | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 – patio | Workshops of Culture, Grodzka 7 – patio

17.00-18.30 Warsztaty wycinanek lubelskich* | Lublin paper cut-outs workshop* – Roman Prószyński Warsztaty Kultury, Grodzka 7 – patio | Workshops of Culture, Grodzka 7 – patio

17.30-18.30 Taniec Ahidous – spektakl Grupy Cherifa | Ahidous Dance – a play by Cherifa Band Warsztaty Kultury, Grodzka 5a, II piętro, sala widowiskowa | Workshops of Culture, Grodzka 5a, 2nd floor, auditorium

18.00-21.00 Orkiestra Jarmarku Jagiellońskiego – warsztaty zamknięte* | The Jagiellonian Fair Orchestra – closed workshop* | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 – sala warsztatowa | Workshops of Culture, Grodzka 7 – workshop room

19.30-21.30 Koncert re:tradycja – Paulina Przybysz z Marią Pęzik, paniami z zespołu „Gołcunecki” i kapelą Pańczaków z Adamem Tarnowskim, Barbara Wrońska z Anną Chudą, Natalia Kukulska z Heleną Szpytmą oraz Wojtek Mazolewski z kapelą Jurka Wrony | Re:tradition concert – Paulina Przybysz with Maria Pęzik, ladies from the ensemble ”Gołcunecki” and Kapela Pańczaków with Adam
Tarnowski, Barbara Wrońska with Anna Chuda, Natalia Kukulska with Helena Szpytma and Wojtek Mazolewski with Jurek Wrona’s band | Dziedziniec Zamku | Lublin Castle Courtyard

20.00-21.30 The Funny Sisters, reż.| dir. Björn Reinhardt – Kino Jarmarkowe | The Jagiellonian Fair Cinema | Warsztaty Kultury,
Grodzka 5a, II piętro, sala widowiskowa | Workshops of Culture, Grodzka 5a, 2nd floor – auditorium •

22.00-2.30/3.00 Potańcówka Jarmarkowa | The Jagiellonian Fair Dance Party – Orkiestra Jarmarku Jagiellońskiego, kapela Braci Pańczaków z Adamem Tarnowskim, Kapela Zdzisława Marczuka, Kapela Gołoborze | Plac przed dawnym Teatrem Andersena | Square in front of the former Andersen Theatre •

Cały dzień | All day Pająk ludowy – instalacja plenerowa | Pająk spider chandelier – outdoor installation
Brama Krakowska | Cracow Gate •

Cały dzień | All day Juliusz Dutkiewicz – fotograf z Kołomyi – wystawa plenerowa | photographer from Kolomyia – outdoor exhibition | Zaułek Hartwigów | The Hartwig Alley •

Cały dzień | All day Roztoczańskie kamienie pamięci. Ludowa kamieniarka józefowska | Roztocze stones of memory. Folk stonework from Józefów | Plac przed dawnym Teatrem Andersena | Square in front of the former Andersen Theatre

Jarmark Jagielloński 2018 - program - sobota (18 sierpnia)

10.00-18.00 Jarmark Rękodzielniczy | Handicrafts Fair | Stare Miasto | Old Town

10.00-18.00 Uliczne koncerty | Street concerts – kapela Zdzisława Marczuka z Zakalinek, Kapela Dudziarska Manugi z Bukówca Górnego, kapela Biskupianie z Domachowa i okolic, kapela z Jarosławia i okolic, Kapela Diabubu, Orkiestra Jarmarku Jagiellońskiego | Stare Miasto | Old Town

10.00-20.00 Koronka | Lace – mural NeSpoon | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 – patio | Workshops of Culture, Grodzka 7 – patio •

10.00-18.00 Wystawa: Kiedy święci się uśmiechają | Exhibition: When the saints smile – Roman Zilinko, Osta p Lozynskyy | Muzeum Lubelskie na Zamku | Lublin Castle Museum •

