Zmiany personalne w archidiecezji lubelskiej w 2012 r. (pełna lista)

EP
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne sxc.hu
Kuria metropolitalna opublikowała pełną listę zmian personalnych w archidiecezji lubelskiej.

Emeryci:
ks. kan. Stanisław Grzesiuk - zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii w Nasutowie - przeniesiony w stan emerytalny
ks. kan. Jerzy Hanaj - zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii w Zagłobie - przeniesiony w stan emerytalny
ks. kan. Jan Jedliński - zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii w Starościnie - przeniesiony w stan emerytalny
ks. kan. Andrzej Jurczyszyn - zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii w Bystrzycy Starej - przeniesiony w stan emerytalny
ks. kan. Marian Kaczmara - zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii w Niedrzwicy Dużej - przeniesiony w stan emerytalny
ks. kan. Edward Kozakiewicz - zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii w Kurowie - przeniesiony w stan emerytalny
ks. kan. Zbigniew Sykut - zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii w Abramowie - przeniesiony w stan emerytalny
ks. kan. Ryszard Wieczorek - zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie - przeniesiony w stan emerytalny
ks. mgr lic. Czesław Wnuczek - zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii w Rudnie - przeniesiony w stan emerytalny

Proboszczowie:
ks. mgr Adam Buczyński - zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii pw. MB Królowej Polski w Lublinie - mianowany proboszczem parafii w Nasutowie
ks. mgr Piotr Chibowski - zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim - mianowany proboszczem nowoutworzonej parafii pw. św. Stanisława Kostki w Wolicy
ks. mgr Wiesław Cieszko - zwolniony ze stanowiska administratora parafii w Niedrzwicy Dużej - mianowany proboszczem parafii w Kurowie
ks. kan. Jan Karaś - zwolniony ze stanowiska administratora parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie - mianowany proboszczem parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie
ks. prałat Leszek Niedźwiedź - zwolniony z obowiązków kapelana Szpitala Miejskiego w Świdniku - mianowany proboszczem parafii w Bystrzycy Starej
ks. mgr Wiesław Nowicki - zwolniony ze stanowiska administratora parafii w Rudnie - mianowany proboszczem parafii w Rudnie
ks. kan. Wiesław Pecyna - zwolniony ze stanowiska administratora parafii w Kurowie - mianowany proboszczem parafii w Niedrzwicy Dużej
ks. dr Wojciech Różyk - zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie - mianowany proboszczem parafii w Starościnie
ks. mgr Piotr Wiracki - zwolniony ze stanowiska administratora parafii w Zagłobie - mianowany proboszczem parafii w Zagłobie
ks. kan. Mirosław Zając - zwolniony z obowiązków dyrektora Zespołu Szkół im. św. Stanisława Kostki w Lublinie - mianowany proboszczem parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Wólce Lubelskiej
ks. kan. Wojciech Szlachetka - zwolniony ze stanowiska administratora parafii w Wólce Lubelskiej - mianowany administratorem parafii w Abramowie.
ks. mgr Edward Duma - zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Puławach - mianowany wikariuszem parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie z zadaniem tworzenia nowej parafii i budowy kościoła

Skierowania na studia:
ks. mgr Łukasz Mudrak - zwolniony z obowiązków duszpasterskich w Archidiecezji Lubelskiej - skierowany na studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Innsbrucku.
ks. mgr Marcin Płonka - zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. św. Agnieszki w Lublinie - skierowany na studia specjalistyczne z zakresu teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie
ks. mgr Łukasz Tkaczyk - zwolniony z obowiązków duszpasterskich w Archidiecezji Lubelskiej - skierowany na studia specjalistyczne z prawa kanonicznego na Uniwersytecie w Pamplonie w Hiszpanii.

Skierowania do pracy duszpasterskiej poza archidiecezją:
ks. mgr Tomasz Milo - zwolniony z obowiązków duszpasterskich w Archidiecezji Lubelskiej - skierowany do pracy duszpasterskiej w Archidiecezji Lwowskiej
ks. mgr Tomasz Surma - zwolniony z obowiązków duszpasterskich w Archidiecezji Lubelskiej - skierowany do pracy duszpasterskiej w Argentynie
ks. mgr Paweł Wierzchoń - zwolniony z obowiązków duszpasterskich w Archidiecezji Lubelskiej - skierowany do pracy duszpasterskiej w Diecezji Odesko-Symferopolskiej
ks. mgr lic. Robert Guz - skierowany do pracy duszpasterskiej w diecezji Innsbruck w Austrii
ks. dr Dariusz Sobkowicz - zwolniony z obowiązków duszpasterskich w Archidiecezji Lubelskiej - skierowany do pracy duszpasterskiej w diecezji Prato we Włoszech
ks. mgr Łukasz Walawski - zwolniony z obowiązków duszpasterskich w Archidiecezji Lubelskiej - skierowany do pracy duszpasterskiej w diecezji Turyn we Włoszech

