Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) wchodzą do samorządów. Czy pandemia przeszkodzi w realizacji planów? Jak się przygotować?

Materiał informacyjny PEKAO TFI S.A.
W 2021 roku Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli dodatkowa forma oszczędzania emerytalnego, obejmą pracowników sektora publicznego. Tworzenie PPK w większości zakładów pracy jest obowiązkowe. Dla pracowników udział jest dobrowolny - mogą oni, ale nie muszą oszczędzać w PPK. Ograniczenia w pracy urzędników wywołane pandemią mogą wpłynąć na wdrożenie programu.

Już za trzy dekady w Polsce na jednego pracującego przypadnie jeden emeryt – wynika z raportu Komisji Europejskiej [1]. Jest to prognoza alarmująca jeśli uwzględnimy, że obecnie na jedną emeryturę potrzebne są składki czterech pracujących. Wszystko za sprawą zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa. Do tej pory korzystano z rozwiązań, które były stworzone, gdy w piramidzie demograficznej było o wiele więcej osób młodych niż tych po 60. roku życia. Na takim założeniu opierali się twórcy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Składki były niskie, ale wpłacane przez wiele osób wystarczyły na wypłatę środków dla emerytów. Specjaliści zajmujący się tematyką emerytalną od dawna ostrzegają, że dotychczasowe rozwiązania w obliczu zmian demograficznych są nie do utrzymania.

Wskazują na konieczność oszczędzania emerytury o dodatkowe środki pozwoli na utrzymanie standardu życia po zakończeniu kariery zawodowej. Jednym z proponowanych rozwiązań mają być Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Jest to powszechny system, skierowany do ponad 11 milionów pracujących w Polsce, w którym można odkładać dodatkowe oszczędności.

Zgodnie z ustawą założono, że wpłaty będą gromadzone na indywidualnych kontach i inwestowane na rynku kapitałowym. Obowiązek wprowadzenia PPK mają prawie wszyscy pracodawcy (poza wyjątkami wymienionymi w ustawie), Pracownicy w wieku od 18 do 55 lat są do PPK zapisywani automatycznie i mogą podjąć decyzję o pozostaniu w planie lub rezygnacji. Osoby od 55 do 70 roku życia w celu zapisania się muszą złożyć specjalną deklarację. Natomiast osoby po 70 roku życia nie mogą uczestniczyć w PPK.

Od stycznia 2021 obowiązkowi utworzenia PPK w swoich zakładach pracy podlegać będą również Jednostki Sektora Finansów Publicznych. Aby ocenić, na jakim etapie przygotowań do wprowadzania PPK są obecnie samorządy i czy mają na nie wpływ ograniczenia wynikające z pandemii, w kilku mediów regionalnych zorganizowano redakcyjne debaty na ten temat. Odbyły się cztery takie zdalne spotkania: w Białymstoku, Rzeszowie, Krakowie i Gdańsku z udziałem samorządowców różnych szczebli oraz ekspertów Pekao TFI S.A. Ich zapis opublikowano na regionalnych serwisach.

- Robimy wszystko, żeby w terminie wprowadzić w urzędzie marszałkowskim Pracownicze Plany Kapitałowe. Mamy specjalny zespół projektowy, który pracuje nad wdrożeniem PPK. Poznaliśmy ustawę, wytyczne oraz korzystaliśmy ze szkoleń online. Potem zajęliśmy się przygotowaniem harmonogramu naszych działań, w tym szkoleń dla pracowników i z programu płacowego, który będzie poprawnie naliczał składki. Teraz realizujemy te założenia i sądzę, że dotrzymamy terminów, jakich wymaga ustawa o PPK - wyjaśniała Hanna Sawicka, zastępca dyrektora departamentu organizacji i kadr Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, cytowana przez serwis kurierporanny.pl

Przypadek krakowskiego magistratu relacjonowała Barbara Skrabacz-Matusik, zastępca dyrektora ds. Personalnych w Wydziale Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa. - Urząd Miasta Krakowa sam jest dużym pracodawcą: zatrudniamy 3 tys. osób. Poza tym w gminie Kraków działa ponad 400 miejskich jednostek organizacyjnych. W przepisach o PPK wprowadzono w pewnym momencie możliwość wyboru instytucji oferującej PPK przez prezydenta, burmistrza czy wójta gminy – wspólnie dla wszystkich (lub wielu) gminnych jednostek. Myśmy się na to nie zdecydowali, m.in. dlatego, że trudno nam sobie było wyobrazić konsultacje z tak wieloma organizacjami związkowymi, m.in. w placówkach oświatowych, żłobkach i ośrodkach pomocy społecznej. Dlatego urząd dokonuje tego wyboru oddzielnie i każda z jednostek dokonuje wyboru oddzielnie. W przypadku oświaty zadanie koordynuje wydział edukacji – cytował jej wypowiedź serwis https://gazetakrakowska.pl

