Przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych zainteresowanych rozwojem sprzedaży zagranicznej spotkali się w Lublinie. W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego odbyła się w środę Gala Eksportu 2019. Podczas imprezy wręczono nagrody.

- Eksport jest kołem zamachowym gospodarki - powiedziała podczas środowej gali prof. Bożena Nosecka z Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.

Przypomniała, że polski eksport rozwija się dynamicznie. - Od wejścia Polski do Unii Europejskiej średnioroczne tempo wzrostu wynosiło 8,1 proc. W 2017 r. polskie firmy sprzedały za granicę towary za 207 mld euro. Jesteśmy dobrze przygotowani do funkcjonowania na rynku światowym. To co trzeba poprawić to jakość - przyznała ekspertka.

Podczas spotkania z przedsiębiorcami głos zabrali m.in. bp Mieczysław Cisło i poseł Sylwester Tułajew.

- Rolę samorządu postrzegam w promocji miejsca i instytucji. Przykładamy wszelkich starań, żebyście byli dumni z miasta, byście mogli zaprosić tu swoich kontrahentów, bo to buduje podstawy współpracy - deklarował Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina.

Nagrodzili firmy i osobowości

Najważniejszym punktem gali było wręczenie medali „Zasłużony dla Eksportu RP” przyznanych przez kapitułę Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrody przyznano w kategoriach: osobowości, instytucję, firmy.

W kategorii Osobowości medal „Zasłużony dla Eksportu RP” kapituła przyznała:

  • prof. nadzw. dr hab. Andrzejowi Podrazie, Przewodniczącemu Rady Programowej Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej, Dyrektorowi Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, Wydział Nauk Społecznych KUL
  • Andrzejowi Sałudzie, Dyrektorowi TNN Finace S.A. / Kantoronline.pl (woj. śląskie)
  • dr Jackowi Sobczakowi, Uniwersytet Marii – Curie Skłodowskiej, byłemu Wicemarszałkowi Województwa Lubelskiego

W kategorii Instytucje medal „Zasłużony dla Eksportu RP” uzyskał Miejski Urząd Pracy w Lublinie.

W kategorii Firmy medal „Zasłużony dla Eksportu RP” kapituła postanowiła przyznać:

  • Warszawskiemu Rolno - Spożywczemu Rynkowi Hurtowemu S.A. „Bronisze” (woj. mazowieckie)
  • Zakładom Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A. (woj. podlaskie)
  • Cukierniczej Spółdzielni „Roksana” (woj. podkarpackie)
  • Fosfan S.A. (woj. zachodniopomorskie)
  • Grupie Kapitałowej LUG S.A. (woj. lubuskie)
  • Asseco Poland S.A. (woj. podkarpackie)