10.00-12.00 Warsztaty plecionkarstwa z korzenia sosny* | Pine root weaving workshop* – Raisa Koryakina (Ukraina/Ukraine) | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 – patio | Workshops of Culture, Grodzka 7 – patio

10.00-12.00 Warsztaty koronki klockowej* | Bobbin lace workshop* – Darina Lichnerová (Słowacja/Slovakia) Warsztaty Kultury, Grodzka 7 – patio | Workshops of Culture, Grodzka 7 – patio

10.30-12.00 Warsztaty wykonywania bransoletek szydełkowych* | Crocheted bracelets workshop* Nadbużański Uniwersytet Ludowy | warsztaty przy stoisku twórcy | at the artist’s stall

11.00-19.00 Jarmarkowe Podwórko | The Jagiellonian Fair Playground | Błonia

11:00-15:00 Letnia Szkoła Koronkarstwa* | The Summer School of Lacemaking* Klasztor oo. Dominikanów | Dominican Monastery

11.00-18.00 Letnia Szkoła Koronkarstwa – wystawa z badań terenowych | The Summer School of Lacemaking – field research exhibition | Krużganki Klasztoru oo. Dominikanów | Dominican Monastery – Cloister •

11.00-13.30 Czapka maciejówka i tajemnice dawnej fotografii* | Maciejówka cap and the secrets of old photography* – Roman Krawczenko, Marcin Sudziński | Plac po Farze | Po Farze Square

11.00-12.30 Podróże w czasie – wycieczki dla dzieci „Lublin niepodległy”* | ”Independent Lublin” tours for children* | stoisko Biura Turystyki Kulturowej Krajka | the stall of Biuro Turystyki Kulturowej Krajka

11.00-14.00 Koronkowe historie o wolności – Dolny Śląsk „Latanie” – warsztaty | Lacelike tales about freedom – Lower Silesia ”Flying” – workshop – Joanna Skowrońska | Błonia

11.30-13.00 Handel i rzemiosło w wielokulturowym mieście – zwiedzanie* | Trade and crafts in the multicultural city – tour* stoisko Biura Turystyki Kulturowej Krajka | the stall of Biuro Turystyki Kulturowej Krajka

12.00-14.00 Warsztaty wykonywania gwiazd kolędniczych (materiał: drewno/sklejka)* | Carollers’ stars workshop (material: wood/plywood)* – Tetyana Fedosenko (Ukraina/Ukraine) | Warsztaty Kultury, Grodzka 7, sala warsztatowa | Workshops of Culture, Grodzka 7, workshop room

12.00-14.00 Pamiątkowe odciśnięcie motywów Jarmarku Jagiellońskiego i wzorów Lubelszczyzny na tkaninie | Commemorative stamping of fabrics with the Jagiellonian Fair’s motifs and patterns from the Lublin region – Agnieszka Jackowiak | warsztaty przy stoisku twórcy | at the artist’s stall

12.00-13.30 Zwiedzanie Starego Miasta i Jarmarku Jagiellońskiego* | Tour of the Old Town and the Jagiellonian Fair* | stoisko Biura Turystyki Kulturowej Krajka | the stall of Biuro Turystyki Kulturowej Krajka

12.00-13.00 Wokół kury | Around the hen – Teatr Makata | Plac po Farze | Po Farze Square

12.30-13.30 Zagubione instrumenty Ukrainy – prezentacja tradycyjnej i autentycznej kobzy, bandury i torbanu – wykład Jurija Fedynskiego | Lost Instruments of Ukraine- a presentation of the traditional and authentic kobza, bandura, and torban – lecture by Jurij Fedynskij | Warsztaty Kultury, Grodzka 5a, II piętro, sala widowiskowa | Workshops of Culture, Grodzka 5a, 2nd floor, auditorium •

12.30-14.00 Warsztaty wykonywania zabawek z siana* | Hay Toys Workshop* – ŻyWa Pracownia warsztaty przy stoisku twórcy | at the artist’s stall

