Gala Jubileuszowa Lubelskiego Forum Pracodawców odbyła się w sobotę w Terze im. Juliusza Ostery, a rozpoczął ją spektakl "Ludzie inteligentni". Następnie wręczono Medale XXV -lecia LFP wszystkim przedstawicielom firm członkowskich Lubelskiego Forum Pracodawców. Obecnie do Forum należą 77 firmy, które zatrudniają ok. 20 tys. pracowników.

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE: