Zdolność kredytowa – co to jest i jak sprawdzić czy stać nas na kredyt?

Materiał informacyjny
Uzyskanie kredytu jest dziś z jednej strony relatywnie łatwe, bo ofert banków jest sporo i kuszą promocjami. Z drugiej jednak strony, nie każdy otrzyma kredyt, bo podmioty finansowe sprawdzają wiarygodność i zdolność kredytową klientów, zanim podejmą decyzję o przyznaniu kredytu. Jakie są rodzaje kredytów? Czym jest zdolność kredytowa? Jak ją sprawdzić przed złożeniem wniosku kredytowego? Jak poprawić swoją zdolność i wiarygodność kredytową?

Rodzaje kredytów

Jakie są rodzaje kredytów dostępnych dla klientów? Można ubiegać się o instrumenty finansowania dłużnego takie jak:

 • kredyt konsumpcyjny, inaczej gotówkowy, zaciągany na dowolny cel,
 • kredyt hipoteczny udzielany na zakup nieruchomości z rynku pierwotnego lub wtórnego albo realizację inwestycji budowalnej,
 • kredyt inwestycyjny przeznaczany na realizację przedsięwzięć przez firmy,
 • kredyt konsolidacyjny będący połączeniem kilku kredytów, np. dla osób, które mają problemy z zadłużeniem,

-kredyt studencki przeznaczony dla studentów, więcej o nim poczytasz na: https://infokonsument.pl/kredyt-studencki-wszystko-co-warto-wiedziec

 • karta kredytowa, czyli karta z udzielonym limitem do wielokrotnego wykorzystania,
 • kredyt odnawialny, inaczej limit na koncie, także przyznawany do wielokrotnego wykorzystania,
 • debet na koncie, który jest udzielany na niewielkie sumy i z krótkim terminem spłaty bezodsetkowej,
 • zakupy na raty, czyli zakup sprzętu ze sklepu i spłata ratalna w danym okresie.

Kredyt studencki, gotówkowy, raty? Co wybrać?

Wybór danego instrumentu dłużnego zależy od potrzeb. Jeśli student szuka finansowania na studia, powinien ubiegać się o kredyt studencki. Jeśli zaś potrzebuje finansowania innego celu, to sprawdzi się kredyt gotówkowy. W razie zakupu sprzętu RTV czy AGD warto rozważyć raty.

Co to jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa

Najprościej mówiąc, zdolność kredytowa to możliwość klienta, rozpatrywana w kategoriach finansowych, społecznych, osobistych do spłaty zobowiązania. Ocena zdolności kredytowej pozwala stwierdzić, czy jest szansa, że klient będzie w stanie spłacać raty za kredyt w terminie. Jeśli wystąpi brak zdolności kredytowej, to wiąże się on z tym, że aktualne wydatki i zobowiązania klienta są tak wysokie, że przychody ich nie pokrywają lub pokrywają z trudem i tym samym trudno oczekiwać, by miał on środki finansowe na spłacenie zobowiązania, a także jego obecna sytuacja życiowa nie wskazuje problemów z oddaniem długu w terminie. Banki i pożyczkodawcy oceniają zatem zdolność kredytową, by dowiedzieć się, czy mogą pożyczyć bez większego ryzyka środki danemu klientowi. Jak się odbywa analiza zdolności kredytowej przez banki? Możesz poczytać o tym szerzej tutaj:

Na czym polega ocena zdolności kredytowej? Najważniejsze, co trzeba na ten temat wiedzieć, to fakt, że sprawdzenie zdolności kredytowej opiera się na dwóch analizach: jakościowej oraz ilościowej.

Sprawdzenie zdolności kredytowej

Ocena zdolności kredytowej to proces, na który składa się:

 • analiza ilościowa, która sprawdza sytuację finansową klienta. Poprzez zestawienie danych finansowych – podanych przez klienta we wniosku, potwierdzonych odpowiednimi dokumentami i sprawdzeniem bazy dłużników lub też pobranych z historii konta klienta, jeśli ubiega się on o kredyt we własnym banku – dokonywana jest analiza struktury wydatków i przychodów klienta. Brane pod uwagę są dochody w ujęciu miesięcznym z tytułu stosunku pracy, renty, emerytury, alimentów, umów cywilnoprawnych etc., koszty utrzymania gospodarstwa domowego obejmujące czynsz, rachunki za media etc. oraz aktualne kwoty zadłużenia z tytułu posiadanych zobowiązań, jak inne kredyty, limity na koncie, karty kredytowe itd.
 • analiza jakościowa ma na celu sprawdzenie, jakim profilem osobowościowym wyróżnia się klient i czy jest wiarygodny. Ważne jest tutaj np. źródło utrzymania klient – czy jest stabilne? Bank analizuje staż pracy, rodzaj umowy, stanowisko, firmę zatrudniającą klienta. Do tego bierze pod uwagę liczbę osób na utrzymaniu klienta jego wykształcenie, stan cywilny, majątkowy, mieszkaniowy, a nawet wiek.

