Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Małe miejscowości bez szczepień przeciw COVID-19? "Nie ma szans, by przy warunkach stawianych przez NFZ szczepionka trafiła do każdej gminy"

Dorota Abramowicz
Dorota Abramowicz
Dla większości małych przychodni, usytuowanych blisko pacjentów, w ich miejscu zamieszkania, NFZ postawił warunki, które uniemożliwiają im udział w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2! - alarmuje Federacja Porozumienie Zielonogórskie, która zaapelowała o zawieszenie obecnego naboru placówek do programu. - Pacjenci będą musieli jeździć do większych ośrodków - uważa dr Andrzej Zapaśnik, ekspert Federacji Porozumienie Zielonogórskie, prezes przychodni BaltiMed w Gdańsku. - Gdzie jednak znajdzie się 8 tysięcy ośrodków, w których mają być przeprowadzane szczepienia? W całym kraju jest 9,5 tys. przychodni. Jeśli warunki, stawiane przez NFZ wyłączają na starcie dwie trzecie z nich, to pozostaje pytanie, gdzie stworzyć te pozostałe 6 tys. placówek.

Tylko dwa dni pozostały na składanie wniosków przez podmioty lecznicze zamierzające uczestniczyć w Narodowym Programu Szczepień przeciwko Covid-19. Według piątkowej deklaracji ministra Michała Dworczyka, rządowi zależy na tym, aby takie punkty szczepień powstały w każdej gminie.Tylko czy jest to realne?

Szczepienia przeciw Covid-19 w przychodniach. "Za mało personelu, za drogi sprzęt"

- Wymagania dotyczące szczepień na COVID-19 postawione przez Narodowy Fundusz Zdrowia przekraczają możliwości małych i średnich placówek, które będą miały problemy zarówno kadrowe, jak i lokalowe - uważa dr Andrzej Zapaśnik, ekspert Federacji Porozumienie Zielonogórskie, prezes przychodni BaltiMed w Gdańsku. - Nawet w przypadku przychodni BaltiMed byłoby bardzo trudne. W mojej placówce jest odpowiednie zaplecze lokalowe, ale nie dam rady zrobić tego swoimi pracownikami.

- Przychodnia BaltiMed ma pod opieką 10 tys. pacjentów. Pracujemy resztkami sił, przyjmując dodatkowo pacjentów z COVID-19, którzy stanowią około 20 proc. wszystkich chorych - dodaje prezes Baltimedu. - W ostatnim tygodniu nawet zwiększyła się liczba osób podejrzanych o zakażenie koronawirusem. Pozostałym pacjentom trzeba też zapewnić dostęp do leczenia.  

Dr Zapaśnik podkreśla, że POZ nie jest workiem bez dna. Robiąc 180 szczepień tygodniowo, trzeba by było znaleźć dodatkowy personel medyczny. Lekarz powinien przyjmować dziennie 30 pacjentów, przeznaczając minimum 10 minut na osobę. Do tego dochodzą obostrzenia epidemiczne, dezynfekcja lokali itp. Oznacza to pracę nie krótszą niż sześć godzin.

Trzeba doliczyć także czas na wyjazdy zespołów do domów. Nie może tam jechać sama pielęgniarka, musi razem z nią pojechać lekarz. Ze względu na możliwość pojawienia się odczynu anafilaktycznego, pacjent wymaga 30-minutowej obserwacji, a zespół powinien być wyposażony w zestaw  przeciwwstrząsowy.

Szymon Borodziuk, prezes Przychodni SimMed w Wejherowie stwierdza krótko: - Na razie nie jesteśmy w stanie spełnić warunków stawianych przez NFZ. Ponadto w tej kwestii jest za dużo pytań, za mało odpowiedzi.

- Nie ma szans, nie jestem w stanie wydać od ręki 50 tysięcy złotych na lodówkę do przechowywania szczepionek - dodaje proszący o anonimowość kierownik wiejskiej przychodni na Kaszubach. - Brakuje mi też personelu, gotowego do szczepienia tygodniowo 180 osób.

