Nasza Loteria

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Lublin. Wojna o zieleń. Kolejna batalia o górki czechowskie i w obronie drzew przy Racławickich

Artur Jurkowski
Artur Jurkowski
Zagospodarowanie górek czechowskich, przebudowa Racławickich, Lipowej, Poniatowskiego, czyli w zasadzie ochrona drzewa i zieleni w mieście – o tym we wtorek debatowali radni na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Lublin. Wniosek o jej zwołanie złożył radny opozycji z klubu PiS. Sesję poprzedziła pikieta fanów żużla, która odbyła się przed lubelskim ratuszem. Kibice postanowili zamanifestować poparcie dla pomysłu budowy stadionu.

Stanowisko Rady Miasta Lublina w sprawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie dotyczącego uznania za nieważne „Studium zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej tzw. górek czechowskich" ostatecznie zostało wycofane z porządku nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Dlaczego? Dowiesz się z naszej relacji poniżej.

Godz. 21.45
Tylko głosami klubu prezydenta radni przyjęli poprawki w treści stanowiska zgłoszone przez radną Ryfkę. Rajcy PiS albo wyszli z sali albo byli przeciwko, mówiąc: hucpa!

Piotr Gawryszczak po głosowaniu wycofał stanowisko z porządku obrad. - Byłoby idiotyczne, gdybyśmy głosowali stanowisko z treścią, którą przyjęliście poprawkami - mówił Gawryszczak.

Koniec sesji. Trwała 12 godzin 45 minut.

Godz. 21.15
Tomasz Pitucha, radny PiS do radnej Ryfki: - Wykorzystując przewagę liczebną chcecie odwrócić sens stanowiska. Tym stanowiskiem pani napluła w twarz wszystkim, którzy tu byli.

Radni PiS apelują do radnej ryfki o wycofanie poprawek.

Godz. 21.00
Piotr Gawryszczak, szef kubu PiS: - Poprawka złożona przez radną Ryfkę o 180 stopni zmienia nasze intencje. Nie możemy jej przyjąć. Ta propozycja jest śmieszna.

Godz. 20.30
Radni prezydenckiej koalicji wnoszą o zmianę treści stanowiska przygotowanego przez opozycyjny PiS. Nie ma w nim już mowy o tym, aby nie składać skargi kasacyjnej. A wręcz przeciwnie: - Zasadnym jest złożenie skargi kasacyjnej – mówi Anna Ryfka, przewodnicząca klubu Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka.

Radni PiS chcą otrzymać treść poprawki na piśmie. I poprosili o 10 minutową przerwę.

Godz. 20.05
- Złożenie skargi jest zasadne – przekonuje Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. I mówi: - To absurdalne, że sąd w wyroku zakazuje zabudowy jednorodzinnej przy ul. Koncertowej, powołując się na ochronę zieleni a jednocześnie ta ochrona nie uwzględnia terenów zajmowanych przez kilka podmiotów komercyjnych przy ul. Koncertowej.

Rozpoczęła się dwunasta godzina obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Lublin.

Godz. 19.45
Trwa dyskusja radnych. – A co stanie się jeśli NSA utrzyma wyrok WSA w sprawie studium? – pyta Piotr Popiel, radny PiS.

- Wówczas znajdziemy się w identycznej sytuacji jak gdybyśmy nie wnosili skargi kasacyjnej – wyjaśnia Zbigniew Dubiel, radca prawny ratusza. I dodaje jakie byłby konsekwencje takiej sytuacji. – Wtedy przystąpimy znowu do procedowania całości studium. W przypadku górek czechowskich trzeba będzie na początek wskazać kierunki zagospodarowania przestrzennego. A następnie w studium uwzględnić treść wyroku WSA o zakazie tam jakiejkolwiek zabudowy.

Godz. 19.25
Zbigniew Dubiel, radca prawny ratusza, przedstawia uzasadnienie wyroku WSA i tłumaczy radnym jakie mogą być jego konsekwencje.

- Wyrok WSA wykracza znaczenie poza skargę złożoną przez wojewodę lubelskiego – mówi Dubiel. I dodaje, że zakaz zabudowy - i to zarówno wielorodzinnej jak i jednorodzinnej i usługowej – dotyczy nie tylko terenów należących do TBV, ale też sąsiednich.

