1. Kurier Lubelski
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie o przetargu
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie o przetargu

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

„JASIEŃ”

ul. Damroki 1, 80-177 Gdańsk

ogłasza powtórny przetarg ograniczony na:

 

Wykonanie wymiany zaworów z.w. podpionowych wraz z wstawieniem śrubunków w piwnicach budynków Osiedla Jasień ~505 szt.; poziomów instalacji c.w.
i cyrkulacji wraz z zaworami podpionowymi w budynkach Damroki 30-42, Stolema 48-52, Pólnicy 8-24 oraz wyciszenia wibracji i hałasu sieci cieplnej c.o. i c.w.u. pomiędzy kotłownią K-2 i Damroki 30.

 

 

Szczegółowy zakres prac (100,00 zł + VAT) należy osobiście odbierać
w sekretariacie W.S.M. „JASIEŃ” ul. Damroki 1 (pawilon F II p.) tel. 58 303-09-65
od dnia 22.07.2019r. w godz. od 900 do 1230 z dowodem wpłaty dokonanej w kasie Spółdzielni (oprócz środy).

 

Wadium wynosi - 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w dziale Eksploatacji W.S.M. „JASIEŃ” tel. 58 303-09-75 /przetarg ograniczony odbywa się zgodnie z regulaminem znajdującym się na stronie internetowej Spółdzielniwww.wsmjasien.pl/.

 

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach z dołączoną do materiałów potwierdzoną kopią dowodu wpłaty wadium należy składać osobiście
w sekretariacie W.S.M. „JASIEŃ” (pawilon F II p.) w terminie do dnia 29.07.2019 r.
do godziny 10:00.

 

Zarząd W.S.M. „JASIEŃ” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do odwołania przetargu ograniczonego bez podania przyczyny.