Wedle obserwacji ekspertów, jednostki sektora finansów publicznych są dużo lepiej przygotowane do wdrożenia PPK od firm, które wchodziły do programu w pierwszych trzech turach. – Instytucje publiczne bez względu na liczbę zatrudnionych muszą zawrzeć umowy o zarządzanie PPK najpóźniej do 26 marca 2021 r., zaś umowy o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r. Z dotychczasowej praktyki widzimy, że wszystkie kroki są tutaj przemyślane, dobrze zaplanowane, a my też mamy wiele cennych informacji i doświadczeń z pierwszych etapów, którymi chętnie się dzielimy – podkreśla, cytowany przez serwis https://gazetakrakowska.pl, Piotr Dygas, dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych Pekao TFI S.A.

Dodał, że część osób zdaje sobie sprawę z potrzeby oszczędzania, ale nie jest to jeszcze zachowanie powszechne – W IKZE oszczędza około 550 tys. osób, w IKE ponad 860 tys., a w pierwszej turze do PPK przystąpiło blisko 990 tys. W pierwszym etapie PPK partycypacja, czyli odsetek pracowników, którzy przystąpili do programu spośród ogółu tych, którzy mogliby przystąpić, wyniosła 39 proc., w drugiej i trzeciej turze ta partycypacja będzie, niestety, znacząco niższa, być może między 20 a 25 proc. – niewątpliwie COVID tutaj nie pomaga, nie tylko z uwagi na problemy finansowe części firm i ich załóg, ale i ograniczone możliwości komunikowania się z pracownikami. Mimo to pozostaję optymistą co do uczestnictwa w PPK pracowników sektora publicznego, gdyż posiadanie konta PPK po prostu się opłaca.

Uczestnicy debat byli pytani o ich własne plany związane z PPK.

- Jak najbardziej, zostanę w PPK, bo te dwa procenty zabrane z mojego wynagrodzenia to nie jest duża kwota. Poza tym, mam nadzieję, że co miesiąc będzie ona na moje konto przelewana i wierzę, że mądrze inwestowana. A za dwadzieścia kilka lat, gdy już będę przechodził na emeryturę, wezmę tę (liczę, że dość solidną) moją odprawę i będę się cieszył - zapowiedział w zamieszczonej przez serwis kurierporanny.pl relacji z debaty starosta powiatu białostockiego Jan Bolesław Perkowski.

Podczas debaty krakowskiej podkreślano, że o odkładaniu pieniędzy na przyszłość powinny myśleć nie tylko osoby o wysokich pensjach, ale też ci mniej zarabiający, którzy często argumentują, że „nie mają środków na oszczędzanie”.

– Jako społeczeństwo powinniśmy z jednej strony śledzić z uwagą efekty funkcjonowania PPK, a z drugiej - skoncentrować się na edukowaniu kolejnych pokoleń, by miały odruch oszczędzania właściwie od przedszkola. Nie wstydźmy się być krakowskimi centusiami! – mówiła w zamieszczonej przez serwis https://gazetakrakowska.pl relacji z debaty prof. Wanda Sułkowska, kierownik Katedry Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

https://dziennikbaltycki.pl/pracownicze-plany-kapitalowe-ppk-z-poczatkiem-roku-wchodza-do-sektora-publicznego/ar/c3-15348229

https://gazetakrakowska.pl/sektor-publiczny-w-krakowie-i-malopolsce-gotowy-na-wprowadzenie-pracowniczych-planow-kapitalowych-ppk-a-czy-pracownicy-chca/ar/c3-15341142

https://nowiny24.pl/pracownicze-plany-kapitalowe-ppk-na-podkarpaciu-jak-wdrazaja-je-lokalne-jednostki-samorzadu-terytorialnego/ar/c3-15332958

https://poranny.pl/pracownicze-plany-kapitalowe-ppk-jak-wdraza-sie-je-w-podlaskich-jednostkach-samorzadu-terytorialnego/ar/c3-15303427

[1] Raport Komisji Europejskiej Ageing Working Group „Według raportu w 2050 r. liczba emerytów w Polsce (12,6 mln) praktycznie zrówna się z liczbą płatników składek (12,7 mln)” https://www.rp.pl/Ubezpieczenia/307019945-Ponure-prognozy-emerytalne.html

Materiał oryginalny: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) wchodzą do samorządów. Czy pandemia przeszkodzi w realizacji planów? Jak się przygotować? - Polska Times

Dodaj ogłoszenie