Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) to ważne narzędzie realizacji polityki ochrony środowiska w Polsce.

NFOŚiGW oferuje pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów realizowanych m.in. przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, organizacje społeczne a także osoby fizyczne.

podobne firmy

  • Logo firmy Ministerstwo Rozwoju i Technologii
    Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5
  • Logo firmy Ministerstwo Klimatu i Środowiska
    Warszawa, ul. Wawelska 52/54
  • Logo firmy Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
    Warszawa, ul. Krucza 38/42