We wtorek górnicze święto, obchodzone w dniu św. Barbary, patronki dobrej śmierci i trudnej pracy. Świętować będą również górnicy z podlubelskiej Bogdanki, jednej z najbardziej dochodowych kopalni węgla kamiennego w Polsce. To dobra okazja, by powspominać początki kopalni. Jak powstała Bogdanka? Oglądajcie zdjęcia w naszej galerii.

Kopalnia Bogdanka miała być pierwszą z siedmiu kopalń Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Decyzja o jej budowie zapadła w 1975 r. Inwestycji osobiście doglądał Edward Gierek. Zachowało się sporo zdjęć dokumentujących samą budowę i pobyt I sekretarza pod Łęczną.

Poszukiwania węgla na tym terenie były prowadzone jeszcze w carskich czasach. Po drugiej wojnie światowej, w 1955 odwiercono pierwszy otwór poszukiwawczy w Chełmie, w którym natrafiono na karbon na głębokości od 580 do 1208 m.

W sumie było ich sześć. W 1964 r. podjęto decyzję o wierceniach rozpoznawczo-badawczych przez Centralny Urząd Geologiczny i rozpoczęciu prac poszukiwawczych przez Instytut Geologiczny. W 1965 pobrano pierwsze próby węgla z otworu Łęczna IG-1. Budowa kopalni ruszyła w połowie lat 70.

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE: