MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Matura 2012: Wiedza o społeczeństwie (ARKUSZE i ODPOWIEDZI)

KOS
Co to jest frekwencja wyborcza? Czym zajmuje się prawo administracyjne, a czym karne i cywilne? Czy Naddnieprzańska Republika Mołdawska to państwo separatystyczne? Jak się nazywał pierwszy rzecznik praw obywatelskich w III RP? Na te i inne pytania odpowiadali w piątek uczniowie, którzy pisali maturę z wiedzy o społeczeństwie.

Egzamin mieli dziś zarówno ci, którzy wybrali poziom podstawowy, jak i ci, którzy zdecydowali się na rozszerzenie. Po południu, o godz. 14 rozpoczął się egzamin z fizyki i astronomii na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Czytajcie nasz serwis maturalny - relacje ze szkół, arkusze i odpowiedzi, porady specjalistów

- Pisałem WOS na poziomie rozszerzonym - mówi Jakub Piotrowski, maturzysta z Prywatnego LO im. I. J. Paderewskiego. - Jednym z zadań było napisanie wypracowania na jeden z podanych tematów. Wybrałem ten dotyczący demokracji. Moim zdaniem matura nie była trudna.

Tematy na poziomie rozszerzonym brzmiały: "Scharakteryzuj sytuację prawną mniejszości narodowych i etnicznych we współczesnej Polsce oraz procesy społeczno-kulturowe, którym podlegają." (temat pierwszy) oraz "Rozważ, czy demokracja jest wartością uniwersalną, i scharakteryzuj - odwołując się do przykładów z ostatniego ćwierćwiecza - udane i nieudane próby wprowadzania demokratycznego reżimu politycznego." (temat drugi).

MATURA 2012. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, POZIOM PODSTAWOWY - ARKUSZ
MATURA 2012. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, POZIOM ROZSZERZONY - ARKUSZ

Wypracowania pisali również uczniowie zdający wos na poziomie podstawowym. Mieli tylko jeden temat, ale za to pisząc je mogli odwołać się do tekstów, które pojawiły się w arkuszu.

Egzamin z wos na poziomie podstawowym trwał 120 minut, na poziomie rozszerzonym - 180.

Sugerowane odpowiedzi do zadań z arkusza na poziomie podstawowym przygotował dla nas nauczyciel wiedzy o społeczeństwie Prywatnego LO im. I. J. Paderewskiego w Lublinie.

W poniedziałek dalszy ciąg matur. Zdawać będą uczniowie, którzy wybrali biologię i historię.

Na naszej stronie internetowej każdego dnia znajdziecie arkusze z pytaniami i odpowiedzi. Będziemy tez zamieszczać relacje z egzaminów, galerie foto i materiały wideo.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY - odpowiedzi

1. C., Ludwika Gumplowicza
2. Brak gwarancji praw jednostki, niedostatki tolerancji
3. W starych demokracjach(Wielka Brytania, Francja) dominują opinie o dużym znaczeniu demokracji w życiu publicznym, natomiast w państwach o niewielkich lub znikomych tradycjach demokratycznych(Ukraina, Rosja) związek ten jest dużo słabiej postrzegany. Osobliwym przykładem są tutaj Niemcy, gdzie tradycje demokratyczne w porównaniu z Wielką Brytanią są o wiele krótsze, a porównywalny odsetek opinii o ważności demokracji jest najprawdopodobniej wynikiem doświadczeń nazizmu i drugiej wojny światowej oraz oddziaływania szeroko rozumianego systemu wychowawczego w RFN. Pośrednia pozycja Polski wynika głębokich, choć odległych w czasie tradycji demokracji szlacheckiej i demokracji parlamentarnej okresu międzywojennego tudzież doświadczenia dwu totalitaryzmów.
4. A. zasada suwerenności narodu
B. zasada praworządności(państwa prawa)
C. zasada podziału(trójpodziału władzy)
d. zasada pluralizmu politycznego

5. Nazwa ideologii - liberalizm
współtwórca ideologii - Jon Locke
6. A. wybory prezydenckie
B. Jeżeli w pierwszej turze wyborów prezydenckich żaden kandydat nie uzyska bezwzględnej większości głosów, Marszałek Sejmu zarządza drugą turę wyborów
C. Wybór Wojciecha Jaruzelskiego na Prezydenta PRL został dokonany przez Zgromadzenie Narodowe, a więc nie miał charakteru powszechnego.
D. Frekwencja wyborcza to stosunek liczby głosów oddanych w wyborach do liczby obywateli uprawnionych do głosowania.
7. Partia polityczna tworząca samodzielny komitet wyborczy winna uzyskać w skali kraju
5% ważnie oddanych głosów, aby partycypować w podziale mandatów w Sejmie,
podczas gdy 3% wystarczy dla uzyskania przez partię subwencji:
Partia polityczna wchodząca w skład koalicji wyborczej winna uzyskać wspólnie
z koalicjantami 8% ważnie oddanych głosów, aby uczestniczyć w podziale mandatów,
podczas gdy dla uzyskania subwencji wystarczy 6% poparcie dla koalicji.
8. Zdania prawdziwe:
B. Rada Ministrów ma w Rzeczypospolitej Polskiej prawo inicjatywy ustawodawczej
D. Partie polityczne w Rzeczypospolitej Polskiej są rejestrowane w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
9. A. Trybunałem Stanu
B. konstytucyjnej(prawnej)
C. Sejmem
D. parlamentarnej(politycznej)
10. A. sołectwo
B. radny
C. burmistrz, prezydent miasta
D. starosta
E. zarząd województwa.
11. A. Uchwalenie poprawek do ustawy - Senat
B. Odmowa podpisania ustawy - Prezydent
C. ponowne uchwalenie ustawy - Sejm
12. A. Jarosław Kaczyński
B. Włodzimierz Cimoszewicz
C. Jan Krzysztof Kielecki\
13. A. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
B. Najwyższa Izba Kontroli
C. Prokurator Generalny
D. Rzecznik Praw Obywatelskich
14. Prawo administracyjne(4) - normuje tryb postępowania przed organami rządowymi
samorządowymi
Prawo cywilne(3) - reguluje stosunki majątkowe oraz osobowe między podmiotami
prawa
Prawo karne(2) - obejmuje zakazy i nakazy zachowań oraz środki przymusu
państwowego
15. D. obowiązujące tylko dla jednostek podległych mu organizacyjnie
16. A. pozew
B. powód
C. pozwany
17. C. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
18. A. prawa osobiste
B. prawa polityczne
C. prawa socjalne
19. P - C. wstąpienie Polski do Organizacji Narodów Zjednoczonych(1945)
O - B. wstąpienie Polski do Unii Europejskiej(2004)
20.
Nazwa umowy Rok podpisania Miejsce podpisania
A. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali 1951 Paryż
B. Traktaty ustanawiające Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską wspólnotę Energii Atomowej 1957 Rzym
C. Traktat o Unii Europejskiej 1992 Maastricht
D. Traktat Lizboński 2007 Lizbona

