Zmiany personalne w archidiecezji lubelskiej w 2012 r. (pełna lista)

EP
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne sxc.hu
Kuria metropolitalna opublikowała pełną listę zmian personalnych w archidiecezji lubelskiej.

Emeryci:
ks. kan. Stanisław Grzesiuk - zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii w Nasutowie - przeniesiony w stan emerytalny
ks. kan. Jerzy Hanaj - zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii w Zagłobie - przeniesiony w stan emerytalny
ks. kan. Jan Jedliński - zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii w Starościnie - przeniesiony w stan emerytalny
ks. kan. Andrzej Jurczyszyn - zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii w Bystrzycy Starej - przeniesiony w stan emerytalny
ks. kan. Marian Kaczmara - zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii w Niedrzwicy Dużej - przeniesiony w stan emerytalny
ks. kan. Edward Kozakiewicz - zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii w Kurowie - przeniesiony w stan emerytalny
ks. kan. Zbigniew Sykut - zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii w Abramowie - przeniesiony w stan emerytalny
ks. kan. Ryszard Wieczorek - zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie - przeniesiony w stan emerytalny
ks. mgr lic. Czesław Wnuczek - zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii w Rudnie - przeniesiony w stan emerytalny

Proboszczowie:
ks. mgr Adam Buczyński - zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii pw. MB Królowej Polski w Lublinie - mianowany proboszczem parafii w Nasutowie
ks. mgr Piotr Chibowski - zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim - mianowany proboszczem nowoutworzonej parafii pw. św. Stanisława Kostki w Wolicy
ks. mgr Wiesław Cieszko - zwolniony ze stanowiska administratora parafii w Niedrzwicy Dużej - mianowany proboszczem parafii w Kurowie
ks. kan. Jan Karaś - zwolniony ze stanowiska administratora parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie - mianowany proboszczem parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie
ks. prałat Leszek Niedźwiedź - zwolniony z obowiązków kapelana Szpitala Miejskiego w Świdniku - mianowany proboszczem parafii w Bystrzycy Starej
ks. mgr Wiesław Nowicki - zwolniony ze stanowiska administratora parafii w Rudnie - mianowany proboszczem parafii w Rudnie
ks. kan. Wiesław Pecyna - zwolniony ze stanowiska administratora parafii w Kurowie - mianowany proboszczem parafii w Niedrzwicy Dużej
ks. dr Wojciech Różyk - zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie - mianowany proboszczem parafii w Starościnie
ks. mgr Piotr Wiracki - zwolniony ze stanowiska administratora parafii w Zagłobie - mianowany proboszczem parafii w Zagłobie
ks. kan. Mirosław Zając - zwolniony z obowiązków dyrektora Zespołu Szkół im. św. Stanisława Kostki w Lublinie - mianowany proboszczem parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Wólce Lubelskiej
ks. kan. Wojciech Szlachetka - zwolniony ze stanowiska administratora parafii w Wólce Lubelskiej - mianowany administratorem parafii w Abramowie.
ks. mgr Edward Duma - zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Puławach - mianowany wikariuszem parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie z zadaniem tworzenia nowej parafii i budowy kościoła

Skierowania na studia:
ks. mgr Łukasz Mudrak - zwolniony z obowiązków duszpasterskich w Archidiecezji Lubelskiej - skierowany na studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Innsbrucku.
ks. mgr Marcin Płonka - zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. św. Agnieszki w Lublinie - skierowany na studia specjalistyczne z zakresu teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie
ks. mgr Łukasz Tkaczyk - zwolniony z obowiązków duszpasterskich w Archidiecezji Lubelskiej - skierowany na studia specjalistyczne z prawa kanonicznego na Uniwersytecie w Pamplonie w Hiszpanii.

Skierowania do pracy duszpasterskiej poza archidiecezją:
ks. mgr Tomasz Milo - zwolniony z obowiązków duszpasterskich w Archidiecezji Lubelskiej - skierowany do pracy duszpasterskiej w Archidiecezji Lwowskiej
ks. mgr Tomasz Surma - zwolniony z obowiązków duszpasterskich w Archidiecezji Lubelskiej - skierowany do pracy duszpasterskiej w Argentynie
ks. mgr Paweł Wierzchoń - zwolniony z obowiązków duszpasterskich w Archidiecezji Lubelskiej - skierowany do pracy duszpasterskiej w Diecezji Odesko-Symferopolskiej
ks. mgr lic. Robert Guz - skierowany do pracy duszpasterskiej w diecezji Innsbruck w Austrii
ks. dr Dariusz Sobkowicz - zwolniony z obowiązków duszpasterskich w Archidiecezji Lubelskiej - skierowany do pracy duszpasterskiej w diecezji Prato we Włoszech
ks. mgr Łukasz Walawski - zwolniony z obowiązków duszpasterskich w Archidiecezji Lubelskiej - skierowany do pracy duszpasterskiej w diecezji Turyn we Włoszech