13.00-14.00 Wokół kury | Around the hen – Teatr Makata | Plac po Farze | Po Farze Square

13.00-14.30 Zwiedzanie Starego Miasta i Jarmarku Jagiellońskiego* | Tour of the Old Town and the Jagiellonian Fair* | stoisko Biura Turystyki Kulturowej Krajka | the stall of Biuro Turystyki Kulturowej Krajka

13.00-18.00 Wystawa: Jej Wysokość Koronka Koniakowska | Exhibition: Her Majesty Koniaków Lace Galeria Gardzienice, Grodzka 5a, I piętro | Gardzienice Gallery, Grodzka 5a, 1st floor

13.00-15.00 Warsztaty wyrobu ozdób z drutu* | Wire ornaments workshop* – Anna Valterová (Słowacja/Slovakia) | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 – patio | Workshops of Culture, Grodzka 7 – patio

13.00-15.00 Warsztaty strugania drewnianych koników* | Whittling wooden horses workshop* Marian Łoboz | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 – patio | Workshops of Culture, Grodzka 7 – patio

14.00-15.30 Zwiedzanie Starego Miasta i Jarmarku Jagiellońskiego* | Tour of the Old Town and the Jagiellonian Fair* | stoisko Biura Turystyki Kulturowej Krajka | the stall of Biuro Turystyki Kulturowej Krajka

14.00-15.00 Wokół kury | Around the hen – Teatr Makata | Plac po Farze | Po Farze Square

14.00-17.00 Zapomniane głosy dawnej połtawskiej wsi – ukraińskie pieśni tradycyjne ze wsi Kriaczkiwka* | The Forgotten Voices of old Poltava – Ukrainian folk songs from the village of Kriachkivka* Nadiya Rozdabara, Nina Rewa, Trio Drewo | Warsztaty Kultury, Grodzka 5a, II piętro, sala widowiskowa Workshops of Culture, Grodzka 5a, 2nd floor, auditorium

14.00-17.00 Rohula – rohuleńko, rabaja zozulieńko – warsztaty białoruskich pieśni tradycyjnych ze wsi Doropiejewicze* | Belarusian Folk Songs from the village of Darapyeyevichy – workshop* Stsepanida Ststepaniuk, moderator Iryna Maziuk | Warsztaty Kultury, Grodzka 5a, I piętro, sala medialabowa Workshops of Culture, Grodzka 5a, 1st floor, medialab room

14.30-16.00 Warsztaty wykonywania karpackiej biżuterii koralikowej* | Carpathian beaded jewellery workshop* – Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej | warsztaty przy stoisku twórcy | at the artist’s stall

15.00-16.00 Wokół kury | Around the hen – Kapela Timingeriu | Plac po Farze | Po Farze Square •

15.00-16.30 Zwiedzanie Starego Miasta i Jarmarku Jagiellońskiego* | Tour of the Old Town and the Jagiellonian Fair* | stoisko Biuro Turystyki Kulturowej Krajka | the stall of Biuro Turystyki Kulturowej Krajka

15.00-18.00 Czapka maciejówka i tajemnice dawnej fotografii | Maciejówka cap and the secrets of old photography – Roman Krawczenko, Marcin Sudziński | Plac po Farze | Po Farze Square

15.00-17.30 Warsztaty wykonywania pająków* | Pająki chandelier-like ornaments workshop* – Roma Gudaitienė (Litwa/Lithuania) | Warsztaty Kultury, Grodzka 7, sala warsztatowa | Workshops of Culture, Grodzka 7, workshop room

15.00-18.00 Warsztaty polskich tańców tradycyjnych* | Traditional Polish dances workshop* – Marta Domachowska, kapela Katarzyny Zedel | Plac przed dawnym Teatrem Andersena | Square in front of the former Andersen Theatre