Ocena zdolności kredytowej jest kompleksowa, a banki mają swoje metody analizy pozwalające oszacować ryzyko niespłacenia kredytu przez danego klienta. Im większa kwota kredytu, tym bardziej dogłębne jest sprawdzenie zdolności kredytowej.

Jak budować swoją zdolność kredytową?

Zdolność kredytową można, a nawet należy systematycznie poprawiać, jeśli chce się mieć szansę na kredyt. Istnieje kilka sposobów na to, by w perspektywie oceny zdolności kredytowej wypaść dobrze:

 • zachowywanie ciągłości zatrudnienia – dbaj o to, by nie mieć przerw w pracy.
 • zatrudnianie się na umowę na czas nieokreślony – wybieraj pracodawców oferujących stabilne zatrudnienie, nie zaś umowy o dzieło czy zlecenie, które nie robią dobrego wrażenia przy sprawdzeniu zdolności kredytowej.
 • spłacenie wszelkich długów – aby zmniejszyć koszty i poprawić wydajność finansową, najlepiej jest spłacić wszystkie dotychczasowe zobowiązania.
 • zmniejszenie liczby osób na utrzymaniu – dorosłe dzieci powinny utrzymać się już same i nie być wliczane do twojego utrzymania, co poprawi twoją zdolność kredytową.
 • zmniejszenie kosztów i zwiększenie przychodów – spróbuj znaleźć dodatkowe zajęcie dające dochody albo poprosić o podwyżkę, a z drugiej strony postaraj się ograniczać wydatki stałe, aby mieć lepszą zdolność kredytową.

Wiarygodność kredytowa

Zdolność kredytowa to jeden z elementów mających wpływ na decyzję kredytową banku – drugim ważnym czynnikiem jest wiarygodność kredytowa. Wiarygodność kredytowa klienta objawia się tym, że jest godnym zaufania pożyczkobiorcą, który ma pozytywną historię kredytową. Oznacza to, że jego dotychczasowe zobowiązania były spłacane terminowo, a także, że ma on już doświadczenie w braniu kredytów, choć niezbyt częste. Chodzi o to, że banki cenią osoby, którym udawało się już wywiązać ze spłaty zobowiązań w terminie, jednak z drugiej strony negatywnie oceniają osoby, które notorycznie biorą kredyty czy pożyczki, bo sugeruje to problemy z utrzymaniem płynności finansowej. W ocenie wiarygodności kredytowej pomagają bankom raporty z BIK, czyli Biura Informacji Kredytowej oraz BIG – Biura Informacji Gospodarczej prowadzące rejestr dłużników.

Informacje z BIK

Informacje, jakie uzyskiwane są z BIK przez banki, składają się z trzech części:

 • aktualny stan zobowiązań, czyli dane o obecnych kredytach do spłacenia,
 • historia kredytowa,
 • scoring.

Aktualny stan zobowiązań pokazuje bankom, ile należności klient ma jeszcze do spłacenia. Jeśli jest ich za dużo, to powstaje obawa, czy klient da sobie radę z kolejną ratą następnego kredytu.

Informacje z ERIF BIG S.A.

Po co zaś bankom informacje o historii kredytowej i czym jest scoring? Informacje z BIG pozwalają zweryfikować, czy dana osoba, firma nie jest wpisana do rejestru dłużników. ERIF BIG S.A. stanowi platformę wymiany informacji między sektorem bankowym a innymi sektorami gospodarki, w tym również osobami prywatnymi dzięki opcji pobrania raportu o stanie zadłużenia. Raport zawiera zarówno informacje pozytywne, a zatem o terminowo regulowanych zobowiązaniach, jak i negatywne – o ile doszło w ciągu ostatnich 5 lat do incydentów z nieterminową spłatą zobowiązań.

Raport można pobrać ze strony infokonsument.pl. Wystarczy zarejestrować się, kliknąć w wysłany na maila link weryfikacyjny, wypełnić formularz i potwierdzić tożsamość jedną z wybranych metod, następnie zalogować się i pobrać raport. Pobrany raport jest dostępny w ramach konta w terminie 90 dni od daty jego pobrania: zawiera informacje na moment pobrania dokumentu (mimo że jest dostępny przez 90 dni, to w następnym dniu może już mieć inne informacje gospodarcze). Istnieje również usługa monitoringu własnej osoby polegająca na otrzymywaniu powiadomień na maila, gdy dopisane są nowe informacje, następuje ich aktualizacja lub są usunięte dane fragmenty.