Inne decyzje:

ks. prałat prof. dr hab. Alfred Wierzbicki - przyjęto rezygnację z funkcji prorektora Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie.
ks. mgr Robert Farian - zwolniony z obowiązków kapelana Domu Pomocy Społecznej w Jadwinowie - mianowany wikariuszem w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie i kapelanem szpitala w Krasnymstawie
ks. mgr Rafał Furtak - zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie - mianowany prefektem w Zespole Szkół im. św. Stanisława Kostki w Lublinie.
ks. dr Waldemar Głusiec - mianowany sekretarzem Metropolity Lubelskiego
ks. mgr Artur Janczarek - mianowany zastępcą duszpasterza Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SILOE
ks. mgr Paweł Jędrzejewski - mianowany duszpasterzem Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SILOE
ks. mgr Jacek Lewicki - skierowany na zamieszkanie w charakterze rezydenta do parafii pw. św. Kazimierza w Chełmie
ks. mgr Kazimierz Myszka - zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Lublinie - mianowany kapelanem szpitala w Świdniku
ks. mgr lic. Rafał Pastwa - zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku - mianowany prefektem LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie i prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE"
ks. mgr lic. Mariusz Salach - zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii pw. św. Antoniego w Lublinie - mianowany kapelanem Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Niezdowie k. Opola Lubelskiego
ks. mgr lic. Grzegorz Strug - zwolniony z obowiązków wicedyrektora Zespołu Szkół im. św. Stanisława Kostki w Lublinie - mianowany dyrektorem tegoż Zespołu Szkół
ks. mgr Paweł Tomaszewski - zwolniony ze stanowiska wikariusza par. pw. św. Józefa w Lublinie - skierowany do pracy przy Centrum Jana Pawła II

