Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Klauzula obowiązku informacyjnego Polska Press sp. z o.o.

DM

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1.Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).

2.Inspektor Ochrony Danych
W Spółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się drogą elektroniczną – na adres e-mail: [email protected] lub listownie - na adres: Inspektor Ochrony Danych, Polska Press sp. z o.o. ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

3.Źródło pozyskania danych osobowych
Państwa dane osobowe pozyskujemy ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak Internet (w szczególności strony internetowej podmiotu, który Państwo reprezentujecie). Dodatkowe dane osobowe możemy również pozyskać bezpośrednio od Państwa w podczas komunikacji z Państwem.

4.Zakres przetwarzanych danych osobowych
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania wskazanych poniżej, tj. imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, stanowisko, nazwa podmiotu, który Państwo reprezentujecie i jego siedziba.

5.Cele i postawy przetwarzania danych osobowych
Administrator organizuje i prowadzi konkursy plebiscytowe, które mają na celu m.in. uhonorowanie lub wzmocnienie regionalnej lub lokalnej społeczności na łamach tytułów prasowych publikowanych w Internecie i poza nim, poprzez prezentowanie członków danej społeczności szerszemu kręgu odbiorców i wyróżnianie zasłużonych osób, których praca powinna zostać odpowiednio doceniona.
Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu umożliwienia nam za Państwa pośrednictwem nawiązania kontaktu z kandydatem zgłoszonym przez osobę trzecią, chcącą uhonorować działalność kandydata, do konkursu plebiscytowego organizowanego przez Administratora w celu poinformowania kandydata o jego nominacji i prawach z tym związanych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zapewnieniu prawidłowej obsługi konkursu plebiscytowego, umożliwienia nam prowadzenia z Państwem komunikacji, w tym również archiwizacji korespondencji.
Administrator może również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji praw osób, których dane dotyczą, a także ustalenia, rozpatrywania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami pomiędzy Państwem a Administratorem; w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obsłudze otrzymywanych zgłoszeń, jak również dochodzeniu lub obronie naszych praw.

6.Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych, w celach o których mowa w pkt 4 powyżej jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może nam uniemożliwić realizację określonych celów przetwarzania.

7.Odbiorcy danych osobowych
Administrator może ujawnić Państwa dane osobowe następującym podmiotom:
a.spółkom z Grupy ORLEN oraz Polska Press Grupy w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji wewnętrznych procesów biznesowo-administracyjnych,
b.podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę techniczną, informatyczną i administracyjną, w tym: usługi IT, analityczne, serwisowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, obsługi korespondencji, usługi doradcze i prawne, dostawcom narzędzi informatycznych, a także operatorom pocztowym i firmom kurierskim.
6.Transfer danych poza EOG
Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, na który składają się państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także Islandia, Norwegia i Lichtenstein. W przypadku konieczności przekazania danych poza EOG, zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO - w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych.
W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Państwu prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

7.Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas prowadzonej komunikacji, a następnie przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, to dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu.
W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Administrator podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów lub podejmie działania w celu ich anonimizacji.
8.Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.
9.Pouczenie o przysługujących prawach
Przysługuje Państwu prawo żądania:
a.dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
b.ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c.ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
d.ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
e.przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO.
W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których mowa w pkt 3 – tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.
Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa z dopiskiem „RODO”.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Zmiana czasu nie ma sensu. Kiedy z tym skończymy?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Klauzula obowiązku informacyjnego Polska Press sp. z o.o. - Portal i.pl

Wróć na kurierlubelski.pl Kurier Lubelski