- Chodzi o tereny, gdzie znajduje osiedle TOR, ale też obejmuje m.in. ul. Koncertową, Halickiego i ulice w północnej części górek czechowskich – wylicza Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

- Chodzi o 547 działek ewidencyjnych, zamieszkuje tam prawie 1500 osób – dodaje Dubiel.

Godz. 18.50
Zaczyna się debata o najważniejszym punkcie wtorkowej sesji. To przyjęcie stanowiska Rady Miasta Lublina w sprawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie dotyczącego uznania za nieważne „Studium zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej tzw. górek czechowskich".

Przypomnijmy, w grudniu 2019 r. WSA w Lublinie nakazał ochronę walorów przyrodniczych terenu dawnego poligonu na Czechowie. Tym samym przekreślił ratuszowe pomysły otworzenia tego terenu pod budownictwo mieszkaniowe, o co zabiega firma TBV, czyli właściciel terenu.

- Dopuszczenie zabudowy spowoduje zniszczenie ochrony przyrodniczej – stwierdził wówczas Bogusław Wiśniewski, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. WSA uznał, że miasto określając przeznaczenie terenu dawnego poligonu przekroczyło swoje „władztwo planistyczne”.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk zapowiedział, już kilka dni po wydaniu wyroku, złożenie skargi kasacyjnej do NSA. Teraz radni apelują do prezydenta Lublina, aby zmienił zdanie i nie składał skargi kasacyjnej.

Godz. 18.45
Kończy się dziewiąta godzina sesji. Debata zaczęła się o godz. 9.

Marcin Jakóbczyk, radny PiS: - Zwracam się do wszystkich, w tym do moich kolegów z PiS. Zacytuję słowa Stefana Kisielewskiego: „Polemika z głupstwem nobilituje je bez potrzeby”. Zakończmy tę dyskusję.

Godz. 18.35
Krzysztof Żuk do radnych PiS: - Ta dzisiejsza dyskusja nad kilkoma tematami zamienia się w atak we wszystkich kierunkach.

Godz. 18.20
Tomasz Pitucha, radny PiS, namawia prezydenta Krzysztofa Żuka, aby nie składał kasacji od wyroku WSA. – Ma pan komfortową sytuację, może pan „umyć ręce” i wyjść z tej sytuacji. Niezaskarżenie wyroku spowoduje, że deweloper orzeczeniem WSA otrzyma informacje, że nie może zbudować tego co chce – mówi radny opozycji.

Godz. 17.55
Po przedstawieniu społecznej koncepcji zagospodarowania górek czechowskich zaczyna się dyskusja radnych.

- Czy szacowaliście ile będzie kosztował projekt? Moim zdaniem może to być kilkaset milionów złotych. Skąd zamierzacie je wziąć? – pyta Bartosz Margul, radny koalicji.

- To niepojęte, aby osoby zawłaszczały sobie, nawet na mapach, prawo zagospodarowania terenów prywatnych – mówi Zbigniew Dymowicz, dyrektor ds. inwestycji TBV. I przypomina, że społeczna koncepcja obejmuje 30 ha terenów TBV.

Godz. 17.25
Realizowany jest piąty punkt porządku obrad. Chodzi o przedstawianie koncepcji zagospodarowania górek czechowskich uwzględniającej potrzeby klimatyczne oraz potrzeby społeczności seniorów miasta Lublina. – To prawdziwie społeczny projekt ochrony walorów przyrodniczych górek czechowskich – mówi Zofia Trębaczewska – Smutek, współautorka projektu.

To ten sam projekt o nazwie „Park Natury Górki Czechowskie. Koncepcja zagospodarowania”, który kilka godzin wcześniej prezentowała Zofia Polska.

Godz. 17.15
Zakończyło się wysłuchanie publiczne mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji społecznych, w tym ekologicznych, zajmujących się ochroną powietrza, przyrody, na temat zagrożeń związanych z pracami inwestycyjnymi (w tym wycinką drzew i krzewów) w obszarach: górki czechowskie, "zimne doły", osiedle Botanik, Aleje Racławickie, ul. Lipowa

Tym samym „zamknięty" został czwarty punkt obrad.

Godz. 17.00
Bartosz Marzec, mieszkaniec Lublina: - Wycinka drzew to samobójstwo. Jedno drzewo, takie o wysokości ok. 10 metrów, produkuje rocznie 160 kilogramów tlenu. Człowiekowi do przeżycia potrzeba, też w ciągu roku, ok. 180 kilogramów tlenu.

