Lublin: Co się zmieni w dzielnicach (LISTA, ZDJĘCIA)

WM
Na remont czeka plac zabaw na błoniach pod Zamkiem
Na remont czeka plac zabaw na błoniach pod Zamkiem Małgorzata Genca
Udostępnij:
Gdzie powstanie siłownia na świeżym powietrzu, a gdzie pojawią się nowe chodniki i place zabaw? Rady dzielnic wskazały swoje najpilniejsze potrzeby. Każda miała w tym roku do wydania ok. 109 tys. złotych.

Co się zmieni w twojej okolicy? Czy powstanie nowy parking, dziurawy chodnik przejdzie kapitalny remont, a może będzie siłownia na świeżym powietrzu? Władze Lublina ujawniły, co rady dzielnicowe chcą zmienić na swoim terenie.

Każdego roku w budżecie miasta znajduje się tzw. pula rezerwy celowej. To za te pieniądze są wykonywane prace wskazywane przez rady dzielnic. Najczęściej są to niewielkie inwestycje, które nie mają szans na finansowanie z innych wydatków miejskich. Najczęściej w grę wchodzą remonty lub drobne inwestycje drogowe.

W tym roku miasto przeznaczyło na rezerwę celową 3 mln zł. - Każda z rad dzielnic miała do wydania około 109 tys. zł - mówi Karol Kieliszek z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.

Rady dzielnic z reguły szybko wskazują swoje najpilniejsze potrzeby. - Gdybyśmy mieli do wydania dziesięć razy więcej pieniędzy, to też bez problemu dalibyśmy radę. Potrzeb jest bardzo dużo. Sukcesywnie pracujemy nad kolejnymi inwestycjami - mówi Marian Ignaciuk, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Bronowice.

Dzięki inwencji radnych w tym roku na Bronowicach, na bulwarze przy ul. Firlejowskiej powstanie siłownia na świeżym powietrzu. - Chcemy stworzyć dla naszych mieszkańców jak najwięcej terenów wypoczynkowych - tłumaczy Marian Ignaciuk.

Pozostałe inwestycje wskazane przez radnych to remont chodnika i budowa placu zabaw.

Podobne inwestycje zgłasza-ją pozostałe dzielnice Lublina. W Abramowicach przy ul. Abramowickiej 122 powstanie plac zabaw. - To będzie niewielki placyk, ale takich miejsc u nas nadal brakuje i każdy się liczy - przyznaje Magdalena Błaszczak, przewodnicząca Rady Dzielnicy Abramowice.

Bolączką prawie wszystkich lubelskich osiedli jest niedostatek miejsc parkingowych. W tym roku sytuacja powinna nieznacznie się poprawić. Nowe miejsca dla samochodów zostaną stworzone między innymi przy ul. Tymiankowej oraz Ułanów.

Rady dzielnic nie zapominają o przedszkolach i szkołach. Chcą, aby miasto inwestowało nie tylko w tereny wokół placówek oświatowych, ale także kupowało sprzęt. Na przykład SP nr 32 potrzebuje komputerów, a Zespół Szkół Energetycznych czeka na fantoma do pierwszej pomocy, ciśnieniomierz i stetoskop.

ABRAMOWICE
* Budowa chodnika w ul. Abramowickiej od posesji numer 28 w stronę miasta. Kwota rezerwy przeznaczona ten cel 69 000 zł.
* Budowa placu zabaw przy ul. Abramowickiej 122 - 40 000 zł.

BRONOWICE
* Remont chodnika przy ul. Bronowickiej od ul. Biłgorajskiej do Szkoły Specjalnej im. J. Korczaka. Kwota rezerwy 44 000 zł.
* Budowa placu zabaw przed blokiem przy ul. Łabędzia 1 - 45 000 zł.
* Wykonanie siłowni "na świeżym powietrzu" na bulwarze przy ul. Firlejowskiej - 20 000 zł.

CZECHÓW POŁUDNIOWY
* Prace przy boiskach położonych przy ul. Milenijnej oraz pomiędzy ulicami Górską, Lawinową i Kameralną. Na obie inwestycje przeznaczono łącznie 40 tys. zł.
* Wymiana nawierzchni asfaltowej chodników na kostkę przy ul. Kurantowej i Lipińskiego. Szacowany koszt ok. 55 tys. zł. a Rozpoczęcie budowy chodnika przy ul. Braci Wieniawskich.