Inne decyzje:

ks. prałat prof. dr hab. Alfred Wierzbicki - przyjęto rezygnację z funkcji prorektora Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie.
ks. mgr Robert Farian - zwolniony z obowiązków kapelana Domu Pomocy Społecznej w Jadwinowie - mianowany wikariuszem w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie i kapelanem szpitala w Krasnymstawie
ks. mgr Rafał Furtak - zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie - mianowany prefektem w Zespole Szkół im. św. Stanisława Kostki w Lublinie.
ks. dr Waldemar Głusiec - mianowany sekretarzem Metropolity Lubelskiego
ks. mgr Artur Janczarek - mianowany zastępcą duszpasterza Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SILOE
ks. mgr Paweł Jędrzejewski - mianowany duszpasterzem Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SILOE
ks. mgr Jacek Lewicki - skierowany na zamieszkanie w charakterze rezydenta do parafii pw. św. Kazimierza w Chełmie
ks. mgr Kazimierz Myszka - zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Lublinie - mianowany kapelanem szpitala w Świdniku
ks. mgr lic. Rafał Pastwa - zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku - mianowany prefektem LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie i prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE"
ks. mgr lic. Mariusz Salach - zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii pw. św. Antoniego w Lublinie - mianowany kapelanem Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Niezdowie k. Opola Lubelskiego
ks. mgr lic. Grzegorz Strug - zwolniony z obowiązków wicedyrektora Zespołu Szkół im. św. Stanisława Kostki w Lublinie - mianowany dyrektorem tegoż Zespołu Szkół
ks. mgr Paweł Tomaszewski - zwolniony ze stanowiska wikariusza par. pw. św. Józefa w Lublinie - skierowany do pracy przy Centrum Jana Pawła II

