1. Kurier Lubelski
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki...
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Myślenicach ul. Szpitalna 2

zatrudni do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

LEKARZA SPECJALISTĘ

w dziedzinie

ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lub chirurgii ogólnej

Zgłaszający się kandydaci powinni spełniać wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Oferty wraz z dołączonym opisem przebiegu pracy zawodowej, kopiami świadectw pracy, dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe w formie elektronicznej prosimy kierować na adres email: kadry@szpitalmyslenice.pl, w formie papierowej na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, ul. Szpitalna 2, 32-400 Myślenice

Oferta powinna zawierać podpisaną przez kandydata klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1781). Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.