CZECHÓW PÓŁNOCNY
* Kontynuacja remontu chodnika przy ul. Elsnera w kierunku zjazdu do posesji Żelazowej Woli 1A. Prace będą prowadzone aż do wykorzystania środków w kwocie do 28 200 zł.
* Remont chodnika przy ul. Karkonoskiej, po prawej stronie ulicy idąc od ulicy Koncertowej w kierunku ulicy Świętokrzyskiej - 30 000 zł.
* Zakup urządzenia zabawowego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 76 przy ul. Paderewskiego - 12 300 zł.
* Zakup szafek na ubrania do szatni w Przedszkolu nr 75 przy ul. Żelazowej Woli 24 - 4300 zł.
* Remont około 225 mkw. chodnika biegnącego od budynku Żelazowej Woli 13 (od placu parkingowego kończącego ulicę Symfoniczną) do końca terenu należącego do miasta Lublin, kończącego się obok budynku przy ul. Szwajcarskiej 10 - 40 000 zł.
* Zakup wykładziny do sal lekcyjnych dla klas I-III i świetlicy w Szkole Podstawowej nr 43 im. I.J. Paderewskiego w Lublinie - 3500 zł.

CZUBY POŁUDNIOWE
* Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego na terenie parku Czuby w 2012 r. Inwestycja ma kosztować 3000 zł.
* Remont chodnika (wymiana na kostkę brukową) ul. Wyżyn-na 37 i położenie krawężnika od strony pasa zieleni - 19 000 zł.
* Remont chodnika przy ul. Wyżynnej 21 - 45 000 zł.

CZUBY PÓŁNOCNE
* Budowa miejsc postojowych przy ul. Ułanów, rozpoczynając prace od ul. Dragonów. Planuje się stworzenie około 9 miejsc - 27 250 zł.
* Modernizacja ulic Radości, Romantycznej, Gościnnej wraz z wyznaczeniem na nich dodatkowych miejsc parkingowych przy Przedszkolu nr 77 - 27 250 zł.
* Wykonanie dokumentacji i rozpoczęcie budowy miejsc postojowych przy ul. Tymiankowej (na wysokości ul. Tymiankowej 60) - 27 250 zł.
* Wykonanie schodów od chodnika (pomiędzy blokiem przy ul. Jana Pawła II 9 i Watykańskiej 10) do przystanku przy ul. Filaretów - 27 250 zł.

DZIESIĄTA
* Kontynuacja urządzania ogrodu "zielonej klasy" przy VI Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie: tablice informacyjne, nowe kolekcje roślin (paprocie i mszaki), wykonanie nawodnienia ogrodu - 3000 zł.
* Dofinansowanie zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Mickiewicza 24 wraz z wykonaniem tzw. "zielonej" klasy lekcyjnej i małej architektury ogrodowej, nawierzchni ścieżek, przycięcie i nasadzenie drzew, wykonanie poletek doświadczalnych itp. Kwota rezerwy 18 000 zł.
* Dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej na potrzeby Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych przy ul. Zemborzyckiej 82. Kwota rezerwy 5000 zł.