Wikariusze:
ks. mgr Jakub Albiniak - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Mełgwi na urząd wikariusza parafii w Kurowie
ks. mgr Tomasz Atras - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Chełmie na urząd wikariusza parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w Chełmie
ks. mgr Adam Breś - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie na urząd wikariusza parafii w Milejowie
ks. Jarosław Chwiejczak - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Kiełczewicach na urząd wikariusza parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej
ks. mgr Grzegorz Dobosz - zwolniony ze stanowiska kapelana DPS w Lubańkach i kapelana szpitala w Krasnymstawie - mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa w Lublinie
ks. mgr Tomasz Dumański - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie na urząd wikariusza parafii w Dysie
ks. mgr Tomasz Fidecki - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie
ks. mgr lic. Andrzej Flis - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie
ks. mgr Zbigniew Gasperski - mianowany wikariuszem parafii w Poniatowej
ks. mgr lic. Piotr Golec - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Józefa w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Lublinie
ks. mgr Paweł Grzebalski - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Barbary w Łęcznej na urząd wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Puławach
ks. dr Józef Hałabis - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. św. Maksymiliana w Lublinie
ks. mgr Paweł Jakubczak - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Poniatowej na urząd wikariusza parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie
ks. mgr Marcin Jasiński - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Wojsławicach na urząd wikariusza parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmie
ks. mgr Mirosław Jęczała - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Baranowie na urząd wikariusza parafii w Popkowicach ks. mgr Karol Jędrusiak - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej na urząd wikariusza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie
ks. mgr Kamil Kajdaszuk - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach na urząd wikariusza parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku
ks. mgr Bogdan Kalinowski - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Kazimierza w Chełmie na urząd wikariusza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie
ks. mgr Michał Karbowniczek - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Suchowoli na urząd wikariusza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie
ks. mgr Andrzej Kowalczyk - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku na urząd wikariusza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie
ks. mgr Andrzej Koziej - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Rudzie Hucie na urząd wikariusza parafii w Niemcach
ks. mgr Mariusz Kozina - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Barbary w Łęcznej na urząd wikariusza parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Puławach
ks. mgr Mariusz Kruk - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. św. Józefa w Lublinie
ks. mgr Marek Kwiatosz - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Dorohusku na urząd wikariusza parafii w Zakrzówku
ks. Piotr Latoch - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Bystrzycy Starej na urząd wikariusza parafii w Urzędowie
ks. mgr Rafał Lewandowski - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Niemcach na urząd wikariusza parafii w Mełgwi
ks. mgr Grzegorz Lipiński - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Wilkowie na urząd wikariusza parafii w Wierzbicy
ks. mgr Dariusz Lipski - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Piaskach na urząd wikariusza parafii w Rejowcu
ks. mgr Wojciech Lisiecki - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie na urząd wikariusza parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie
ks. mgr Marek Lubelski - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmie na urząd wikariusza parafii pw. MB Królowej Polski w Lublinie
ks. mgr Krzysztof Marczak - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Urzędowie na urząd wikariusza parafii w Baranowie ks. mgr Paweł Matusik - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Poniatowej na urząd wikariusza parafii w Opolu Lubelskim ks. mgr Karol Mazur - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Puławach na urząd wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Chełmie
ks. mgr Sławomir Mazurek - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. NMP Matki Kościoła w Świdniku na urząd wikariusza parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie
ks. mgr Robert Mielnik - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie na urząd wikariusza parafii w Poniatowej
ks. mgr Robert Młynarczyk - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku na urząd wikariusza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie
ks. mgr Adam Musiel - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmie na urząd wikariusza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie
ks. mgr Andrzej Narojczyk - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w Chełmie na urząd wikariusza parafii w Suchowoli ks. mgr Piotr Niedziela - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Dysie na urząd wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Puławach
ks. mgr Piotr Niewiadomski - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach
ks. mgr Łukasz Nizio - zwolniony ze stanowiska katechety w Zespole Szkół przy DSK w Lublinie i kapelana Fundacji Dom dziecka Benjamin - mianowany wikariuszem parafii w Wólce Lubelskiej
ks. mgr Tomasz Nowaczek - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Puławach na urząd wikariusza parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie
ks. mgr lic. Grzegorz Opoka - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku
ks. mgr Mirosław Piątek - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Maksymiliana w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku
ks. mgr lic. Ireneusz Posturzyński - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Cycowie na urząd wikariusza parafii w Bystrzycy Starej
ks. mgr Paweł Pruszkowski - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie na urząd wikariusza parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie
ks. mgr Adam Pudło - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Zakrzówku na urząd wikariusza parafii w Cycowie
ks. mgr Marcin Rola - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Niemcach na urząd wikariusza parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie
ks. mgr Mirosław Rybka - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Zakrzówku na urząd wikariusza parafii w Kiełczewicach ks. mgr Leszek Sałaga - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Opolu Lubelskim na urząd wikariusza parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie
ks. dr Andrzej Sereda - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie na urząd wikariusza parafii pw. św. Kazimierza w Chełmie
ks. mgr Piotr Siekierka - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku na urząd wikariusza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie
ks. mgr Mariusz Skiba - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Kumowie na urząd wikariusza parafii w Rudzie Hucie
ks. mgr Rafał Sobczuk - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Kazimierzu Dolnym na urząd wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Chełmie
ks. mgr Waldemar Sokół - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim na urząd wikariusza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie
ks. mgr Michał Szadziuk - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Józefa w Świdniku na urząd wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku
ks. mgr Damian Szewczyk - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku na urząd wikariusza parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie
ks. mgr Stanisław Szozda - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Barbary w Łęcznej na urząd wikariusza parafii pw. MB Królowej Polski w Lublinie
ks. mgr Michał Szuba - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach
ks. mgr Andrzej Szulej - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. św. Stanisława BM w Lublinie
ks. mgr Emil Szurma - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Rejowcu Fabrycznym na urząd wikariusza parafii w Wojsławicach
ks. mgr Marcin Szwiec - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Wierzbicy na urząd wikariusza parafii w Wilkowie
ks. mgr Krzysztof Szymański - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie na urząd wikariusza parafii pw. św. Barbary w Łęcznej
ks. mgr lic. Paweł Szymański - zwolniony z funkcji duszpasterza przy kościele rektoralnym pw. Wszystkich Świętych w Lublinie - mianowany wikariuszem parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie
ks. mgr Robert Śliż - zwolniony ze stanowiska prefekta w Zespole Szkół im. Świętego Stanisława Kostki w Lublinie - mianowany wikariuszem parafii pw. św. Agnieszki w Lublinie
ks. mgr Tomasz Ślusarczyk - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Fajsławicach na urząd wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie
ks. mgr Przemysław Świderczuk - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Kurowie na urząd wikariusza parafii w Rejowcu Fabrycznym
ks. mgr Robert Włosek - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku na urząd wikariusza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie
ks. mgr Józef Włoszek - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. MB Królowej Polski w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. św. Barbary w Łęcznej
ks. mgr Andrzej Wołoszyn - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmie
ks. mgr Marcin Wójtowicz - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej na urząd wikariusza parafii w Zakrzówku
ks. mgr Marcin Zieliński - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Milejowie na urząd wikariusza parafii w Dorohusku
ks. mgr Damian Ziętek - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Chełmie na urząd wikariusza parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku
ks. mgr Bartłomiej Zwoliński - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. NMP Matki Kościoła w Świdniku
ks. mgr Andrzej Żurawicz - przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku na urząd wikariusza parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Lublinie

