Czat Kuriera z rektorem UMCS, prof. Stanisławem Michałowskim

AG
Udostępnij:
Gościem redakcji Kuriera Lubelskiego od godz. 11 do godz. 12 był rektor UMCS, prof. Stanisław Michałowski. Zobaczcie, jak odpowiadał na zadane przez Was pytania.

Kiedy powstanie strefa rekreacyjna/grillowa na miasteczku akademickim? Takie miejsce bardzo by się nam (studentom) przydało.
Generalnie tę inicjatywę popieramy. Będziemy próbować uruchomić tę strefę, jeśli uda nam się rozwiązać problem bezpieczeństwa studentów. Po doświadczeniach z poprzedniego roku, gdy na Miasteczku Akademickim nadużywano alkoholu, musi tam być bezpiecznie. Zapewnienie bezpieczeństwa w strefie jest priorytetem dla władz uczelni.

Codziennie w drodze z LSM na zajęcia przechodzę przez park akademicki. Tamtejsze ścieżki są w fatalnym stanie i przypominają tor przeszkód. Cały ten teren nadaje się do generalnego remontu. Uczelnia ma jakieś plany wobec parku?
Uczelnia ma koncepcję modernizacji parku, ale ta modernizacja będzie kosztowała ok. 3,5 mln. Wobec tego podjęliśmy decyzję o doraźnej poprawie sytuacji w parku, czyli remontujemy ciągi komunikacyjne.

W jaki sposób UMCS walczy ze skutkami niżu demograficznego? Krążą plotki, że nie wszystkie kierunki w nowym Wydziale Zamiejscowym w Puławach wypełniły limity.
W nowym roku akademickim rozpoczęło u nas studia ponad 9600 studentów. Rekrutację oceniamy jako dobrą. Cieszymy się także z przebiegu rekrutacji w Puławach, gdyż dopiero w czerwcu mogliśmy podjąć decyzję o tym, że Wydział Zamiejscowy będzie funkcjonował. Wobec tego nie było czasu na promowanie kierunków, które zostały tam uruchomione. Kierunkiem priorytetowym jest chemia techniczna, przy prowadzeniu którego współpracujemy z puławskimi Azotami, a na tym kierunku limity zostały wypełnione. Pragnę podkreślić, że bardzo dobrze przebiegła rekrutacja studentów zagranicznych, gdyż w nowym roku rozpoczęło u nas studia 650 studentów zagranicznych.

Co z tą kładką? Dlaczego uczelnia jeszcze jej nie wyremontowała? Przecież jest nam potrzebna. Chwilami aż strach przechodzić przez przejście dla pieszych, bo kierowcy w ogóle nie zwracają uwagi na studentów, denerwują się, krzyczą. Nie można w tym miejscu postawić „przeprowadzacza”?
Zdajemy sobie sprawę, że są obecnie duże utrudnienia komunikacyjne w związku z zamknięciem kładki nad ul. Sowińskiego. Jednak ze względu na jej stan, nie mogliśmy pozwolić na korzystanie z niej w tym roku akademickim. Należy podkreślić, że remont kładki zamknąłby się kwotą ok. miliona złotych. W sytuacji planowanej przebudowy ul. Sowińskiego byłby to wydatek mało racjonalny, ale też uczelnia nie ma obecnie takich środków w budżecie. Uwzględniliśmy z władzami miasta, że w planowanym w tym roku remoncie ul. Sowińskiego kładka zostałaby nim objęta. Protesty mieszkańców dotyczące koncepcji przebudowy ulicy spowodowały, że ten remont się opóźni i w związku z tym także kładka będzie naprawiana później. Podjęliśmy z władzami miasta doraźne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa studentów i użytkowników przejść przez ul. Sowińskiego. Rozważany był m.in. pomysł, aby pojawili się na przejściach tzw. przeprowadzacze, lecz uzgodniliśmy, że lepszym rozwiązaniem będzie doraźne pojawianie się w tym rejonie policjantów, którzy kierują ruchem.

