Wybory samorządowe 2018. Kandydaci do Rady Miasta Lublin. Żuk zaprezentował swoją drużynę (ZDJĘCIA)

Piotr Nowak
Piotr Nowak
Udostępnij:
Mają stworzyć polityczne zaplecze dla Krzysztofa Żuka. O mandat na 5-letnią kadencję w Radzie Miasta Lublin ubiega się 43 kandydatów Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztof Żuk. Do rywalizacji staje szeroka koalicja.

- Jeśli mamy skutecznie zarządzać Lublinem potrzebna jest większość w Radzie Miasta. Dlatego stworzyliśmy Koalicję dla Lublina, która składa się z ugrupowań politycznych, stowarzyszeń, ale także z osób, które są społecznikami, aktywistami lokalnymi w dzielnicach, osób, które na co dzień rozwiązują problemy naszych mieszkańców. Bez większości w Radzie Miasta skuteczność polityki rozwoju będzie zdecydowanie mniejsza – powiedział prezydent Krzysztof Żuk podczas niedzielnej prezentacji kandydatów na radnych.

Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztof Żuk tworzą przedstawiciele PO, Nowoczesnej, PSL, SLD, Wspólnego Lublina, ale też działacze rad dzielnic i osoby aktywne w swoich środowiskach.

Wśród przedstawicieli PO są m.in. Krzysztof Żuk, Zbigniew Jurkowski, Michał Krawczyk, Marta Wcisło i Beata Stepaniuk-Kuśmierzak. Inne ugrupowania reprezentują m.in. Marceli Niezgoda - związany z PSL szef Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, Stanisław Kieroński - przewodniczący SLD w Lublinie, Marcin Nowak ze Wspólnego Lublina oraz Maja Zaborowska i Marcin Gutek z Nowoczesnej.

Walka o 5-letnią kadencję w Radzie Miasta Lublin będzie się toczyć w sześciu okręgach. Do zdobycia jest 31 mandatów.

Okręg nr 1 (Bronowice, Sławinek, Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa)

1. Maja Zaborowska – lekarz weterynarii prowadząca własną przychodnię weterynaryjną. Aktywnie działa na rzecz praw kobiet oraz rozwoju i wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Przewodnicząca Nowoczesnej - regionu lubelskiego.
2. Marcin Nowak – od 12 lat Radny Rady Miasta Lublin, społecznik, wykładowca lubelskich uczelni w stopniu doktora. Inicjator miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów, programu „Przyjazna Zebra” promującego bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkół i wielu inwestycji miejskich.
3. Zbigniew Jurkowski – od 8 lat Radny Rady Miasta Lublin, Przewodniczący Komisji Samorządności i Porządku Publicznego, pomysłodawca i organizator festynu „Pasje Ludzi” oraz Zjazdu Zbyszków. Wyróżniony tytułem Samorządowca Roku 2016 przez Portal Samorządowy.
4. Elżbieta Bolibok –polonistka z długoletnim stażem pracy w szkole. Ostatnie 19 lat życia związana z dzielnicą Czwartek, pełniąc funkcję dyrektora Gimnazjum nr 19 i SP nr 19. Sprawy oświaty, problemy dzieci i młodzieży a szczególnie lokalnego środowiska są jej bardzo bliskie.
5. Maria Ryss – lekarz rodzinny, aktywnie włącza się w opracowanie programów zdrowotnych dla dzieci, młodzieży, niepełnosprawnych i seniorów. Walczy o modernizację i rozbudowę infrastruktury sportowej, nowe ścieżki rowerowe i likwidację barier dla niepełnosprawnych
6. Ewa Wilczek –dwunastokrotna Mistrzyni Polski w piłce ręcznej kobiet, zdobywca Pucharu EHF, ćwierćfinalista ligi mistrzyń z lubelską drużyną MKS Montex Lublin, wielokrotna reprezentantka polski. Obecnie nauczycielka w SP nr 19, która z powodzeniem upowszechnia piłkę ręczną wśród młodzieży.
7. Krzysztof Żelazowski – specjalista ginekologii i położnictwa obecnie pracujący w Szpitalu im. Jana Bożego. Były zastępca Okręgowego i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i członek Rady Społecznej Szpitala Kolejowego.

