Muzeum Narodowe w Lublinie Oddział Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Lublin, Plac Litewski 3
 • Przejmij firmę
 • Zgłoś błąd

Muzeum przyjęło za cel gromadzenie, ochronę i prezentowanie dziedzictwa kultury materialnej i duchowej, prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie wiedzy o ziemiach wschodnich, budowanie pozytywnego obrazu dziedzictwa opartego na wiedzy historycznej i przekazie pokoleniowym, a także zachęcenie widza do wejścia w świat Kresów oraz wyjazdu za wschodnią granicę i osobistego poznania.

podobne firmy

 • Logo firmy Muzeum Narodowe w Lublinie Oddział Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” w Lublinie
  Lublin, ul. Uniwersytecka 1
 • Logo firmy Muzeum Narodowe w Lublinie Oddział Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza w Lublinie
  Lublin, ul. Złota 3
 • Logo firmy Muzeum Narodowe w Lublinie Oddział Muzeum Historii Miasta Lublina
  Lublin, Pl. Łokietka 3
 • Logo firmy Muzeum Narodowe w Lublinie
  Lublin, Zamkowa 9