Dlaczego budowana przy rektoracie winda nie będzie przeszklona? Przecież to mógłby być jej największy atut. Taka podróż na 15. piętro i podziwianie po drodze panoramy Lublina, to byłoby coś. No chyba, że ktoś cierpi na lęk wysokości.
Należy podkreślić, że budynek rektoratu to przede wszystkim miejsce pracy i nauki, a nie obiekt do zwiedzania. Ponad połowę kondygnacji zajmuje Wydział Ekonomiczny. Winda ma przede wszystkim zapewnić lepszą komunikację w budynku, ale także poprawić bezpieczeństwo pożarowe. Warto dodać, że na realizowaną obecnie koncepcję otrzymaliśmy wsparcie finansowe z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Chciałbym ponadto zaznaczyć, że występują tam ograniczenia terenu przeznaczonego pod budowę windy, która ma służyć również osobom niepełnosprawnym.
Na miasteczku akademickim brakuje miejsc postojowych. Akademików jest mnóstwo, w każdym mieszka kilkaset osób a zaparkować nie ma gdzie.
Sygnalizowany problem dotyczy nie tylko UMCS, ale wszystkich uczelni, które usytuowane są w kampusie akademickim. Wobec tego nie można go rozwiązać w sposób doraźny. Rozwiązaniem byłaby budowa garażu podziemnego, lecz to wymagałoby bardzo dużych nakładów finansowych. Swego czasu próbowaliśmy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego wybudować taki garaż przy placu Raabego, lecz nie znaleźliśmy do tego projektu partnerów. Planujemy obecnie usytuowanie małego dodatkowego parkingu przy Centrum Kultury Fizycznej. Posiadamy pozwolenie na budowę, lecz jego realizacja będzie kosztowała ponad milion złotych. Jeśli tylko takie środki uczelnia będzie posiadała, to zrealizujemy ten projekt.

Kiedy zostaną podane stawki stypendiów? Dlaczego w przyszłym roku UMCS chce wliczać stypendia socjalne jako dochody?
Stawki stypendiów zostaną podane do 14 listopada po otrzymaniu danych dotyczących liczby wniosków stypendialnych składanych w dziekanatach do 30 października. Jeśli chodzi o drugie pytanie, to zapewne problem dotyczy stypendium doktoranckiego, gdyż w przypadku stypendiów studenckich do dochodu nie możemy wliczać stypendium socjalnego, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (nowelizacja obowiązująca od 1 października 2014 roku).

Dlaczego UMCS nie przedłużył wynajmu pomieszczeń dla Kotłowni - najstarszej ściany wspinaczkowej w Lublinie?
Nie mogliśmy tego zrobić ze względu na planowany dalszy remont Centrum Kultury Fizycznej, na który otrzymaliśmy częściowe dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ze względu na bezpieczeństwo studentów, korzystających z sal Centrum, musimy przebudować także pomieszczenia wykorzystywane przez Akademicki Klub Wspinaczkowy Kotłownia. Po przeprowadzeniu remontu chcemy zapewnić przestrzeń, gdzie studenci mogliby realizować swoje pasje wspinaczkowe.

Jaki kierunek jest najbardziej popularny na UMCS i jaki wydział jest Państwa "perełką" na tle innych uczelni?
Jako rektor mogę powiedzieć, że mamy 12 perełek w koronie. Uważam, że wszystkie wydziały mają swoje atuty i każdy ma swoją specyfikę. Pod względem popularności wybieranych kierunków możemy wyróżnić w tym roku prawo, finanse i rachunkowość, filologię angielską, bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe, turystykę i rekreację, kierunek prawno-biznesowy, logopedię z audiologią. Są jeszcze liczne inne kierunki, które cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży. Do nich też możemy zaliczyć chemię techniczną w Puławach.

Jakie plany na 2015 rok ma uczelnia?
Pytanie jest bardzo obszerne. Wobec tego możemy przedstawić zaledwie kilka najważniejszych działań, które zostaną podjęte. Po pierwsze, najważniejszą rzeczą będzie dokończenie budowy Centrum Analityczno Programowego Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku Ecotech Complexu. Podejmiemy działania na rzecz realizacji projektu i badań w ramach środków unijnych Horyzont 2020. Nadal będziemy dążyć do pozyskiwania studentów zagranicznych. Priorytetami będą też remonty kładki nad ul. Sowińskiego, ale też sali widowiskowej w Chatce Żaka.

Kiedy zakończy się budowa Eco-Tech Complex? Mieszkam na ul. Głębokiej i obserwuję jak ten obiekt rośnie w oczach.
Planujemy zakończenie całej inwestycji do końca 2015 roku. Sam budynek zostanie oddany do użytku już na wiosnę przyszłego roku. Natomiast niesłychanie ważną rzeczą będzie wyposażenie go w siedmioteslowy rezonans magnetyczny, który będzie wykorzystywany do badań naukowych we współpracy z wieloma innymi uczelniami i ośrodkami naukowymi.