Godz. 16.45
Zbigniew Dymowicz, dyrektor ds. inwestycji TBV. – Wszystkie wykonywane przez nas działania na obszarze 30 hektarów są prowadzone w ramach prawa, zgodnie z prawem o ochronie środowiska.

Godz. 16.40
Głos zabiera przedstawiciel TBV. To pełnomocnik firmy Krzysztof Klimkowski. Przypomina, że spółka sprzedała gminie za 1 zł ok. 75 ha terenów z myślą o utworzeniu na nich parku naturalistycznego. - Na tę chwilę spółka jako właściciel ok. 30 hektarów terenów ogrodziła ten obszar i go porządkuje w zakresie określonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Wycinka drzew jest wykonywana zgodnie z zaleceniami i nakazami RDOŚ. Drzewa, na które potrzebna byłaby decyzja o wycince, wycinane nie są – mówi Klimkowski.

Godz. 16.20
Magdalena Wolanowska, mieszkanka Lublina: - Jeśli ktoś wypowiada się w obronie górek czechowskich, to później pojawia się informacja, że jest eko-oszołomem. Ciekawe czy to określenie zostanie też odniesione wobec składu sędziowskiego, który wydał wyrok w sprawie górek czechowskich?

Godz. 15.45
Krzysztof Gorczyca, prezes Towarzystwa dla Człowieka i Natury: - To świetna informacja. Mimo tego, że przez lata słyszeliśmy, iż nie da się zrezygnować z wycinek drzew przy Al. Racławickich, to jednak się dało. Padły konkrety: w zasadzie do wycinki są tylko trzy drzewa. Okazuje się, że presja ma sens. I to dodatkowo nas motywuje, aby tę presję manifestować - mówi.

Dla przypomnienia: w pierwszej wersji projektu obejmującego przebudowę Racławickich do wycinki zakwalifikowano 261 drzew.

Godz. 15.10
- Oświadczam, że skieruję przeciwko panu pozew w trybie cywilnym – zapowiedział Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. Pozwanym ma być Sławomir Pawłowski, przedstawiciel mieszkańców w Komitecie Rewitalizacji Lublina. Powód?

– Powiedział pan, że prezydent Żuk jako dyrektor delegatury Skarbu Państwa sprzedał górki czechowskie. Teren ten nie był we władaniu Skarbu Państwa tylko MON. Albo pan to sprostuje, albo znajdziemy się w sądzie.

Pawłowski odpowiadał, że nie powiedział tego co cytował prezydent Żuk. – Zadawałem pytanie, radzę słuchać wypowiedzi – mówił Pawłowski.

Godz. 14.30
Magdalena Nosek, mieszkanka Czechowa: - Martwimy się o Lublin. Tu nie chodzi o żadne inne pobudki. Chcemy miasta zielonego, zdrowego, z dobrym powietrzem. Przyroda jest apolityczna, służy nam wszystkim.

Godz. 14.10
Sławomir Pawłowski: - Grzechem pierwotnym, jeśli chodzi o górki czechowskie, była ich sprzedaż w 2001 roku

Godz. 13.50
Do głosu zapisało się 17 osób. Obecnie przemawia Andrzej Filipowicz z Lubelskiego Alarmu Smogowego

Godz. 13.40
Prof. Bogusław Kaszewski: w 2019 r średnia roczna temperatura w centrum Lublina wynosiła 10, 9 C. A średnia za lata 1951-2019, czyli za 69 lat, wynosiła 8,5 C. Średnia opadów za 2018 to 466 milimetrow, za 2019 - 451 milimetrow. Średnia opadów z 69 lat to około 550 milimetrów. W ciągu 2 lat zniknęła więc prawie 20 cm warstwa wody

Godz. 13.15
Zofia Polska opisuje wygląd proponowanego przez nią centrum rehabilitacyjno-edukacyjnego: - Powstaną dwa obiekty oraz niewielka świątynia, którą zwieńczy figura św. Michała

Godz. 13
Zofia Polska: - W ty miejscu powinno powstać Centrum senioralne i Niepełnosprawności.
Polska wylicza, że w Lublinie jest około 100 tys. seniorów i 45 tys. niepełnosprawnych.