16.00-17.30 Zwiedzanie Starego Miasta i Jarmarku Jagiellońskiego w języku angielskim | English-lasnguage tour of the Old Town and the Jagiellonian Fair | stoisko Biura Turystyki Kulturowej Krajka | the stall of Biuro Turystyki Kulturowej Krajka •

16.00-17.30 Warsztaty wycinanek lubelskich* | Lublin paper cut-outs workshop* – Roman Prószyński Warsztaty Kultury, Grodzka 7 – patio | Workshops of Culture, Grodzka 7 – patio

16.00-18.00 Warsztaty lepienia glinianych gwizdawek* | Clay whistles workshop* – Anna i Rajmund Kicmanowie | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 – patio | Workshops of Culture, Grodzka 7 – patio

16.00-17.00 Wokół kury | Around the hen – Teatr Makata | Plac po Farze | Po Farze Square

16.30-18.00 Warsztaty ręcznego wykonywania rzeźby w korze topoli* | Poplar bark carving workshop* – Stowarzyszenie Akademia Łucznica | warsztaty przy stoisku twórcy | at the artist’s stall

17.00-20.00 Orkiestra Jarmarku Jagiellońskiego – warsztaty zamknięte* | The Jagiellonian Fair Orchestra – closed workshop* | Warsztaty Kultury, Grodzka 7, II piętro | Workshops of Culture, Grodzka 7, 2nd floor

17.30-18.30 Wokół kury | Around the hen – Kapela Timingeriu | Plac po Farze | Po Farze Square •

18.00-18.45 Czarowny pierścionek – spektakl Okolicznościowego Teatrzyku Rodzinnego | a play by Okolicznościowy Teatrzyk Rodzinny | Warsztaty Kultury, Grodzka 5a, II piętro, sala widowiskowa Workshops of Culture, Grodzka 5a, 2nd floor, auditorium

19.30-20.30 Koncert | Concert – Monsieur Doumani | Dziedziniec Zamku | Lublin Castle Courtyard •

20.00-20.30 Ukryte w ziemi. Plac Łokietka w Lublinie w świetle najnowszych badań archeologicznych – prezentacja | Hidden underground. Łokietka Square in the light of latest archaeological research – presentation | Plac Łokietka | Łokietka Square

20.00-21.20 Obcina, reż. | dir. Björn Reinhardt – Kino Jarmarkowe | The Jagiellonian Fair Cinema Warsztaty Kultury, Grodzka 5a, II piętro, sala widowiskowa | Workshops of Culture, Grodzka 5a, 2nd floor – auditorium •

20.30-21.45 Koncert | Concert – Violons Barbares | Dziedziniec Zamku | Lublin Castle Courtyard •

22.00-2.30/3.00 Potańcówka Jarmarkowa | The Jagiellonian Fair Dance Party – Orkiestra Jarmarku Jagiellońskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Trio WoWaKin, Mażurki | Plac przed dawnym Teatrem Andersena | Square in front of the former Andersen Theatre •

Cały dzień | All day Pająk ludowy – instalacja | Pająk spider chandelier – installation | Brama Krakowska Cracow Gate •

Cały dzień | All day Juliusz Dutkiewicz – fotograf z Kołomyi – wystawa plenerowa | photographer from Kolomyia – outdoor exhibition | Zaułek Hartwigów | The Hartwig Alley •

Cały dzień | All day Roztoczańskie kamienie pamięci. Ludowa kamieniarka józefowska | Roztocze stones of memory. Folk stonework from Józefów | Plac przed dawnym Teatrem Andersena | Square in front of the former Andersen Theatre

Jarmark Jagielloński 2018 - program - niedziela (19 sierpnia)

10.00-18.00 Jarmark Rękodzielniczy | Handicrafts Fair | Stare Miasto | Old Town

10.00-18.00 Uliczne koncerty | Street concerts – Kapela Dudziarska Manugi z Bukówca Górnego, kapela z Jarosławia i okolic, Kapela Diabubu | Stare Miasto | Old Town

