Typowo lubelskie słowa. Co jest na zdjęciach?
    Typowo lubelskie słowa. Co jest na zdjęciach?