FELIN
* Wyposażenie dla Szkoły Podstawowej nr 52 - 12 000 zł.
* Wykonanie chodnika i przejścia dla pieszych na ul. Zygmunta Augusta na wysokości budynku nr 10 i nr 2 - 35 000 zł.
* Remont chodnika i wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Władysława Jagiełły, przy supermarkecie Stokrotka, o długości 52 m z możliwością korzystania osób niewidomych - 14 000 zł.
* Wykonanie czterech miejsc parkingowych na ul. Wł. Jagiełły nr 7, na wysokości kościoła parafialnego oraz pięciu miejsc naprzeciw posesji nr 20 - 25 000 zł.
* Wykonanie czterech miejsc parkingowych na ul. Królowej Jadwigi nr 11 - 9000 zł.
* Wyposażenie dla przedszkola samorządowego nr 84 - 4000 zł.
* Koszenie traw na terenach zdegradowanych, wskazanych przez Zarząd Dzielnicy, oraz wycinka uschniętych drzew i krzewów i przycinka pielęgnacyjna drzew - 10 000 zł.
GŁUSK
* Ulepszenie pobocza przy ul. Wygodnej od przystanku MPK w kierunku Wilczopola około 500 mb. Kwota rezerwy na ten cel wynosi 20 000 zł.
* Naprawa peronów(po wymianie wiat przystankowych na nowe) w miejscach: 3532-02 - Strojnowskiego, 3512-02 Sachsów, 3502-02 - Zorzy, oraz położenie chodnika umożliwiającego dojście do przystanku przy ul. Sachsów. Kwota rezerwy 3000 zł.
a Budowa chodnika na istniejącej podbudowie ul. Wygodna - od przystanku MPK do Zespołu Szkół nr 9 - 25 000 zł.
a Doświetlenie terenu przy OSP Głusk oraz zakończenia ulicy Zdrowej na poziomie ośrodka zdrowia, ul. Zdrowa 14 - 40 000 zł.
* Wymiana wiat przystankowych na nowe typu beta w miejscach: 3532-02 - Strojnowskie-go, 3512-02 - Sachsów, 3502-02 - Zorzy - 21 000 zł.

HAJDÓW-ZADĘBIE
* Wykonanie oświetlenia ul. Zadębie od nr 40 do posesji 32 - 30 000 zł.

KALINOWSZCZYZNA
* Remont chodnika na odcinku od budynku ul. Niepodległości 30 do przystanku końcowego linii nr 6 - 109 000 zł.

KONSTANTYNÓW
* Wykonanie doświetlenia następujących ulic: Cieszkowskie- go, Hauke-Bosaka za kwotę 10 tys. zł.
* Wykonanie parkingu na ul. Zana (na wysokości akademika i przychodni lekarskiej) za 50 tys. zł.
* Doposażenie placu zabaw znajdującego się w Lublinie przy ul. Romanowskiego. Uzupełnienie ogrodzenia placu, montaż furtki oraz ewentualnie karuzeli. Łączny koszt 15 000 zł.
* Wymiana chodnika przed głównym wejściem do Gimnazjum nr 7 ul. Krasińskiego - 10 tys. zł.

KOŚMINEK
* Budowa miejsc parkingowych na ul. Elektrycznej, na odcinku od ul. Dobrej do ul. Równej, za kwotę 10 000 zł.
a Wyrównanie ulicy poprzez ułożenie destruktu na ulicy Wilczej, na długości od ulicy Wyzwolenia do ulicy Robotniczej - 4000 zł.
* Ułożenie kostki brukowej i wymiana krawężnika na ulicy Krasickiego - dalszy ciąg prac. 9400 zł.
* Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy drogi wraz z oświetleniem i chodnikami na ulicę Skrzynicką od nr 1 do nr 51 - 50 000 zł.
* Zamontowanie czterech ławek przy Drodze Męczenników Majdanka wzdłuż chodnika przy ulicy (do wysokości środków) - 1600 zł.
* Remont sali gimnastycznej za 10 000 złotych oraz zakup fantoma do pierwszej pomocy, ciśnieniomierza rtęciowego i stetoskopu dla Zespołu Szkół Energetycznych przy ulicy Długiej w Lublinie za 12 000 zł.
* Zakup trzech zestawów komputerowych do Szkoły Podstawowej nr 32 w Lublinie za 6000 zł. W planach jest także doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 32, ustawienie trzech ławek i jednego kosza na odpady.
* Ustawienie ławek przy ulicy Tetmajera za 6000 zł.
* Utworzenie placu zabaw wraz z niezbędnymi akcesoriami przy Przedszkolu nr 7 mieszczącym się przy ulicy Elektrycznej 12 - 6000 zł.
* Zakup pozostałych elementów do ścianki wspinaczkowej do Gimnazjum nr 15 w Lublinie - 4000 zł.

PONIKWODA
* Wymiana chodnika przy ul. Trześniowskiej od ul. Niepodległości za 40 000 zł.
* Oświetlenie przy ul. Trześniowskiej, na odcinku przy ul. Jaworowej do ul. Szarotkowej, po lewej stronie. W przypadku braku możliwości wykonania zadania, zostanie wykonany chodnik przy ul. Bazylianówka, od strony boiska za 49 000 zł.
* Remont i modernizacja boiska przy ul. Owocowej 6 za 20 tys. zł.

