Łatwiejszy dostęp do środków unijnych dla firm w kryzysie

Materiał partnera zewnętrznego BGK
Pożyczki unijne na pokrycie bieżących wydatków to rozwiązanie pomocowe, z którego mogą korzystać lubelscy przedsiębiorcy. Wsparcie jest skierowana do firm, które odczuwają skutki pandemii COVID-19. Pożyczka jest elementem Lubelskiego Pakietu Antykryzysowego.

Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Lubelskim Urzędem Marszałkowskim oraz Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości uruchomił pożyczki płynnościowe: małą, do 250 tys. zł, i dużą – do nawet 1 mln zł. O wsparcie mogą się ubiegać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa ze wszystkich branż. Pożyczka płynnościowa z Regionalnego Programu Operacyjnego jest elementem Lubelskiego Pakietu Antykryzysowego.

Pożyczka pozwala sfinansować wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zachować miejsca pracy. Na te cele można przeznaczyć pieniądze z pożyczki:

Co można sfinansować dzięki pożyczce?;

  • Wynagrodzenia pracowników i koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców;
  • Opłaty za czynsz lub najem lokalu;
  • Zakup potrzebnego towaru;
  • Zobowiązania publiczno-prawne (np. podatki US, składki ZUS);
  • Spłatę zobowiązań handlowych;
  • Wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działań firmy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

Wsparcie przedsiębiorców jest dla nas równie ważne, jak sama walka z pandemią. Jestem przekonany, że firmy z Lubelskiego skorzystają z rozwiązań jakie przygotowała Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. - mówi Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.

Wnioski można składać w działających w województwie lubelskim instytucjach finansujących:

  • Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
  • Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR”
  • Puławskim Centrum Przedsiębiorczości
  • Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

O pożyczkę płynnościową z RPO mogą się ubiegać mikro-, małe i średnie firmy z województwa lubelskiego, które odczuły skutki kryzysu gospodarczego.

– Bank Gospodarstwa Krajowego od lat wspiera rozwój gospodarczy województwa lubelskiego. Współdziałanie z Urzędem Marszałkowskim i Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości jest dla nas naturalne. Wspólne uruchomienie pożyczki płynnościowej to tylko jeden z licznych elementów działań podjętych przez BGK na rzecz wsparcia przedsiębiorców w tym trudnym dla gospodarki okresie. Musimy wspierać firmy i miejsca pracy. To jest kluczowe z punktu widzenia strategicznych interesów Polski – mówi Paweł Chorąży, dyrektor zarządzający pionem funduszy europejskich w BGK.

Pożyczka jest udzielana na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorca może liczyć m.in. na roczną karencję w spłacie. Oznacza to, że pierwszą ratę zapłaci dopiero po roku od momentu zawarcia umowy. Wśród innych udogodnień są też brak wymogu wkładu własnego i okres spłaty do 8 lat (w przypadku pożyczki do 1 mln zł).

Finansowanie można uzyskać do końca 2020 roku. Wydatki z pożyczek płynnościowych mogą być łączone z wydatkami inwestycyjnymi.

Trzeba pamiętać, że warunkiem ubiegania się o wsparcie na zachowanie płynności finansowej jest udokumentowanie wystąpienia negatywnego wpływu pandemii na sytuację finansową przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje o pożyczkach płynnościowych dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego znajdują się na stronie: https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/lubelskie/zachowanie-plynnosci-finansowej/

Szczegóły pakietu pomocy BGK: https://www.bgk.pl/pakietpomocy/.

Dodaj ogłoszenie