Wikariusze:
ks. mgr Jakub Albiniak - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Mełgwi na urząd wikariusza parafii w Kurowie
ks. mgr Tomasz Atras - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Chełmie na urząd wikariusza parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w Chełmie
ks. mgr Adam Breś - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie na urząd wikariusza parafii w Milejowie
ks. Jarosław Chwiejczak - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Kiełczewicach na urząd wikariusza parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej
ks. mgr Grzegorz Dobosz - zwolniony ze stanowiska kapelana DPS w Lubańkach i kapelana szpitala w Krasnymstawie - mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa w Lublinie
ks. mgr Tomasz Dumański - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie na urząd wikariusza parafii w Dysie
ks. mgr Tomasz Fidecki - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie
ks. mgr lic. Andrzej Flis - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie
ks. mgr Zbigniew Gasperski - mianowany wikariuszem parafii w Poniatowej
ks. mgr lic. Piotr Golec - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Józefa w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Lublinie
ks. mgr Paweł Grzebalski - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Barbary w Łęcznej na urząd wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Puławach
ks. dr Józef Hałabis - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. św. Maksymiliana w Lublinie
ks. mgr Paweł Jakubczak - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Poniatowej na urząd wikariusza parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie
ks. mgr Marcin Jasiński - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Wojsławicach na urząd wikariusza parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmie
ks. mgr Mirosław Jęczała - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Baranowie na urząd wikariusza parafii w Popkowicach ks. mgr Karol Jędrusiak - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej na urząd wikariusza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie
ks. mgr Kamil Kajdaszuk - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach na urząd wikariusza parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku
ks. mgr Bogdan Kalinowski - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Kazimierza w Chełmie na urząd wikariusza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie
ks. mgr Michał Karbowniczek - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Suchowoli na urząd wikariusza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie
ks. mgr Andrzej Kowalczyk - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku na urząd wikariusza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie
ks. mgr Andrzej Koziej - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Rudzie Hucie na urząd wikariusza parafii w Niemcach
ks. mgr Mariusz Kozina - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Barbary w Łęcznej na urząd wikariusza parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Puławach
ks. mgr Mariusz Kruk - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. św. Józefa w Lublinie
ks. mgr Marek Kwiatosz - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Dorohusku na urząd wikariusza parafii w Zakrzówku
ks. Piotr Latoch - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Bystrzycy Starej na urząd wikariusza parafii w Urzędowie
ks. mgr Rafał Lewandowski - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Niemcach na urząd wikariusza parafii w Mełgwi
ks. mgr Grzegorz Lipiński - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Wilkowie na urząd wikariusza parafii w Wierzbicy
ks. mgr Dariusz Lipski - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Piaskach na urząd wikariusza parafii w Rejowcu
ks. mgr Wojciech Lisiecki - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie na urząd wikariusza parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie
ks. mgr Marek Lubelski - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmie na urząd wikariusza parafii pw. MB Królowej Polski w Lublinie
ks. mgr Krzysztof Marczak - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Urzędowie na urząd wikariusza parafii w Baranowie ks. mgr Paweł Matusik - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Poniatowej na urząd wikariusza parafii w Opolu Lubelskim ks. mgr Karol Mazur - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Puławach na urząd wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Chełmie
ks. mgr Sławomir Mazurek - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. NMP Matki Kościoła w Świdniku na urząd wikariusza parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie
ks. mgr Robert Mielnik - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie na urząd wikariusza parafii w Poniatowej
ks. mgr Robert Młynarczyk - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku na urząd wikariusza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie
ks. mgr Adam Musiel - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmie na urząd wikariusza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie
ks. mgr Andrzej Narojczyk - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w Chełmie na urząd wikariusza parafii w Suchowoli ks. mgr Piotr Niedziela - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Dysie na urząd wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Puławach
ks. mgr Piotr Niewiadomski - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach
ks. mgr Łukasz Nizio - zwolniony ze stanowiska katechety w Zespole Szkół przy DSK w Lublinie i kapelana Fundacji Dom dziecka Benjamin - mianowany wikariuszem parafii w Wólce Lubelskiej
ks. mgr Tomasz Nowaczek - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Puławach na urząd wikariusza parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie
ks. mgr lic. Grzegorz Opoka - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku
ks. mgr Mirosław Piątek - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Maksymiliana w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku
ks. mgr lic. Ireneusz Posturzyński - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Cycowie na urząd wikariusza parafii w Bystrzycy Starej
ks. mgr Paweł Pruszkowski - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie na urząd wikariusza parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie
ks. mgr Adam Pudło - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Zakrzówku na urząd wikariusza parafii w Cycowie
ks. mgr Marcin Rola - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Niemcach na urząd wikariusza parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie
ks. mgr Mirosław Rybka - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Zakrzówku na urząd wikariusza parafii w Kiełczewicach ks. mgr Leszek Sałaga - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Opolu Lubelskim na urząd wikariusza parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie
ks. dr Andrzej Sereda - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie na urząd wikariusza parafii pw. św. Kazimierza w Chełmie
ks. mgr Piotr Siekierka - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku na urząd wikariusza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie
ks. mgr Mariusz Skiba - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Kumowie na urząd wikariusza parafii w Rudzie Hucie
ks. mgr Rafał Sobczuk - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Kazimierzu Dolnym na urząd wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Chełmie
ks. mgr Waldemar Sokół - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim na urząd wikariusza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie
ks. mgr Michał Szadziuk - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Józefa w Świdniku na urząd wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku
ks. mgr Damian Szewczyk - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku na urząd wikariusza parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie
ks. mgr Stanisław Szozda - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Barbary w Łęcznej na urząd wikariusza parafii pw. MB Królowej Polski w Lublinie
ks. mgr Michał Szuba - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach
ks. mgr Andrzej Szulej - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. św. Stanisława BM w Lublinie
ks. mgr Emil Szurma - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Rejowcu Fabrycznym na urząd wikariusza parafii w Wojsławicach
ks. mgr Marcin Szwiec - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Wierzbicy na urząd wikariusza parafii w Wilkowie
ks. mgr Krzysztof Szymański - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie na urząd wikariusza parafii pw. św. Barbary w Łęcznej
ks. mgr lic. Paweł Szymański - zwolniony z funkcji duszpasterza przy kościele rektoralnym pw. Wszystkich Świętych w Lublinie - mianowany wikariuszem parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie
ks. mgr Robert Śliż - zwolniony ze stanowiska prefekta w Zespole Szkół im. Świętego Stanisława Kostki w Lublinie - mianowany wikariuszem parafii pw. św. Agnieszki w Lublinie
ks. mgr Tomasz Ślusarczyk - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Fajsławicach na urząd wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie
ks. mgr Przemysław Świderczuk - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Kurowie na urząd wikariusza parafii w Rejowcu Fabrycznym
ks. mgr Robert Włosek - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku na urząd wikariusza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie
ks. mgr Józef Włoszek - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. MB Królowej Polski w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. św. Barbary w Łęcznej
ks. mgr Andrzej Wołoszyn - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmie
ks. mgr Marcin Wójtowicz - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej na urząd wikariusza parafii w Zakrzówku
ks. mgr Marcin Zieliński - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Milejowie na urząd wikariusza parafii w Dorohusku
ks. mgr Damian Ziętek - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Chełmie na urząd wikariusza parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku
ks. mgr Bartłomiej Zwoliński - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. NMP Matki Kościoła w Świdniku
ks. mgr Andrzej Żurawicz - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku na urząd wikariusza parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Lublinie