Nieadekwatne do kosztów wyceny szczepień przeciw koronawirusowi

Lekarze zwracają uwagę także na nieadekwatne do kosztów wyceny szczepień.

Za jedno szczepienie w placówce NFZ płaci 61 zł, a za zaszczepienie pacjenta z uwzględnieniem transportu 68 zł - wyliczają. A to oznacza, że przywiezienie i odwiezienie pacjenta dla Funduszu powinno nie kosztować więcej, niż 7 złotych. Wskazują też na nieuregulowaną do końca kwestię odpowiedzialności prawnej za niepożądane odczyny poszczepienne.

- Obawiam się, że w tej sytuacji pacjenci będą musieli jeździć do większych ośrodków - twierdzi dr Zapaśnik. - Gdzie jednak znajdzie się 8 tysięcy ośrodków, w których mają być przeprowadzane szczepienia? W całym kraju jest 9,5 tys. przychodni. Jeśli warunki, stawiane przez NFZ wyłączają na starcie dwie trzecie z nich, to pozostaje pytanie, gdzie stworzyć te pozostałe 6 tys. placówek.

Wniosek o zawieszenie naboru placówek do programu szczepień

W tej sytuacji Federacja Porozumienie Zielonogórskie poinformowała w poniedziałek, że wnioskuje o zawieszenie obecnego naboru i ogłoszenia go ponownie, po zmianie obecnych kryteriów, w taki sposób, aby zapewniały jak największy dostęp do szczepień.

Według Federacji zaproponowane działania nie przyniosą oczekiwanego stopnia wyszczepienia populacji Polski, który zapewni uzyskanie odporności populacyjnej przeciwko COVID-19.

Na razie oficjalnie nie wiadomo, ile placówek z całej Polski zadeklarowało chęć uczestniczenia w programie szczepień przeciw COVID-19. W trybie pilnym oddziały NFZ w kraju uruchamiają infolinie i organizują spotkania ze świadczeniodawcami.

  • Na Pomorzu można dzwonić do konsultanta w sprawie szczepień pod numer 58 7512 735
  • We wtorek i w środę zainteresowani - przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego - mogą między godz. 8 a 16 porozmawiać z urzędnikami funduszu w budynku NFZ przy ul. Podwale Staromiejskie 69 w Gdańsku.

Stanowisko Federacji Porozumienie Zielonogórskie

Stanowisko Federacji Porozumienie Zielonogórskie w sprawie ogłoszenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 grudnia 2020 r. zapraszającego do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