RURY
* Włączenie dzielnicy Rury w sieć miejskiego monitoringu i zakup kamer za 90 000 zł.

SŁAWINEK
* Wyposażenie placu zabaw przy skwerku na ul. Gen. Zajączka i Powstańców Śląskich w zjeżdżalnię, piaskownicę, huśtawkę, huśtawkę-ważkę i inne, poprawa ogrodzenia (priorytet). Część pieniędzy zostanie przeznaczona na wyznaczenie oraz projekt placu zabaw w okolicy ul. Bohaterów Monte Cassino - 59 000 zł.

STARE MIASTO
* Modernizacja i naprawa uszkodzonych elementów oraz montaż huśtawki na placu zabaw na błoniach pod Zamkiem. Montaż ławek w obrębie placu zabaw na błoniach za 13 000 zł.
* Montaż trzech kamer monitoringu miejskiego: na budynku przy al. Tysiąclecia 5, na ul. Królewskiej 10 i na ul. Olejnej 10 za 90 000 zł.

TATARY
* Budowa placu zabaw przy ul. Motorowej 1-3-6 - 50 000 zł.
* Pielęgnacja boiska sportowego nad Bystrzycą - os. Przyjaźni - 12 000 zł.
* Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 42 ma os. Przyjaźni - 12 000 zł.
* Doposażenie placu zabaw nad Bystrzycą na terenie os. Przyjaźni - 26 000 zł.
* Budowa stanowisk parkingowych przy ul. Gospodarczej 10 - 9000 zł.

WĘGLIN POŁUDNIOWY
* Zakup komputerów do Zespołu Szkół nr 7 w Lublinie przy ul. Roztocze 14. Sprzęt ma kosztować ok. 9000 zł.

WĘGLIN PÓŁNOCNY
* Przebudowa i remont skwerku przy ulicy Cyda: wymiana urządzeń na placu zabaw, nowe nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie alejek żwirowych z ławeczkami i śmietnikami. Łączny koszt inwestycji 30 000 zł.
* Dofinansowanie działalności merytorycznej DDK Węglin uzgodnionej z Radą Dzielnicy, np.: dofinansowanie do festynu dzielnicowego, gazetki osiedlowej, Klubu Seniora, półkolonii itp. Koszty 19 000 zł.

WROTKÓW
* Budowa placu zabaw na działce miejskiej w okolicy osiedla Słoneczny Dom (lokalizacja zgodna z miejskim planem zagospodarowania przestrzennego) - 17 000 zł.
* Budowa tablic informacyjnych (budowa, transport, montaż) na terenie dzielnicy - 15 000 zł.
* Remont nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Nałkowskich od budynku 112 w kierunku sklepu Aldik, wzdłuż parkingu przy budynku Nałkowskich 118 i 120 za 21 000 zł.
* Remont nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Samsonowicza od budynku nr 21 w kierunku budynku nr 15 za 35000 zł.
* Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Medalionów, w pasie drogowym ulic Medalionów i Diamentowej - 21 000 zł.

ZA CUKROWNIĄ
* Wykonanie chodnika na dz. 79/3. Kwota wskazana na ten cel to 40 000 zł.
* Wymiana chodników na ul. Piekarskiej, od ul. Przeskok do ul. Włościańskiej, po obu stronach i w części na ul. Włościańskiej za 60 000 zł.
* Doposażenie placu zabaw na skwerze przy ul. Krochmalnej: postawienie ławki, urządzeń zabawowych takich, jak: karuzela, huśtawka, ważka, dosypanie piachu przy urządzeniach. Inwestycja ma wynieść 9000 zł.

ZEMBORZYCE
* Budowa chodnika przy ul. Pszczelej, na odcinku od ul. Tęczowej do cmentarza parafialnego i odcinku od ul. Krężnickiej do przejazdu kolejowego za 109 tys. zł.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Komentarze 17