Czytaj dalej na następnej stronie ->>

Okręg nr 2 (Konstantynów, Rury, Szerokie, Węglin Północny, Za Cukrownią)

1. Stanisław Kieroński – nauczyciel, animator kultury, działacz społeczny. Współtwórca i pierwszy dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Vetterów. Autor wielu publikacji na temat kultury i zbiorów wierszy. Przewodniczący Rady Miejskiej SLD i wiceprzewodniczący Rady Programowej Domu Kultury LSM.
2. Monika Orzechowska – Radna Rady Miasta Lublin i Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, wcześniej Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Konstantynów. Inicjatorka wielu inwestycji poprawiających jakość życia mieszkańców.
3. Marceli Niezgoda – dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, wcześniej wiceminister Infrastruktury i Rozwoju. Specjalista w dziedzinie funduszy unijnych, wspierający inwestycje miejskie i infrastrukturę dla biznesu.
4. Monika Kwiatkowska – wykształcenie prawnicze, pracuje w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, od 2015 r. działa w Radzie Dzielnicy Rury, a od 2017 r. w funkcji Przewodniczącej Zarządu Dzielnicy Rury.
5. Józef Kaźmierczak – od 5 kadencji Przewodniczący Rady Dzielnicy Szerokie. Zaangażowany w realizacje wielu inwestycji, w tym biblioteki na terenie dzielnicy.
6. Marcin Gutek – wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Szerokie, autor projektów do Budżetu Obywatelskiego, jeden z inicjatorów budowy ulicy Polan. Członek Zarządu regionu lubelskiego Nowoczesnej.
7. Lidia Kasprzak-Chachaj – Przewodnicząca Rady Dzielnicy Za Cukrownią, aktywna działaczka zaangażowana w problemy dzielnicy i sprawy mieszkańców. Wolontariuszka w Stowarzyszeniu Samopomocy Terytorialnej.

Okręg nr 3 (Czuby Południowe, Czuby Północne, Węglin Południowy)

1. Jarosław Pakuła – od 3 kadencji Radny Rady Miasta Lublin, zaangażowany w rozwój Czubów i Węglina, inicjator licznych inwestycji i projektów służących poprawie jakości życia mieszkańców w dzielnicach.
2. Dariusz Sadowski – pracownik lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego nadzorujący projekty europejskie. Były Przewodniczący Sejmiku Województwa i były Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin.
3. Jan Madejek – Radny 5 kadencji Rady Miasta Lublin, współinicjator powstania szkół podstawowych przy ul. Roztocze i ul. Bursztynowej oraz nowopowstającej szkoły przy ul. Berylowej. Aktywnie wspiera inicjatywy służące poprawie jakości życia mieszkańców w dzielnicach Czuby oraz Węglin.
4. Anna Ryfka – od 2014 r. Radna Rady Miasta Lublin, zabiegała o budowę szkoły i przedszkola przy ul. Berylowej, rozbudowę parku Jana Pawła II, zaangażowana w rozwój lubelskich klubów sportowych. Wspiera projekty aktywizujące seniorów i najmłodszych.
5. Arkadiusz Szczepański – emerytowany funkcjonariusz policji, członek Rady Dzielnicy Czuby Południowe. Autor programu „Bezpieczne dziecko” realizowanego w szkołach i przedszkolach na Czubach oraz inicjator „Ankiety Bezpieczeństwa” prowadzonej od 2012 r. w dzielnicy. Za swoją działalność społeczną otrzymał tytuły: Człowiek Służby Publicznej oraz Lubelski Lider Bezpieczeństwa w kategorii Osobowość Roku.
6. Marzena Doroszuk-Maj – absolwentka prawa na UMCS, certyfikowana księgowa. Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Czuby Południowe.
7. Anna Glijer – od lat działa w Radzie Dzielnicy Węglin Południowy, zaangażowana w prace na rzecz inwestycji i mieszkańców w dzielnicach na Czubach i Węglinie. Popiera pomysł modernizacji stadionu żużlowego.

