1. Kurier Lubelski
  2. Komunikaty
  3. NIERUCHOMOŚĆ DO NAJMU PIŁA. AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO
Wróć do listy komunikatów

NIERUCHOMOŚĆ DO NAJMU PIŁA. AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Dyrektor

Oddziału Regionalnego

Agencji Mienia Wojskowego

85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska 163a

tel. 52 52 57 828; 693 559 899

e-mail: [email protected]

 

Podaje do publicznej wiadomości, że w dniach od 19.09.2022 r. do 10.10.2022 r. na tablicy ogłoszeń Oddziału oraz stronach internetowych www.amw.com.pl opublikowano wykaz nr 3/09/2022 nieruchomości przeznaczonej do zagospodarowania w formie najmu na czas nieoznaczony w drodze ustnego przetargu nieograniczonego,  położonej w Pile przy ul. Szybowników, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 113, obręb 0002,
KW nr PO1I/00017582/2.

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa – Agencji Mienia Wojskowego.

Do najmu przeznacza się pomieszczenia 7-13 o łącznej pow. 137,84 m2 w budynku nr 38 (wejście nr 5) wraz
z gruntem przynależnym o powierzchni 340,35 m2.

Podstawa prawna: art. 35 ust.1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.).