W tym roku zagraniczne urzędy skarbowe zwrócą polskim emigrantom blisko 8 miliardów złotych nadpłaconego podatku.

To blisko połowa środków z 16,15 mld złotych, jakie emigranci transferują w ciągu roku do Polski, szacuje firma Euro-Tax.pl., specjalizująca się w takich rozliczeniach podatkowych.

Obecne szacunki GUS wskazują, że poza granicami kraju przebywa ponad 2,2 miliona Polaków. Jak wynika z ostatniego Spisu Powszechnego, 72,8 proc. emigrantów zdecydowało się na emigrację ze względów zawodowych. Badanie CBOS pokazuje, że od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, co siódmy (14 proc.) dorosły ankietowany pracował lub pracuje za granicą. Decydowali się na to, gdyż za granicami naszego kraju widzieli większe szanse rozwoju i lepsze zarobki.

– Dane te pokrywają się z wynikami naszego badania, gdzie blisko 70 proc. respondentów stwierdziło, że poza granicami Polski może zarobić znacznie więcej. Wiąże się to jednak z koniecznością rozliczenia się z zagranicznym urzędem skarbowym. Jak pokazuje badanie Euro-tax.pl, Polacy pracujący na emigracji najczęściej korzystają w tym celu ze wsparcia specjalistycznych firm działających na terenie naszego kraju - powiedział Adam Powiertowski, prezes Euro-Tax.pl.

W kwietniu firma ta opublikowała raport dotyczący nawyków rozliczeniowych Polaków pracujących na emigracji. Wynika z niego, że pracujący za granicami Polski, nie zawsze są świadomi, z jakich świadczeń dodatkowych mogą skorzystać.


- Aż 73,5 proc. respondentów nie starało się uzyskać żadnego ze świadczeń pomocowych dostępnych w kraju goszczącym. Ważna jest więc dalsza edukacja podatkowa i socjalna ludzi, którzy decydują się na emigrację. Potrzeba ta jest tym większa, gdyż pieniądze ze zwrotu podatkowego są istotnym zastrzykiem gotówki dla emigrantów

– zauważa Powiertowski.
Ponad 75 proc. respondentów badania Euro-Tax.pl deklaruje na przyszły rok chęć pracy za granicą. Jedynie 5 proc. ankietowanych jest pewna, ze nie jest zainteresowana zagranicznym wyjazdem w celach zarobkowych w najbliższym czasie. Jednak zdecydowana większość ankietowanych uważa, że w Polsce nie znajdą odpowiedniego zatrudnienia. Ponadto deklarują, że pracując na Zachodzie mogą po prostu zarobić więcej. Taka tendencja pokazuje, że istnieje dalsza potrzeba edukacji podatkowej zarówno w zakresie świadomości obowiązków, jak i przywilejów, które płyną z pracy za granicą.
Jak podaje Euro-Tax.pl, ponad 90 proc. badanych korzystających z usług profesjonalnych firm rozliczeniowych, uzyskało prawidłowy zwrot podatku. Wśród osób, które rozliczają się z zagranicznym fiskusem na własną rękę ten odsetek jest dużo niższy, wynosi 70 proc.

- Z drugiej strony prawie 40 proc. badanych, którzy skorzystali z pośrednika księgowego, wybrali takiego, który nie występował jako ich oficjalny pełnomocnik przed zagranicznym urzędem fiskalnym. Tym samym to na konsumencie, a nie firmie podatkowej spoczywała odpowiedzialność za ewentualne błędy i co dziesiąty respondent przyznał, że została na niego nałożona kara za złożenie błędnie wypełnionego wniosku, mimo, iż błąd leżał po stronie nierzetelnej firmy podatkowej – dodał Powiertowski.

Dodatkowo ponad 30 proc. ankietowanych nie wiedziało, czy firma dokonująca rozliczenia podatkowego występowała jako autoryzowany pełnomocnik przed urzędem skarbowym danego kraju, czy jedynie wypełniła deklarację podatkową z podpisem klienta.

aip