Poznaliśmy listę najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw. Na Lubelszczyźnie dominuje firma informatyczna INFINITE. Statuetkę Gazeli Biznesu odebrała na uroczystej gali zorganizowanej przez "Pulsu Biznesu".

W latach 2012-2014 przychody INFINITE wzrosły o 440 proc. Przyczyny tłumaczy zarząd firmy: - Duży nacisk położyliśmy na rozbudowę oferty – w ubiegłym roku przejęliśmy kompetencje warszawskiej spółki IT w zakresie rozwiązań do zarządzania korespondencją przychodzącą i wychodzącą, tym samym dynamicznie wkraczając w sektor finansowy, telekomunikacyjny i bankowy. Dodatkowo, nasz dział innowacji czuwa nad rozwojem systemów bazujących na nowinkach technologicznych. W ostatnim czasie opracowaliśmy np. oprogramowanie wykorzystujące małe nadajniki tzn. beacon’y – mówi Mariusz Sławek, wiceprezes zarządu, dyrektor sprzedaży i marketingu w INFINITE.

Wiceprezes zapewnia też, że intensywnie rozwija się współpraca z zagranicą. Obecnie programiści z Lublina obsługują firmy z 23 krajów, takich jak Węgry, Rumunia, Słowacja, Niemcy i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

W rankingu najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm brane są pod uwagę wyniki za pełne trzy poprzedzające lata. W bieżącej edycji redakcja dziennika weryfikowała wyniki w 2012, 2013 i 2014. Jednym z warunków udziału było osiągnięcie w 2012 r. przychodów ze sprzedaży w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych.

W zestawieniu znalazło się 141 przedsiębiorstw z Lubelszczyzny. Poza firmą informatyczną INFINITE  jedynie 12 odnotowało wzrost przychodu przekraczający 200 proc. W kolejności od najmniejszego do największego wzrostu są to: ARPIS Sp. z o.o., MASTERMEDIA Cioczek i Wójciak Sp. j., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDMAT Sp. j., WM Sp. z o.o., LEBART Bartosz Łogwiński i Wspólnik Sp. j., Przedsiębiorstwo CONCEPT STAL B&S Lejman Sp. j., ENERGOTECH LUBLIN Sp. z o.o., LARBO-SPED Sp. z o.o., IGE Budownictwo-Energetyka Sp. z o.o. Najbliżej 300 proc. wzrostu przychodu są spółki GLOPACK i WAKAD.