Godz. 12.40
Ogłoszono przerwę w obradach

Godz. 12.30
Żużlowcy złożyli petycję w sprawie budowy stadionu przy ul. Ciepłej. Tego punktu nie było w porządku, ale został on rozszerzony. - Będziemy wspierać Pana prezydenta w budowie stadionu. Pod petycją podpisało się już 4 tys. osób - podkreślają żużlowcy.

Godz. 12.23
Przechodzimy do 4 punktu porządku obrad. To czas na wypowiedzi mieszkańców

Godz. 12.15
Piotr Breś, radny PiS do prezydenta Żuka: - Jeśli mówi Pan, że Andrzej Pruszkowski zrobił źle, za czasu swojej kadencji nie kupując górek czechowskich, to ma Pan teraz szansę zachować się jak trzeba i nie składać odwołania od wyroku WSA.

Mieszkańcy uczestniczący w sesji zareagowali na te słowa brawami

Godz. 12
Piotr Gawryszczak: - Apeluję do radnych PiS o ograniczenie wypowiedzi do minimum. Bo głównym punktem dzisiejszej sesji jest wysłuchanie mieszkańców.
Gawryszczak przedstawił listę 10 prelegentów.
Na liście są m.in. prof. Bogusław M. Kaszewski, kierownik Katedry Hydrologii i Klimatologii UMCS, ks. prof. Ryszard Knapiński, emerytowany pracownik Instytutu Historii Sztuki KUL czy Krzysztof Gorczyca, prezes Towarzystwa dla Natury i Człowieka

Godz. 11.40
LPEC w ramach projektu wybuduje 21 km sieci. Koszt to prawie 50 mln zł, z czego dofinansowanie to 24,5 mln zł. - Realizacja projektu spowoduje redukcję dwutlenku węgla o 6 tys. ton rocznie. To tyle, ile pochłania w ciągu roku 30 ha lasu - tłumaczyła Teresa Stępniak - Romanek, rzeczniczka LPEC.

Godz. 11.30
Radni przeszli do realizacji 3 punktu. Chodzi o informacje dotyczące prac w obszarze górek czechowskich. - W imieniu właściciela terenu nie będziemy się wypowiadać. Pośrednio uczestniczymy w inwestycjach poprzez realizowany projekt LPEC dotyczący rozbudowy sieci ciepłowniczej - tłumaczył Krzysztof Żuk.

Godz. 10.50
Piotr Gawryszczak, szef radnych PiS: - Nikt z radnych PiS nie jest za tym, aby nie realizować Racławickich i Lipowej. Znajdują się tam sieci podziemne mające kilkadziesiąt lat. Ale nie ma potrzeby wpuszczać drwali wszędzie, gdzie planowano.

Godz. 10.40
Hanna Pawlikowska, miejski architekt zieleni: - Ani w 2019, ani 2020 nie została wydana żadna decyzja o wycinkach na górkach czechowskich. To, co było wycinane, nie wymagało zgód, bo obwody drzew były mniejsze, niż dopuszcza ustawa.

Godz. 10.35
Marcin Jakóbczyk, PiS: - Czy przebudowa Racławickich jest niezbędna?
Prezydent Krzysztof Żuk odpowiada, że tak, bo w przeciwnym razie grozi utrata dofinansowania z UE i to nie tylko na Al. Racławickie. - Niezbędna jest też przebudowa gazociągu bo instalacja jest w fatalnym stanie - mówił Żuk.

Godz. 10.30
Małgorzata Suchanowska, radna PiS, do radnych koalicji: - Czujemy to, co w sobie wycięliście z uczuć. Chcemy terenów zielonych.

Godz. 10.15
Zaczęła się dyskusja radnych na temat informacji ratusza o wycinkach. - Usłyszeliśmy, że w ramach rewitalizacji ogrodu saskiego posadzono 170 tys. roślin. Aby uzyskać taką liczbę policzono chyba każdy posadzony bratek i źdźbło trawy - ironizował Tomasz Pitucha z PiS.

Godz. 10
Zastępca prezydenta Lublina Artur Szymczyk zaprezentował raport o miejskiej zieleni. - Teraz zieleń zajmuje 2,5 tysiąca hektarów, z czego około tysiąc to zieleń urządzona - mówił. - W 2020 roku wydano 46 decyzji o wycince drzew. Z czego wspólnoty i spółdzielnie 43 drzewa, firmy - 132, z czego w przypadku 46 chodziło o deweloperów - wyliczał Szymczyk.