Skąd wziął się pomysł, aby organizować na UMCS obowiązkowe zajęcia z savoir-vivre? Czyżby studenci byli niewychowani?
Nigdy nie twierdziliśmy, że nasi studenci są źle wychowani, natomiast w erze komputerów i internetu rzadko zwracamy uwagę na to, jak powinny wyglądać kulturalne relacje międzyludzkie. Chcę podkreślić, że sami studenci zaakceptowali tę formę zajęć i w ankietach wypełnianych po szkoleniu, 90 proc. stwierdziło, że zajęcia pomagają im odnaleźć się w nowej uczelnianej rzeczywistości.
Ile pieniędzy wydała uczelnia na organizację wszystkich wydarzeń z okazji 70-lecia?
W tej chwili trudno podać precyzyjną kwotę, gdyż część przygotowywanych projektów w tym m.in. publikacje, nie zostało jeszcze zakończonych. Jednoznacznie chcę podkreślić, że zdecydowaną większość realizowanych działań przeprowadziliśmy własnymi siłami, czyli przygotowali je nasi pracownicy, za co im serdecznie dziękuję. Dodam też, że niektóre z wydarzeń odbyły się dzięki życzliwości przyjaciół UMCS, w tym redakcji Kuriera.

Dlaczego nie udało się przez ostatnie trzy lata uporządkować sprawy stypendiów sportowych? Z każdym rokiem Parlament Studentów UMCS uchwala coraz bardziej niekorzystny regulamin, który sprawia, że studenci-sportowcy na tym cierpią.
Jest mi przykro, że ta kwestia jest nadal polem konfliktu między naszymi studentami-sportowcami, a Samorządem Studenckim. Muszę jednak zaznaczyć, że to Samorząd ustala regulamin świadczeń stypendialnych i władze rektorskie nie mogą narzucić rozstrzygnięć w regulaminie. Podejmę raz jeszcze próbę rozmowy z Samorządem w tej kwestii.

Czemu państwo polskie, w tym Pańska uczelnia marnujecie tyle pieniędzy na "produkcję" absolwentów, którzy zarabiają po studiach tyle co sprzedawca w sklepie, albo i gorzej - ZERO, bo nie mogą znaleźć zatrudnienia? Komu dziś potrzebnych jest tylu politologów, socjologów, psychologów, pedagogów, prawników (...)? Nie neguję potrzeby nauczania w tych kierunkach, ale to powinny być wg mnie elitarne studia, dla 20 absolwentów rocznie, a nie produkcja jak na tasmie w fabryce, i do tego ze słabą kontrolą jakości. Jeżeli idzie o taniość (bo przecież o to chodzi) to czy nie lepiej zrobić dobrą sinologię, koreanistykę, anglistykę (...) rachunkowość... koszty są porównywalne, a jakość absolwenta, a co za tym idzie jego pensja (bo po to się przecież głównie kształcimy!) znacznie wyższa.
Na tak postawione pytanie mogę odpowiedzieć krótko, że jestem zwolennikiem dyskusji o modelu edukacji w Polsce. Przebudowa tego modelu powinna zmienić system kształcenia także na studiach wyższych. Jednak to nie rektor o tym decyduje. Uczelnia prowadzi te kierunki studiów, na których chcą studiować młodzi ludzie, w tym są m.in. wymienione przez Pana finanse i rachunkowość oraz filologia angielska. Pragnę też dodać, że wielu młodych ludzi po kierunkach humanistycznych, czy społecznych świetnie sobie radzi w życiu i zajmuje eksponowane stanowiska, w tym kierownicze, w administracji publicznej, biznesie, gospodarce, polityce i kulturze. W moim przekonaniu dobrzy absolwenci tych kierunków potrafią sobie poradzić mimo, tak jak Pan pisze, istniejącego bezrobocia.

Dlaczego zlikwidowane zostały fakultety z WF, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem studentów?
Obecnie gdybym chciała uczestniczyć na zajęcia np. na basenie zmuszona jestem płacić 215zł! Niestety nie stać mnie na to, więc zmuszona jestem do zaprzestania rozwijania swojej pasji i sprawności. Tłumaczycie się, że wprowadzacie zajęcia teoretyczne z WF, aby studenci nie korzystali ze zwolnień lekarskich, tylko wybierali ciekawe propozycje zajęć, jednocześnie uniemożliwiacie uczestnictwo w zajęciach tym, którzy naprawdę chcą być sprawni fizycznie. Oburzenie zgłaszam nie tylko w imieniu studentów, ale także i szanownych trenerów zatrudnionych przez UMCS! Po co nam dwa dodatkowe punkty ECTS skoro nie możemy ich wykorzystywać? Fakultety z WF są dla nas niedostępne, a każda prośba mojego rocznika o dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla osób, które mają z nim problemy jest odrzucana z powodu braków środków. Czyż za te 2 punkty nie należą nam się dodatkowe zajęcia?

