1. Kurier Lubelski
  2. Komunikaty
  3. NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ KRYNICA-ZDRÓJ. AGENCJA MIENIA...
Wróć do listy komunikatów

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ KRYNICA-ZDRÓJ. AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO W KRAKOWIE

informuje, że ogłasza pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa odrębnej własności

lokalu mieszkalnego, położonego

w Krynicy-Zdrój ul. Tysiąclecia 1/7

 

KW NS1M/00018899/5

Lokal mieszkalny nr 7 o powierzchni użytkowej 22,60 m2 znajdujący się na II piętrze (poddaszu). Składający się z 1 pokoju, przedpokoju z wnęką kuchenną oraz łazienki z WC (do lokalu przynależna jest piwnica o pow.
5,90 m2). Udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi 549/10000. Nieruchomość w udziale przysługującym AMW wolna jest od obciążeń, roszczeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich, a nabywca przejmie lokal stanowiący przedmiot przetargu w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

Cena wywoławcza: 170 000 zł

Wadium: 17 000

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego- nieruchomość gruntowa położona jest w terenie oznaczonym symbolem 8MW.2 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz 8ZU.5 – tereny zieleni urządzonej.

Termin przetargu: 27 października  2022 r. (godz. 11.00)

Termin wpłaty wadium do 24 października 2022 r.

na konto Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie

nr 19 1130 1150 0012 1243 8520 0008 Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „wadium na przetarg Krynica-Zdrój Tysiąclecia 1/7” . W tytule wpłaty należy wskazać nazwę osoby prawnej lub fizycznej biorącej udział w przetargu.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna – sprzedaży w formie aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz Agencji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi
w pełnym ogłoszeniu wywieszonym na tablicy informacyjnej w siedzibie OR AMW w Krakowie przy
ul. Montelupich 3 oraz dostępnym na www.amw.com.pl, BIP i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju i Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.