Godz. 9.15
Lubelscy fani żużla postanowili wejść do sali, gdzie odbywa się sesja Rady Miasta Lublin. Chcą przekazać prezydentowi podpisy poparcia dla pomysłu budowy nowego stadionu żużlowego w Lublinie.

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Lublin. Wojna o zieleń. Kolejna batalia o górki czechowskie i w obronie drzew przy Racławickich

Godz. 9.00
Przed lubelskim ratuszem trwa pikieta fanów żużla.

***

Obrady zapowiadają się na gorące. Zarówno górki czechowskie, jak i przebudowa Racławickich to sprawy, które wywołują olbrzymie emocje. Przeciwko zmianom proponowanym przez ratusz: budowie bloków na terenie dawnego poligonu na Czechowie, jaki i wycince drzew towarzyszącej przebudowie Racławickich protestuje część mieszkańców oraz działacze ekologiczni.

PiS chce aby mieszkańcy mogli się włączyć we wtorkową debatę radnych.

Na sesji radni będą debatować m.in. nad stanowiskiem w sprawie górek czechowskich. Jego autorzy, czyli radni opozycyjnego PiS apelują w nim aby ratusz nie składał skargi kasacyjnej od wyroku WSA zakazującego zabudowy górek czechowskich.

„Brak wyważenia interesu prywatnego oraz interesu mieszkańców Lublina był niewątpliwą wadą podjętej w uchwale decyzji. Uznając za słuszne stanowisko WSA w Lublinie Rada Miasta Lublina wzywa Prezydenta Miasta do nie podejmowania działań zmierzających do zaskarżenia ww. wyroku Sądu. Rada Miasta Lublina apeluje do Prezydenta Miasta o podjęcie negocjacji z właścicielem terenu Górek Czechowskich mających na celu przejęcie tego obszaru przez Miasto Lublin” napisali radni w stanowisku.

Czy jest możliwe aby prezydent wstrzymał się do złożenie skargi? – Nie, nie jest możliwe. Wyrok tworzy punkty zapalne, które mogą skutkować niekontrolowanymi i nie do oszacowania w tej chwili skutkami finansowymi – twierdzi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

I tłumaczy: - Uznanie wyrok oznaczałoby, że mieszkańcy np. Arnsztajnowej, Koncertowej, Dudzińskiego nie mogliby modernizować, remontować swoich domów. Mogłaby nas zalać z ich strony lawina wniosków o odszkodowania.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo

Komentarze 45

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

Prezydent i jego klub tylko ze znanych sobie powodów forsują interes developera lekceważąc opinie mieszkańców w sprawie Górek Czechowa.Ten upór jest też kosztowny,bo najpierw wydali pół miliona na referendum ,a teraz na koszt miasta zapowiadają apelację! Uzasadnienie wyroku w tej sprawie jest logiczne i odpowiedzialne.Dlatego wyrażam przekonanie graniczące z pewnością iż wyrok ten zostanie utrzymany. Pozostanie tylko niesmak i poczucie,że prezydent i jego klub mają rozumnych ludzi za ciemniaków obrażając ich inteligencję.

G
Gość
26 lutego, 06:43, bil:

Jaka jest różnica między tym że zgodnie z planem wjeźdża sprzęt pod budowę boisk i sklepu czy wjeżdża sprzęt i robi bloki???w obu przypadkach niszczy teren. Jaka jest różnica czy sprzęt zniszczy teren pod ośrodek dla osób starszych. Też niszczy teren. Jeśli według obrońców górek to teren chroniony to jak to możliwe że od kilkudziesięciu lat płonie (na całej szerokości) jest zaśmiecany były tam crossy było tam wojsko. Czy na terenie chronionym np w Poleskim Parku można robić zawody crossowe??? To znaczyłoby że albo obrońcy górek mówią nieprawdę albo służby od 40-50 lat od przyrody nie reagują. To że są tam różne gatunki to jedno ale nie jest to teren chroniony.