W zawiązku z zamieszczeniem na stronach Centrali NFZ ogłoszenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 grudnia 2020 r. zapraszającego do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Federacja PZ stoi na stanowisku, że zaproponowane działania nie przyniosą oczekiwanego stopnia wyszczepienia populacji Polski, który zapewni uzyskanie odporności populacyjnej przeciwko COVID-19. Zdaniem Porozumienia Zielonogórskiego wskazane
w ogłoszeniu Prezesa NFZ z dnia 4 grudnia wymogi, konieczne do spełnienia przez świadczeniodawców, mogą ograniczyć liczbę punktów szczepiennych udostępnianych polskim obywatelom.
W szczególności:
1. Niezrozumiałe jest dlaczego z programu szczepień wyłączono pracowników i pacjentów podmiotów udzielających wyłącznie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych (szpitale, zakłady opiekuńczo lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze)- są to grupy najbardziej zagrożone zakażeniami i powikłaniami.
2. Wyśrubowane wymagania wobec podmiotów leczniczych, które się wzajemnie wykluczają, np.
• prowadzenie nieprzerwanie szczepień przez co najmniej 5 dni w tygodniu,
• prowadzenie szczepień przez zespół wyjazdowy w miejscu zamieszkania/pobytu pacjenta,
• zdolność do wykonywania co najmniej 180 szczepień tygodniowo przez jeden zespół szczepiący w punkcie szczepień przy warunku utrzymania niezakłóconego udzielania dotychczasowych świadczeń zapisanych w umowie z NFZ.
Dla większości małych przychodni usytuowanych blisko pacjentów, w ich miejscu zamieszkania, są to warunki uniemożliwiające udział w naborze.
3. Zbędne dookreślanie warunków lokalowych i wyposażenie punktu szczepień – procedura ta jest jasno określona przepisami obowiązującego prawa.
4. Brak procedury postępowania przed szczepieniem (kryteria kwalifikacji, dyskwalifikacji), brak określenia sposobu realizacji drugiej dawki szczepionki.
5. Brak określenia, kto ponosi odpowiedzialność za ew. roszczenia pacjentów po wystąpieniu NOP wczesnych, a w szczególności późnych, obecnie nieznanych.
Wobec powyższych zastrzeżeń Federacja Porozumienie Zielonogórskie proponuje:
1. Przeprowadzić akcję szczepień, bez wcześniejszego naboru, na bazie obecnie istniejących punktów szczepień zgodnie z istniejąca umową z Narodowym Funduszem Zdrowia.
• Tygodniowa liczba szczepień uzależniona winna być od możliwości organizacyjnych
i kadrowych wykonujących je placówek.
• Liczba wykonanych szczepień nie może być mniejsza niż 10 na dzień pracy placówki POZ.
• Wprowadzenie zasady, że wyjazdowy zespół szczepiący funkcjonuje 1x w tygodniu pracy POZ.
• Przeprowadzanie szczepień może zmienić harmonogram i organizację udzielanych dotychczas świadczeń.
2. Aby do wykonywania szczepień mogły zgłaszać się podmioty nie mające umowy na POZ (dodatkowe wsparcie akcji szczepienia). W tym przypadku konieczne jest przeprowadzenie akcji naboru.
3. Ustalenie sposobu dystrybucji szczepionki firmy Pfizer – wg FPZ w tym przypadku może sprawdzić się dotychczasowy model tj. dostarczenie szczepionki podmiotowi raz w tygodniu.
4. Formalne ustalenie i opublikowanie kolejności grup populacji polskiej podlegających szczepieniu.
5. Jak najszybsze ogłoszenie w języku polskim Charakterystyki Produktu Leczniczego szczepionki planowanej do wykorzystania w akcji oraz przeszkolenie personelu szczepiącego
w koniecznych do wykonania szczepienia procedurach.
6. Przejęcie przez państwo odpowiedzialności cywilnej i karnej z podmiotu i personelu szczepiącego dostarczonymi szczepionkami za NOP wczesne i odległe oraz skutki szczepienia, które w momencie szczepienia nie są znane.
Mając na uwadze zastosowaną procedurę oraz bieżącą sytuację związana z epidemia COVID -19 należy wprowadzić do ustawy o z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przepisu szczególnego (lex specialis) wobec Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:, „podmioty lecznicze (wraz z personelem) zostaną zwolnione z odpowiedzialności odszkodowawczej za wszelkie skutki niepożądane w/w szczepionek”. Jednocześnie należy wprowadzić, że: „wszelkie ewentualne roszczenia z tego tytułu mogą być kierowane wyłącznie wobec Skarbu Państwa”.
7. Zniesienie obligatoryjności koordynatora w składzie zespołu szczepiącego.
8. Utylizację przez Państwo i na koszt Państwa niewykorzystanych szczepionek oraz określenie, jakie będą zasady rozliczeń za szczepionki niewykorzystane.
9. Urealnienie wartości wyceny świadczeń w przypadku transportu i szczepień w miejscu zamieszkania.
10. Wskazanie czy na jedno sczepienie składają się dwie iniekcje czy też jedna, ponieważ wynagrodzenie za szczepienia zostało określone niejednoznacznie.
11. Akcję propagującą szczepienia w mediach i wsparcie działań promujących szczepienia w punktach szczepiennych i placówkach opieki zdrowotnej przez instytucje rządowe.
Federacja Porozumienie Zielonogórskie wnioskuje o zawieszenia obecnego naboru i ogłoszenia go ponownie po zmianie obecnych kryteriów, w taki sposób, aby zapewniały jak największy dostęp do szczepień.
Zarząd Funkcyjny
Federacji Porozumienie Zielonogórskie
7.12.2020 r.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

O prawie do aborcji w Sejmie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na kurierlubelski.pl Kurier Lubelski