10.00-20.00 Koronka | Lace – mural NeSpoon | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 – patio | Workshops of Culture, Grodzka 7 – patio •

10.00-18.00 Wystawa: Kiedy święci się uśmiechają | Exhibition: When the saints smile – Roman Zilinko, Ostap Lozynskyy | Muzeum Lubelskie na Zamku | Lublin Castle Museum •

10.00-12.00 Warsztaty koronki czółenkowej (frywolitki)* | Tatting workshop* – Teresa Buczyńska Warsztaty Kultury, Grodzka 7 – patio | Workshops of Culture, Grodzka 7 – patio

10.00-12.00 Warsztaty plecionkarstwa z korzenia sosny* | Pine root weaving workshop* – Raisa Koryakina (Ukraina/Ukraine) | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 – patio | Workshops of Culture, Grodzka 7 – patio

10:00-17:00 Letnia Szkoła Koronkarstwa* | The Summer School of Lacemaking* Klasztor oo. Dominikanów | Dominican Monastery

10.30-12.00 Warsztaty tkania na krosienkach* | Frame loom weaving workshop* – Nadbużański Uniwersytet Ludowy | warsztaty przy stoisku twórcy | at the artist’s stall

11.00-18.00 Letnia Szkoła Koronkarstwa – wystawa z badań terenowych | The Summer School of Lacemaking – field research exhibition | Krużganki Klasztoru oo. Dominikanów | Dominican Monastery – Cloister

11.00-13.30 Czapka Maciejówka i tajemnice dawnej fotografii | Maciejówka cap and the secrets of old photography – Roman Krawczenko, Marcin Sudziński | Plac po Farze | Po Farze Square

11.00 Wokół kury | Around the hen – Teatr Makata | Plac po Farze | Po Farze Square

11.00-19.00 Jarmarkowe Podwórko | The Jagiellonian Fair Playground | Błonia

11.00-12.30 Podróże w czasie – wycieczki dla dzieci „Lublin niepodległy”* | ”Independent Lublin” tours for children* | stoisko Biura Turystyki Kulturowej Krajka | the stall of Biuro Turystyki Kulturowej Krajka

11.00-14.00 Koronkowe historie o wolności – Radomskie „Muzykowanie” – warsztaty | Lacelike tales about freedom – ”Music-making” in the Radom region – workshop – Katarzyna Zedel | Błonia

11.00-14.00 Zapomniane głosy dawnej połtawskiej wsi – ukraińskie pieśni tradycyjne ze wsi Kriaczkiwka* | The Forgotten Voices of old Poltava – Ukrainian folk songs from the village of Kriachkivka* Nadiya Rozdabara, Nina Rewa, Trio Drewo | Warsztaty Kultury, Grodzka 5a, II piętro, sala widowiskowa Workshops of Culture, Grodzka 5a, 2nd floor – auditorium

11.00-14.00 Rohula – rohuleńko, rabaja zozulieńko* – warsztaty białoruskich pieśni tradycyjnych ze wsi Doropiejewicze | Belarusian folk songs from the village of Darapyeyevichy – workshop* – Stsepanida Ststepaniuk, moderator Iryna Maziuk | Warsztaty Kultury, Grodzka 5a, I piętro, sala medialabowa Workshops of Culture, Grodzka 5a, 1st floor, medialab room

11.30-13.00 Handel i rzemiosło w wielokulturowym mieście – zwiedzanie* | Trade and crafts in the multicultural city – tour* stoisko Biura Turystyki Kulturowej Krajka | the stall of Biuro Turystyki Kulturowej Krajka

12.00-14.00 Warsztaty pisanek lipskich metodą batikową* | Batik Lipsk pysanky workshop * – Krystyna Cieśluk | Warsztaty Kultury, Grodzka 7, sala warsztatowa | Workshops of Culture, Grodzka 7, workshop room