Czytaj dalej na następnej stronie ->>

Okręg nr 4 (Czechów Południowy, Czechów Północny, Sławin)

1. Michał Krawczyk – od 8 lat Radny Rady Miasta Lublin, Przewodniczący klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta Lublin. Inicjator wielu inwestycji na terenie Czechowa i Sławina, pomysłodawca programu zdrowego żywienia dzieci „Jedz z głową”.
2. Mariusz Banach – zastępca Prezydenta Krzysztofa Żuka ds. oświaty, od 12 lat w samorządzie, przez 10 lat Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, przez 26 lat nauczyciel religii w szkole podstawowej i gimnazjum nr 16. Założyciel i Redaktor Naczelny miesięcznika parafii św. Jadwigi „Wspólne Drogi”.
3. Jadwiga Mach - Radna 3 kadencji Rady Miasta Lublin, przez wiele lat przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, a obecnie Komisji Oświaty i Wychowania. Wiceprezes Fundacji Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami” i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, współorganizatorka Lubelskich Dni Rodziny. Zaangażowana w sprawy społeczne miasta, w szczególności osób niepełnosprawnych, seniorów i młodzieży.
4. Celina Stasiak – nauczycielka, prezeska oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lublinie. Od lat zaangażowana w życie publiczne jako radna miejska i wojewódzka, prężnie działająca na rzecz dzielnic miasta.
5. Krystyna Walicka – lekarz z 40 letnim doświadczeniem, propagatorka zdrowego stylu życia, dbająca o rozwój młodzieży, poprzez m.in. dążenie do tworzenia świetlic osiedlowych.
6. Marcin Bubicz - społecznik i aktywista. Były Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Llublin i obecny Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Czechów Północny.
7. Grzegorz Lubaś – przedsiębiorca działający na rynku ochrony zdrowia, członek Rady Miejskiej SLD w Lublinie, zaangażowany w działalność społeczną.

Okręg nr 5 (Felin, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Ponikwoda, Tatary)

1. Krzysztof Żuk – w samorządzie od 1990 roku, od 2010 r. Prezydent Lublina. Doktor nauk ekonomicznych i wykładowca lubelskich uczelni. Wcześniej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu i Dyrektor Delegatury Ministra Skarbu Państwa, a także Zastępca Prezydenta Miasta. Za zasługi na rzecz samorządu odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Konsekwentnie realizuje plan rozwoju Lublina, skupiając się na ożywieniu gospodarczym i podnoszeniu jakości życia w mieście.
2. Marta Wcisło – od 2 kadencji Radna Rady Miasta Lublin, obecnie wiceprzewodnicza. Przez ponad 20 lat współprowadząca rodzinną firmę handlowo-produkcyjną, zaangażowana w działalność sponsorską i patronacką. Założycielka Rady Lokalnej Przedsiębiorczości, społeczny członek Rad Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej oraz Dziecięcego Szpitala Klinicznego. Inicjatorka programu Lubelski Pływający Przedszkolak.
3. Bartosz Margul – Rady Rady Miasta Lublin, przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej. Członek Stowarzyszenia Mensa, przedsiębiorca, od wielu lat zaangazowany w działania społeczne i inwestycje w dzielnicach.
4. Adam Osiński – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Kalinowszczyzna, inicjator wielu projektów i inwestycji w dzielnicy, w tym remontów ulic, budowy miejsc parkingowych, Orlików oraz Parku Zawilcowa.
5. Zbigniew Targoński – Samorządowiec z ponad 20 letnim doświadczeniem,
przewodniczący rady miasta IV kadencji, były prorektor i rektor Wyższej Szkoły Służby Społecznej. W latach 1998-2002 członek zarządu miasta odpowiedzialny za politykę mieszkaniową miasta i budownictwo komunalne.
6. Mieczysław Stasiak – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Tatary, zaangażowany w prace na rzecz inwestycji i mieszkańców w dzielnicy.
7. Grażyna Łukasiak – ekonomistka, od 30 lat związana z lubelskim samorządem, w szczególności w obszarze finansów publicznych.
8. Magdalena Kamińska –prywatny przedsiębiorca. Od lat zaangażowana w działalność na rzecz lokalnej społeczności, Przewodnicząca Rady Dzielnicy Hajdow_Zadebie. Od 1996 r. członek Polskiego Związku Motorowego z uprawnieniami sędziego klasy państwowej w sporcie motocyklowym i komisarz ochrony środowiska w sporcie żużlowym i motocyklowym.