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

g
gość
Zakup urządzenia zabawowego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 76 Zakup szafek na ubrania do szatni - to chyba powinno być z innej puli nie osiedlowej
m
mieszkaniec
mieszkam na dzielnicy zwanej za cukrownią - chodnik który jak tutaj jest napisane kosztowal 40 tys, ma około 25metrów długości i 80 szerokości.
u
umotex12
50 000 ZŁOTYCH za jakąś dokumentację budowy?!
j
jaja
wow
p
przesmiewca
Ale marnoyrastwo pieniedzy... wszystko to mozna zrobic tanszym kosztem... ale po co.oszczedzac w tak bogatym miescie jak lublin ?
R
RFSK
LSM to dzielnica Rury po dawnemu...
a
abba
Niestety o dzieciach na ulicy Nałkowskich całkiem się zapomina. Wybudowano 4 place zabaw, z czego jeden jest zamknięty na całe osiedle. Nasi czcigodni zamieszkujący na osiedli ,,Radni" nie widzą problemu. Dzieci mają bawić się chyba już tylko powietrzem.... i w brudnych piaskownicach. Alej jak przychodzi co do czego to bardzo dużo mają do powiedzenia ile zrobili dla ludzi. Też chętnie pobiorę dietkę za nic nie robienie. Dzieci to w końcu problem rodziców nie władz.
B
Bilet
Popieram! dodatkowo ulica Walecznych na odcinku od skrzyżowania z aleją Andersa do skrzyżowania na ulicach Truskawkowej/Jarzębinowej- makabra... szczególnie przy ulicy Ponikwoda- pełno dziur na ulicy, a chodnik w opłakanym stanie, głównie po przeciwnej stronie cmentarza od skrzyżowania z ulicą Wiejską do alei Andersa... I jeszcze teraz szalejący kierowcy na tym odcinku, gnający do nowych bloków na ulicę Bluszczową, Cyprysową... Zwolnijcie, proszę :(
j
ja
nie są wymienione wszystkie dzielnice
j
ja
Dlaczego prace przy remoncie ulicy Ponikwoda zatrzymały się w ubiegłym roku po stronie parzystej i ani rusz dalej???A nieparzysta to co?czy tu gorsi ludzie mieszkaja?sami mamy sobie ten chodnik zrobić?zapraszam na wycieczkę po ekstra dziurach.a jezdnia tez w opłakanym stanie.nic się tu nie robi od lat!!!
B
Blob.
Za te niewielkie przecież pieniądze w każdej dzielnicy powinna powstać kapliczka z wizerunkiem frasobliwego pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego tak żeby liczni jego wyznawcy,czciciele i wielbiciele mogli się do niego pomodlić,kult jego szerzyć i wota mu składać.
L
Lesiu
a zapomniałem my dostaniemy galerię i cmentarz na Górkach Czechowskich, s........
H
Hrabina Kozel
CHYBA PORA ZMIENIC RADĘ DZIELNICY,KTÓRA NIC NIE ROBI ! BRUD SYf BRAK JAKIEJKOLWIEK INFRASTRUKTURY, ZANIEDBANA ZIELEŃ ,BRAK TERENÓW REKREACYJNYCH I PLACÓW ZABAW A TAKZE ŁAWEK. PRAWIE CENTRUM MIASTA ! Co to za rada dzielnicy !? Pora zgadać się z mieszkańcami i zmienić radę obiboków !
G
G.M.
Czy dzielnica Wieniawa nie należy do miasta Lublin? Od dawna postulaty mieszkańców o kamery na ul. Godebskiego sa igmorowane przez Ratusz (pomimo, że Pan Prezydent obiecywał je już w ubiegłym roku!!). Co z uciążliwymi dyskotekami Pauzą i Opium, które nie dają spać mieszkańcom do 5-6 rano, nie tylko w weekendy, ale jest to proceder codzienny. Co z chuligańskimi wybrykami bywalców tych dyskotek, którzy "zmęczeni" wracają głośno się zachowują i załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne na trawnikach i ulicy? Co z 62 punktami sprzedaży alkoholu, który leje się strumieniami przez całą dobę , w bądź co bądź dzielnicy akademickiej. Może trzeba dofinansować Policję i Straż Miejską żeby częściej była obecna w naszej dzielnicy. Na pewno byłyby to słusznie wydane z naszych podatków pieniądze.
a
aleDraka
niewiadomo czy sie smiac czy plakac
PANIE PIERDNICENCIE to stanowczo za malo jak na potrzeby Lublina, przestañcie okradac ludzi tlumoki jedne
Przejdź na stronę główną Kurier Lubelski
Dodaj ogłoszenie