Historia kredytowa

Historia kredytowa to wszystkie dane na temat Twoich kredytów - tych, które aktualnie spłacasz i tych już spłaconych. Obejmuje wszystkie rodzaje kredytów, pożyczek, limitów na koncie, zakupów na raty, a także udzielonych poręczeń. Dobra historia kredytowa oznacza, że klient spłacił wszystkie zobowiązania w terminie. Incydentem, która trafia do bazy BIK, jest opóźnienie w spłacie raty kredytu wynoszące dłużej niż 30 dni. Informacje o niespłacanych zobowiązaniach są w bazie do momentu ich spłaty, a potem przez ustawowe 5 lat. Zatem jeśli minęło 5 lat od problemów ze spłatą kredytu, to takiej informacji banki już w BIK-u nie znajdą. Z kolei jeśli chodzi o terminowo spłacane kredyty, to informacje o nich – o ile klient nie wnioskował inaczej – są przechowywane przez cały czas.

Bazy Biura Informacji Gospodarczej ERIF przechowują również informacje pozytywne na temat stanu finansowego kontrahenta i regulowania należności – za informację taką uznaje się spłatę w terminie nieprzekraczającym 29 dni od terminu wymagalności.
Dzięki właściwemu zarządzaniu wpisami w BIG oraz korzystaniu z dłużnych instrumentów finansowania i ich terminowej spłacie można budować krok po korku pozytywną historię kredytową – sprawdź jak na infokonsument.pl/wiarygodnosc-kredytowa-jak-zbudowac-dobra-historie-kredytowa.

Scoring

Scoring to ocena punktowa używana przez BIK będąca miarą zdolności i wiarygodności kredytowej. W tej jednej liczbie BIK kumuluje ocenę klienta, na którą składają się:

 • terminowość spłacania rat stanowiąca 76% oceny,
 • aktywność kredytowa stanowiąca 11% oceny – im dłuższa pozytywna historia kredytowa, tym wyższy scoring,
 • wykorzystanie limitów kredytowych stanowiące 8% oceny – regularne wykorzystywanie do końca dostępnych limitów obniża ocenę,
 • częstotliwość ubiegania się o kredyty stanowiąca 5% oceny – zbyt częste branie kredytów w krótkim czasie obniża scoring.

Sprawdzenie wiarygodności kredytowej w BIG
Nie tylko banki mają dostęp do BIG-u: każdy może wygenerować raport z bazy ERIF i sprawdzić swoją wiarygodność kredytową (obejmującą zarówno informacje pozytywne, jak i negatywne). Sprawdzenie siebie kosztuje 3 złote, raz na sześć miesięcy jest możliwe za darmo.

Poprawa wiarygodności kredytowej w BIK

Czy można poprawić swoją wiarygodność kredytową i ocenę w BIK? Niestety, nie da się podjąć jednorazowych działań, które mogłyby poprawić historię kredytową czy scoring. Nie można wykasować złej historii kredytowej, trzeba czekać aż minie 5 lat od incydentów z nieterminową spłatą raty, aby negatywna informacja zniknęła z bazy. Dlatego najlepiej na bieżąco spłacać wszystkie zobowiązania i budować dobrą historię kredytową. Jest to możliwe chociażby dzięki informacjom pozytywnym gromadzonym w ERIF BIG S.A.

Jakie czynniki będą istotne? Terminowe spłacanie rat lub zaciąganie debetu na koncie i jego bezodsetkowa spłata w wymaganym terminie, a nawet wcześniejsze spłacenie całego zadłużenia. Właśnie dzięki monitorowaniu historii kredytowej w BIG ERIF można niż właściwe zarządzać i budować pozytywny obraz siebie jako rzetelnego i godnego zaufania dla banków konsumenta. BIG ERIF umożliwia sprawdzenie własnej historii kredytowej dwa razy do roku za darmo. To jedno z najważniejszych przedsięwzięć, jakie możemy podjąć ku odbudowaniu własnej wiarygodności finansowej.

Zanim zrobi to bank czy inny pożyczkodawca, zrób to sam: pobierz raport z infokonsument.pl i sprawdź swoją wiarygodność kredytową. Przed ubieganiem się o kredyt lub pożyczkę, dokonaj także rzetelnej oceny swojej zdolności kredytowej. Wypisz dochody oraz wydatki i oceń, czy realnie stać Cię na spłacanie kolejnego zobowiązania. Pamiętaj, że banki ocenią Cię bardziej surowo niż Ty sam siebie.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3