Człowieku daruj sobie te osobiste dywagacja,gdyż cuchną odorem prywaty i infantylizmu.Nie obrażaj inteligencji innych.

b
bil

Jaka jest różnica między tym że zgodnie z planem wjeźdża sprzęt pod budowę boisk i sklepu czy wjeżdża sprzęt i robi bloki???w obu przypadkach niszczy teren. Jaka jest różnica czy sprzęt zniszczy teren pod ośrodek dla osób starszych. Też niszczy teren. Jeśli według obrońców górek to teren chroniony to jak to możliwe że od kilkudziesięciu lat płonie (na całej szerokości) jest zaśmiecany były tam crossy było tam wojsko. Czy na terenie chronionym np w Poleskim Parku można robić zawody crossowe??? To znaczyłoby że albo obrońcy górek mówią nieprawdę albo służby od 40-50 lat od przyrody nie reagują. To że są tam różne gatunki to jedno ale nie jest to teren chroniony.

n
naiwni kibice

kibice żużla zostaliście wykorzystani przez zuka i ten sam czlowiek was oszuka !

G
Gość
25 lutego, 17:59, Gość:

Żuk znowu straszy pozwami przeciwników betonowania górek. Demokrata pełną gębą.

25 lutego, 23:28, DemoKrata:

Narcyz, który myśli, że nadal będzie dyktatorem.

Współczuć trzeba przede wszystkim nowej żonie i dziecku:

https://youtu.be/O6YlShvTLZw

Akurat żono czy dziecko to cie guwno obchodzi.

l
lew salonowy

Pisowcy za zielenią, seniorami i niepełnosprawnymi. W tym mieście cuda się dzieją - zmiana o 180 stopnie porównaniu do stanowiska z wiejskiej

F
Fan

Świetnie po raz kolejny "obrońcy" byli kreatywni. Budować nie będziemy bloków ale już dom senioralny i kaplice owszem... To jest śmieszne i żenujące zarazem. Blok be, inny blok super... Tylko dlatego że nie wybuduje go tbv? Ciągła gadka o prywatnym terenie jest już niesmaczna. Kilku "przedstawicieli" mieszkańców ciągle daje te same argumenty - nie bo nie... Żenująca postawa lubelaka-cebulaka

.

Pisowcy mierzeję pzrekopują, puszcze pierwotną tną, a w lublinie chaszczy na prywatnym terenie raptem bronią...

G
Gość

bezczelność radnej Ryfki nie zna granic. Kto ją wybrał?

D
DemoKrata
25 lutego, 17:59, Gość:

Żuk znowu straszy pozwami przeciwników betonowania górek. Demokrata pełną gębą.

Narcyz, który myśli, że nadal będzie dyktatorem.

Współczuć trzeba przede wszystkim nowej żonie i dziecku:

https://youtu.be/O6YlShvTLZw

m
mieszkaniec
25 lutego, 17:24, Gość:

Parcheta prowodyr i jego lizus co pracuje w Leroy Monroe

A debilne wypowiedzi Pituchy znowu na tapecie ... co za naród Mowa nienawiści tylko z parszywych ryjów pisiorskich !!!

G
Gość

Wielki żal można mieć do radnych pod przewodnictwem radnej Ryfki że nie popierają racji mieszkańców. Trzeba pamiętać przy następnych wyborach kto słucha mieszkańców Lublina

G
Gość
25 lutego, 17:59, Gość:

Żuk znowu straszy pozwami przeciwników betonowania górek. Demokrata pełną gębą.

25 lutego, 18:26, Gość:

Gdyby Żuk dbał o interes Lublina chociaż w połowie tak, jak o swój PR to nie byłoby całej tej dyskusji o górkach czechowskich.

Widziały gały co wybierały

G
Gość
25 lutego, 21:43, fan speedwaya:

posłanka Marta Wcisło obiecała nam ten stadion żużlowy, realizuj Żuku ten wniosek

Sąsiedztwo koni i stadion żużlowy? Co tu jest grane?

G
Gość
25 lutego, 11:18, Gość:

Mogę wiedzieć na ch...j tam "fani"żużla???

Sesja jest kompletnie na inny temat,po co przeszkadzają?

Tak im zryło beret oglądanie chomików jeżdżących w kółko jak na karuzeli???

Nie wiesz po co - wygląda, że za obietnicę, że stadion im wybudują, mają robić za popleczników tych od głupich pomysłów

Wróć na kurierlubelski.pl Kurier Lubelski