Okręg nr 6 (Abramowice, Dziesiąta, Głusk, Kośminek, Wrotków, Zemborzyce)

1. Beata Stepaniuk-Kuśmierzak - prawnik, od 2010 r. Radna Rady Miasta Lublin i przewodnicząca Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku. Współpracuje ze środowiskiem sportowym, działając na rzecz poprawy i rozbudowy infrastruktury sportowej. Angażuje się w działalność charytatywną, inicjuje i wspiera wiele akcji społecznych, udziela bezpłatnych porad prawnych i prowadzi lekcje obywatelskie dla młodzieży.
2. Leszek Daniewski – od blisko 30 lat Radny Rady Miasta Lublin, były Przewodniczący Rady Miasta, społecznik i działacz sportowy, zaangażowany w budowę dróg lokalnych w dzielnicach, rozwój sieci ścieżek rowerowych i infrastruktury nad Zalewem Zemborzyckim.
3. Marek Kołodziejczyk – przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych i Stowarzyszenia „Dziesiąta”, przez 9 lat zarządzający Domem Kultury Kolejarza. Zawodowo związany z PKP.
4. Elżbieta Dados – nauczycielka muzyki i sztuki, prezeska Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży. Od wielu lat związana z dzielnicą Kośminek i Dziesiąta, gdzie działa na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących pomocy, wspomaga rodziców w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniami, kłopotami materialnymi i społecznymi, a od 2003 roku kieruje pracą świetlicy środowiskowej. Radna Rady Miasta Lublin w latach 2002-2014.
5. Piotr Choduń – nauczyciel wychowania fizycznego, który pracę w szkole łączy z pracą w klubie sportowym rugby KS Budowlani, z którym związany jest od 1986 roku - najpierw jako zawodnik, a obecnie trener oraz v-ce prezes klubu.
6. Aleksandra Krzyżanowska – nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej nr 30 oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie w Szkole Podstawowej nr 30 i 40. Miłośniczka jazdy motocyklem.
7. Waldemar Zyglewski – animator kultury, przewodnik turystyczny po Lublinie i Lubelszczyźnie, popularyzator i praktyk pedagogiki zabawy. Prowadził działania animacyjne z dziećmi i na rzecz dzieci, szkolił nauczycieli w Ośrodkach Metodycznych na terenie całego kraju. Prowadził także działalność gospodarczą w branży finansowo – ubezpieczeniowej.

Oprócz prezentowanych kandydatów ważne są też osoby, których zabrakło na listach wyborczych. Wielkim nieobecnym tej kampanii jest Piotr Kowalczyk. Przewodniczący Rady Miasta Lublin ze Wspólnego Lublina wycofał się z walki o reelekcję.