12.00-14.00 Warsztaty garncarskie na tradycyjnym kole | Traditional wheel pottery workshop Mykola Polyakov | warsztaty przy stoisku twórcy | at the artist’s stall

12.00-15.00 Wielkoskalowa koronka – wspólne wykonywanie plenerowej instalacji inspirowanej koronką | Large-scale lace – joint creation of a lace-inspired outdoor installation – ŻyWa Pracownia | Błonia

12.00-13.30 Zwiedzanie Starego Miasta i Jarmarku Jagiellońskiego* | Tour of the Old Town and the Jagiellonian Fair* | stoisko Biura Turystyki Kulturowej Krajka | the stall of Biuro Turystyki Kulturowej Krajka

12.30-14.00 Warsztaty wykonywania koronki teneryfowej* | Teneriffe lace workshop* – Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej | warsztaty przy stoisku twórcy | at the artist’s stall

13.00-14.30 Zwiedzanie Starego Miasta i Jarmarku Jagiellońskiego* | Tour of the Old Town and the Jagiellonian Fair* | stoisko Biura Turystyki Kulturowej Krajka | the stall of Biuro Turystyki Kulturowej Krajka

13.00-18.00 Wystawa: Jej Wysokość Koronka Koniakowska | Exhibition: Her Majesty Koniaków Lace Galeria Gardzienice, Grodzka 5a, I piętro | Gardzienice Gallery, Grodzka 5a, 1st floor •

13.00-15.00 Warsztaty budowy prostych instrumentów trzcinowych* | Simple reed instruments workshop* – Krzysztof Busk | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 – patio | Workshops of Culture, Grodzka 7 – patio

13.00-15.00 Warsztaty malowania drewnianych koników* | Painting wooden horses workshop * Wiesława Łoboz | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 – patio | Workshops of Culture, Grodzka 7 – patio

13.00-14.00 Wokół kury | Around the hen – Teatr Makata | Plac po Farze | Po Farze Square

14.00-15.30 Zwiedzanie Starego Miasta i Jarmarku Jagiellońskiego* | Tour of the Old Town and the Jagiellonian Fair* | stoisko Biura Turystyki Kulturowej Krajka | the stall of Biuro Turystyki Kulturowej Krajka

14.00-15.30 Koncert Grupy Cherifa | Concert – Cherifa Band | Plac przed Trybunałem Koronnym | Square in the front of Crown Tribunal •

14.00-16.00 Breloczki z pomponami inspirowane gamerkami (ludowymi czapkami lubelskimi) Fobs with pompons inspired by gamerka caps (traditional caps from the Lublin region) – Agnieszka Jackowiak | warsztaty przy stoisku twórcy | workshop at the artist’s stall

14.30-16.00 Warsztaty plecionkarstwa* | Braiding workshop* – Stowarzyszenie Akademia Łucznica warsztaty przy stoisku twórcy | at the artist’s stall

15.00-16.30 Zwiedzanie Starego Miasta i Jarmarku Jagiellońskiego* | Tour of the Old Town and the Jagiellonian Fair* | stoisko Biura Turystyki Kulturowej Krajka | the stall of Biuro Turystyki Kulturowej Krajka

15.00-18.00 Czapka Maciejówka i tajemnice dawnej fotografii* | Maciejówka cap and the secrets of old photography* – Roman Krawczenko, Marcin Sudziński | Plac po Farze | Po Farze Square

15.00-17.30 Warsztaty wykonywania pająków | Pająki chandelier-like ornaments workshop – Roma Gudaitienė (Litwa/Lithuania) | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 – sala warsztatowa | Workshops of Culture, Grodzka 7, workshop room

15.00-18.00 Warsztaty polskich tańców tradycyjnych* | Traditional Polish dances workshop* – Marta Domachowska, kapela Katarzyny Zedel | Plac przed dawnym Teatrem Andersena | Square in front of the former Andersen theatre