W tym roku ze względu na prowadzony remont sal w Centrum Kultury Fizycznej występują przejściowe utrudnienia w realizacji dotychczasowego modelu zajęć z wychowania fizycznego, niemniej przedstawione uwagi przekażę dyrektorowi Centrum Kultury Fizycznej. W odniesieniu do punktów ECTS, pytanie jest dla mnie w dużej mierze niezrozumiałe i bardzo chętnie porozmawiam z Panią na ten temat osobiście.

Dlaczego droga na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS nie została rozebrana a zniszczony teren nie został przywrócony do stanu poprzedniego co wynikałoby z uchwały Senatu Nr XXIII 1.10/12 ? Użyczenie terenu Ogrodu Botanicznego było niezgodne z prawem - jak Pan Rektor to wytłumaczy?
Koncepcja zagospodarowania tego terenu zostanie rozstrzygnięta w najbliższym czasie i zapewniam Pana, że będziemy czynili wszystko, aby tej części Ogrodu została przywrócona pierwotna funkcja. Natomiast rozważamy możliwość wykorzystania drogi służącej dotychczas inwestorowi, jako parkingu dla osób zwiedzających Ogród.

Ze względu na ograniczony czas czatu, nie na wszystkie nadesłane pytania udało się odpowiedzieć. Za wszystkie pytania dziękujemy.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Komentarze 8

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

K
K..
To nie UMCS zlikwidował fakultety z wf, to ustawodawca zabrał taką możliwość. Fakultet z wf był za 2 pkt ECTS w ramach 30 punktów ECTS, które student miał zdobyć podczas swojej edukacji. Były to zajęcia nieodpłatne. Obecnie każdy punkt na poszczególnych wydziałach jest wyceniany. Stąd też wynika brak zajęć nieodpłatnych z wf.....
d
dna
...w dobrym towarzystwie nie piję nigdy....no bo i po co co? ........jak jest nudno i towarzysze do d.... piję zawsze......czy wy też tak macie?
G
Gruda 2
Jak wyniki nadal obarczach winą niewinnego ? to zamiast obłudy pojedziemy i zrobimy testy na hiva i zobaczymy kto tu jest zarażony szmato bez honoru i godności
k
kokos
Kiedy zostanie zamknięta wylęgarnia bezrobotnych czyli Wydział Politologii? Matecznik prof. Michałowskiego.
M
Monika
Odpowiedział tylko na to co wygodne... moje pytanie było zbyt trudne?
S
Student
Szanowny Panie Rektorze,

Chciałbym aby wypowiedział się pan na temat przyznawania Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. W obecnym systemie często zdarza się, że osoba która ma wysoką średnią, 4,8 lub 4,7 nie dostaje stypendium ponieważ studenci którzy mają średnią poniżej 4,00 a często zdarza się że nawet mało więcej niż 3,0 nabijają sobie punkty wątpliwymi osiągnięciami i przeganiają punktowo osoby z wysokimi średnimi. Czy Pana zdaniem jest to sprawiedliwe, czy nie było by lepiej powrócić do starego systemu gdzie oddzielnie było stypendium za osiągnięcia naukowe, za średnią i osiągnięcia sportowe?
P
Polak
ze, Uniwersytet nie analizuje ogromnego bezrobocia i masowej emigracji z Lubelszczyzny? W czasach gdy politycy i rzady zajmuja sie tylko propaganda a media nie sluza informowaniu populacji o faktycznych procesach majacych miejsce na danym terenie geograficznym jedyna nadzieja pozostaje w Uniwersytetach. jak to sie dzieje ze w miesci uniwersytetow- takiej Wenecji uniwersytetow ta Pana instytucja milczy zajeta konsumowaniem i w zadowoleniu kasty szczesliwcow?
Do Jego Magnificencji Rektora UMCS

Szanowny Panie Rektorze!

„Bakcynalia” to festiwal poświęcony przede wszystkim studentom którzy- jak wiadomo lubią tzw. złoty trunek. Tak jak artyści(turyści), którzy wystąpią na deskach Chatki Żaka.
Jako współorganizatorka festiwalu a zarazem studentka chcę zadać Panu jedno pytanie. Czy podpisze Pan zgodę na alkohol w czasie trwania Bakcynaliów?
Decyzja ta pozwoli na uniknięcie niespodziewanych kłopotów związanych ze spożywaniem różnego rodzaju trunków w ukryciu.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby
Z poważaniem
Więcej informacji na stronie głównej Kurier Lubelski
Dodaj ogłoszenie