KWW Krzysztof Żuk jest pierwszym komitetem, który zaprezentował swoich kandydatów w walce o Radę Miasta Lublin. Kampania wyborcza potrwa do północy 19 października, kiedy to zacznie się cisza wyborcza. Głosowanie odbędzie się 21 października w godz. od 7 do 21.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Komentarze 139

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

e
ewa
dlaczego nikt nie pomyslal o wc w parku czy mamy sie zalatwiac w krzakach
Y
YodaSon
Żuk = Tułajew to zwykli socjaliści, którzy pragną władzy i kasy aby wydawać ciężko zarobione pieniądze podatników na monstrualne kadrę kolesi urzędników realizujących przepłacone inwestycje przy uzyciu następnych kolesi. Panowie całe życie na garnuchu podatników nigdy nie zaryzykowali własnej kasy, nie stworzyli miejsca pracy nigdy nie pracowali w prawdziwej prywatnej nawet w corpo firmie bo po tygodniu poszliby na bruku.....głupi naród nie kuma że to wszystko z ich kasy.......
m
miastowa
trolle z urzędu miejskiego zaczęły dniówkę pochwał swego wodzusia
o
opiniak.tom
Kadencja od tych wyborów trwa 5 lat niestety.
l
lubik
zapomniana dzielnica, brakuje podstawowej infrastruktury dla dzieci i młodzieży. Miasto nie inwestuje tutaj nic, nie ma placów zabaw, siłowni pod chmurką nie wspominając nawet o jakimś boisku. Dzieci grają w piłkę na parkingu, jeżdżą rowerami po ulicach.Miasto egzekwuje podatki od mieszkańców, ale żeby poprawić jakość życia mieszkańców to jakoś niechętnie. W innych dzielnicach są nawet wybiegi dla psów, a tu nic nie inwestują. Dopiero jak zbliżają się wybory to wtedy pojawiają się radni z tym co oni zrobili dla mieszkańców.
k
kurier
Kadencja rady miasta trwa 4 lata.
A
Anna
Skąd wziąłeś pozycję inwestycje. Wydatki (to zobowiązania jak: usługi,dotacje, wynagrodzenia itp) Nie wlicza się do nich kredytów i pożyczek. Co w tej pozycji wg Ciebie to inwestycje miasta ?
A
ANN
Pan Adam jest w "nowej" ekipie starego Żuka.
A
ANN
bo to synekura. Zobacz kim jest nowy prezio PFN niejaki Rdesiński . W Wikipedii jest rys AA Naszość, zdjęcie powalające. Ponad to poeta jest. Po zapoznaniu się z jego dokonaniami wiem, że obsmaruje Polskę gównem vide jego wierszyk.
A
Ann
2 mln w resorcie Szyszki to nie na powiększenie biustu misiu o małym rozumku W leśnictwie dochodzi do ciężkich urazów ciała. Środki muszą być na rekonstrukcje, oprotezowanie. Niestety ukryty podatek na NFZ nie gwarantuje Ci takiego leczenia i rewalidacji. Ale to bez związku z wyborami samorządowymi.
A
Ann
Ciebie to myślenie jednak boli. Rekordowa kasa wyfrunie do darczyńcy a Lublinowi pozostaną kredyty do spłacenia. Na tym polega "dawanie" kasy prze UE.
A
Ann
Szefowa Kuriera Lubelskiego wie, z której strony chleb posmarowany. Dostała zadanie i wykonuje.
l
ligon
Skoro w latach 2010-2018 Lublin dostał rekordową kasę z UE,to i wydatki musiały być rekordowe.Myśl,bo myślenie nie boli.
e
endrju bgcki
A jeździ się co raz gorzej.
Stan dróg i nawierzchni FATALNY!!!!!
Wstawia się złote plomby w uzębienie do wymiany.
Wszelkie budowy realizowane w najbliższym otoczeniu nowych osiedli lub inwestycji deweloperskich. Tylko.
g
glos na Żuka
Już w Białej rządzi" młody" z PISu, a Białą Podlaska w rankingu ostatnia pod względem inwestycji i jedyne co zdziałał pisowski prezydent to postawił Kaczyńskiego na skwerze i rondo nazwał tegoż imieniem.Tyle zasług dla miasta.
Żuk to przynajmniej widać ,ze działa w Lublinie i to pełną parą. Ma doświadczenie, potrafi rozmawiać z ludźmi , inwestorami.
Przejdź na stronę główną Kurier Lubelski
Dodaj ogłoszenie