16.00-17.30 Zwiedzanie Starego Miasta i Jarmarku Jagiellońskiego w języku angielskim | English-language tour of the Old Town and the Jagiellonian Fair | stoisko Biura Turystyki Kulturowej Krajka | the stall of Biuro Turystyki Kulturowej Krajka

16.00-17.30 Zapomniane głosy dawnej połtawskiej wsi – ukraińskie pieśni tradycyjne ze wsi Kriaczkiwka
– prezentacja grup powarsztatowych oraz koncert Zeleni Lystya | The forgotten voices of old Poltava
– Ukrainian folk songs from the village of Kriachkivka – post-workshop presentation and concert Zeleni Lystya
– Nadiya Rozdabara, Nina Rewa, Trio Drewo Warsztaty Kultury, Grodzka 5a, II piętro, sala widowiskowa| Workshops of Culture, 2nd floor, auditorium •

16.00-17.30 Rohula – rohuleńko, rabaja zozulieńko – białoruskie pieśni tradycyjne ze wsi Doropiejewicze – prezentacja grup powarsztatowych | Belarusian folk songs from the village of Darapyeyevichy – post -workshop presentation – Stsepanida Ststepaniuk, moderator Iryna Maziuk | Warsztaty Kultury, Grodzka 5a, I piętro, sala medialabowa | Workshops of Culture, Grodzka 5a, 1st floor, medialab room •

16.00-17.00 Wesele – spektakl Teatru Makata | a play by Teatr Makata Plac po Farze | Po Farze Square

16.00-17.30 Warsztaty tworzenia zazdrostek miejskich* | Cafe curtains workshop* Aleksandra Rózga | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 – patio | Workshops of Culture, Grodzka 7 – patio

16.00-18.00 Warsztaty lepienia glinianych gwizdawek* | Clay whistles workshop* – Anna i Rajmund Kicmanowie | Warsztaty Kultury, Grodzka 7 – patio | Workshops of Culture, Grodzka 7 – patio

20.00-21.00 Koncert | Concert – Raabygg| Wirydarz oo. Dominikanów Dominican Monastery – Courtyard •

20.00-21.30 Polifonia, reż.|dir. Björn Reinhardt, Eckehard Pistrick – Kino Jarmarkowe | Polyphonia – The Jagiellonian Fair Cinema | Warsztaty Kultury, Grodzka 5a, II piętro, sala widowiskowa | Workshops of Culture, Grodzka 5a, 2nd floor, auditorium •

22.00-2.30/3.00 Potańcówka Jarmarkowa | The Jagiellonian Fair Dance Party – Orkiestra Jarmarku Jagiellońskiego, Kapela Dudziarska Manugi z Bukówca Górnego, Kapela Diabubu, US Orchestra Plac przed dawnym Teatrem Andersena | Square in Front of the former Andersen Theatre •

Cały dzień | All day Pająk ludowy – instalacja plenerowa | Pająk Spider Chandelier – outdoor nstallation | Brama Krakowska | Cracow Gate •

Cały dzień | All day Juliusz Dutkiewicz – fotograf z Kołomyi – wystawa plenerowa | photographer from Kolomyia – outdoor exhibition | Zaułek Hartwigów | The Hartwig Alley •

Cały dzień | All day Roztoczańskie kamienie pamięci. Ludowa kamieniarka józefowska | Roztocze stones of memory. Folk stonework from Józefów | Plac przed dawnym Teatrem Andersena | Square in front of the former Andersen Theatre

• Wydarzenie dostępne w języku angielskim lub bez barier językowych | English available or no language needed * Wymagane zapisy | Requires registration

Najnowsze oferty na Black Friday

Materiały promocyjne partnera

Wideo

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

.

chyba nie doczytałem ,ale czy ktoś zauważył w którym momencie zostanie odczytany apel smoleński?

d
dreptak

3 dni to dla kurierowego "dziennikarza" aż trzy dni,śmieszno- żałosne co upał robi z niektórymi

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3