Neoprezbiterzy:
ks. mgr Kordian Broniarczyk - mianowany wikariuszem parafii w Opolu Lubelskim
ks. mgr Sylwester Brzozowski - mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej
ks. mgr Michał Gałus - mianowany wikariuszem parafii pw. św. Barbary w Łęcznej
ks. mgr Andrzej Gęba - mianowany wikariuszem parafii w Piaskach
ks. mgr Attila Honti - mianowany wikariuszem parafii w Kazimierzu Dolnym
ks. mgr Jerzy Krawczyk - mianowany wikariuszem parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmie
ks. mgr Grzegorz Krupa - mianowany wikariuszem parafii pw. MB Różańcowej w Puławach
ks. mgr Rafał Lamorski - mianowany wikariuszem parafii w Fajsławicach
ks. mgr Andrzej Magier - mianowany wikariuszem parafii pw. NMP Matki Kościoła w Świdniku
ks. mgr Jarosław Siejko - mianowany wikariuszem parafii w Niemcach
ks. mgr Michał Strudziński - mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku
ks. mgr Mateusz Targoński - mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa w Świdniku
ks. mgr Łukasz Trzciński - mianowany wikariuszem parafii w Opolu Lubelskim
ks. mgr Kamil Zaborek - mianowany wikariuszem parafii w Kumowie
ks. mgr Paweł Zdybel - mianowany wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku

Wideo

Komentarze 34

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
Księdzem :D
p
parafianka2
wyjaśnienie
m
ministrant
Najważniejsze,że będzie mnie miał kto kochać
k
kaja
Prawdziwy z Ciebie [lucyper;;]skoro takie glupoty wypisujesz,
k
kruchta
...czyli więcej życzliwości ze strony księży dla zwykłych ludzi w "nowych miejscach posługi duszpasterskiej".
:)
. . . to nie takie znowu zadupie :) . Stamtąd pochodzi Maciej, który w skeczu znanego kabaretu „niechcący” zabił smoka :)) .
p
podejrzliwy
Wolał byś być księdzem i nie mieć żony (tylko szmal)?TRzepał byś kapucyna,walił gruchę lub nawet został pedofilem.MIał byś również żylaki odbytu (choroba księży)
Wszystkiego najlepszego księżom w nowych miejscach pracy
p
przypadkowy czytelnik
Czy Kurier jest aż tak bogaty (i poczytny?) że pozwala sobie na zamieszczanie bezpłatnych ogłoszeń duszpasterskich? (informacje o pielgrzymkach,procesjach,przeniesieniach księży,etc.
W
Wolny człowiek
"bo przecież tak wypada, bo co powie rodzina..."
Tego typu dylematy mają ludzie o mentalności niewolnika, ew. owcy.
l
lucyper
i pewnie mu dlugo stoi
l
lucyper
obie szmaty
S
S
Księżom życzymy wszystkiego najlepszego i dużo ludzkiej życzliwości w nowym miejscach posługi duszpasterskiej
R
Rada pafilana
gruba gruch on jest ojcem ma drugie dziecko no wo rowodek
R
Rada pafilana
gruba gruch on jest ojcem ma drugie dziecko no wo rowodek
d
dr Marco
Najwyższą władzą w Polsce Preambuła.
Niżej marionetka i niezguła.
Preambuła służy za narodu głos.
Kto będzie przeciw tego na stos.
Zapisów preambuły strzegą księża.
Oręż wiary demokrację zwycięża.
W zgodzie z preambułą pójdzie Państwo.
Odstępstwa karalne jako draństwo.
Lud może wybierać pośrednika.
Urzędy będą miały Naczelnika.
Sprawdzi on zgodność z wolą Boga.
Potwierdzi, że to wiary droga.
Budżet podpisywać ma Kardynał,
by preambułą DATKU się zaczynał
Dodaj ogłoszenie