Neoprezbiterzy:
ks. mgr Kordian Broniarczyk - mianowany wikariuszem parafii w Opolu Lubelskim
ks. mgr Sylwester Brzozowski - mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej
ks. mgr Michał Gałus - mianowany wikariuszem parafii pw. św. Barbary w Łęcznej
ks. mgr Andrzej Gęba - mianowany wikariuszem parafii w Piaskach
ks. mgr Attila Honti - mianowany wikariuszem parafii w Kazimierzu Dolnym
ks. mgr Jerzy Krawczyk - mianowany wikariuszem parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmie
ks. mgr Grzegorz Krupa - mianowany wikariuszem parafii pw. MB Różańcowej w Puławach
ks. mgr Rafał Lamorski - mianowany wikariuszem parafii w Fajsławicach
ks. mgr Andrzej Magier - mianowany wikariuszem parafii pw. NMP Matki Kościoła w Świdniku
ks. mgr Jarosław Siejko - mianowany wikariuszem parafii w Niemcach
ks. mgr Michał Strudziński - mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku
ks. mgr Mateusz Targoński - mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa w Świdniku
ks. mgr Łukasz Trzciński - mianowany wikariuszem parafii w Opolu Lubelskim
ks. mgr Kamil Zaborek - mianowany wikariuszem parafii w Kumowie
ks. mgr Paweł Zdybel - mianowany wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku

Wideo

Komentarze 35

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

Księdzem :D

p
parafianka2

wyjaśnienie

m
ministrant

Najważniejsze,że będzie mnie miał kto kochać

k
kaja

Prawdziwy z Ciebie [lucyper;;]skoro takie glupoty wypisujesz,

k
kruchta

...czyli więcej życzliwości ze strony księży dla zwykłych ludzi w "nowych miejscach posługi duszpasterskiej".

:)

. . . to nie takie znowu zadupie :) . Stamtąd pochodzi Maciej, który w skeczu znanego kabaretu „niechcący” zabił smoka :)) .

p
podejrzliwy

Wolał byś być księdzem i nie mieć żony (tylko szmal)?TRzepał byś kapucyna,walił gruchę lub nawet został pedofilem.MIał byś również żylaki odbytu (choroba księży)
Wszystkiego najlepszego księżom w nowych miejscach pracy

p
przypadkowy czytelnik

Czy Kurier jest aż tak bogaty (i poczytny?) że pozwala sobie na zamieszczanie bezpłatnych ogłoszeń duszpasterskich? (informacje o pielgrzymkach,procesjach,przeniesieniach księży,etc.

W
Wolny człowiek

"bo przecież tak wypada, bo co powie rodzina..."
Tego typu dylematy mają ludzie o mentalności niewolnika, ew. owcy.

l
lucyper

i pewnie mu dlugo stoi

l
lucyper

obie szmaty

S
S

Księżom życzymy wszystkiego najlepszego i dużo ludzkiej życzliwości w nowym miejscach posługi duszpasterskiej

R
Rada pafilana

gruba gruch on jest ojcem ma drugie dziecko no wo rowodek

R
Rada pafilana

gruba gruch on jest ojcem ma drugie dziecko no wo rowodek

d
dr Marco

Najwyższą władzą w Polsce Preambuła.
Niżej marionetka i niezguła.
Preambuła służy za narodu głos.
Kto będzie przeciw tego na stos.
Zapisów preambuły strzegą księża.
Oręż wiary demokrację zwycięża.
W zgodzie z preambułą pójdzie Państwo.
Odstępstwa karalne jako draństwo.
Lud może wybierać pośrednika.
Urzędy będą miały Naczelnika.
Sprawdzi on zgodność z wolą Boga.
Potwierdzi, że to wiary droga.
Budżet podpisywać ma Kardynał,
by preambułą DATKU się zaczynał

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3