21. A. Jose Manuel Baroso - Komisja Europejska
B. Jerzy Buzek - Parlament Europejski
22. A. Trybunał Obrachunkowy
B. Trybunał Sprawiedliwości
23. A. Ukraina 2
B. Włochy 7
C. Bośnia i Hercegowina 5
D. Czechy 8
E. Bułgaria 3
24. A. prawda
B. fałsz
C. prawda
25. A. prawda
B. fałsz
C. fałsz
26. A. Awans społeczny jest możliwy przy odpowiednim wysiłku i zdeterminowaniu jednostki.
B. Pozycja społeczna jednostki zależy przede wszystkim od jej wiedzy i stopnia
aktywności.
27. Zdania zawierające opinie:
D. Za filar przyszłego dobrobytu i szczęścia uznaje się pracę, a młodzi ze znalezieniem
Zatrudnienia i zdobyciem dobrej pozycji maja kłopot.
F. Tę różnorodną grupę ludzi łączy niepewność jutra, która nie pozwala niczego
Planować, i płaca tak marna, że nie stać ich na godne życie.
28. Zdania prawdziwe B, D.
29. A. korupcja
30. Zdania prawdziwe:
B. We współczesnej Polsce wśród mniejszości narodowych najliczniejszą są Niemcy.
C. Według prawa Rzeczypospolitej Romowie są mniejszością etniczną.
31. A. protest przeciwko decyzjom Wielkiej Trójki podjętym w sprawie polskiej
na konferencji jałtańskiej; wsparcie dla opozycji antykomunistycznej w Polsce,
bojkot rządów komunistycznych w Polsce, wsparcie dla starń Polski o członkostwo
w NATO.
B. jednostronna(wschodnia) orientacja działań Wspólnoty Polskiej w środowiskach
Polonijnych: niekorzystne uregulowania prawne i interpretacja przepisów odnoszących
się do Polonii(paszporty, wizy, staże) prze polskie władze
32. Karta Polaka
33. A. tożsamość sentymentalna
B. posiadanie co najmniej jednego rodzica narodowości polskiej, posiadanie obywatelstwa
polskiego, zasługi dla Polski, zamieszkiwanie i urodzenie się w Polsce
34. Krótka wypowiedź pisemna;
Scharakteryzuj i oceń sytuację społeczno-kulturową Polaków mieszkających na stałe poza
Granicami Polski. Zaproponuj działania organów państwa i samorządu terytorialnego oraz
pozarządowych mające na celu poprawę tej sytuacji. Odwołaj się do materiałów
źródłowych z zdań 31-33.

W krótkiej wypowiedzi pisemnej należy scharakteryzować współczesną Polonię, uwzględniając jej główne skupiska na Zachodzie(Stany Zjednoczone, Kanada, Brazylia, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Australia) i Wschodzie(Litwa, Białoruś, Ukraina, Kazachstan), rodowód i charakter(migracja zarobkowa i polityczna), uwarunkowania(możliwości swobodnego działania i rozwoju w państwach demokratycznych na Zachodzie oraz trudności w rozwoju i kultywowaniu tożsamości narodowej przez Polaków w ZSRR oraz państwach powstałych po jego rozkładzie). Wart zaznaczyć rolę obu środowisk polonijnych w dziejach Polski(materiał źródłowy - J.Surdykowski, Marsz, marsz Polonia…, "Wprost" nr 39/2007) oraz jej miejsce w polityce polskich władz. Należy ocenić stanowisko polskich władz w odniesieniu do Polonii na Zachodzie(materiał źródłowy - J.Surdykowski, Marsz, marsz Polonia…,"Wprost" nr 39/2007) oraz stan świadomości i tożsamości narodowej Polaków na Wschodzie(materiał źródłowy - E.Nowicka, Polacy czy cudzoziemcy ? Polacy poza wschodnią granicą, Kraków 2000)

Zachowując konieczność prowadzenia przez polskie wadze polityki dwutorowej wobec Polonii wskazać na konieczność działań dyplomatycznych podejmowanych na gruncie obowiązujących konwencji międzynarodowych w obronie praw Polaków np. na Litwie (pisownia polskich nazwisk), umożliwienia studiów dla młodzieży ze środowisk polskich kształcenia nauczycieli pracujących w szkołach polskich na Wschodzie, realizacja zapisów zawartych w Karcie Polaka na szczeblu państwa, organizacji transgranicznej wymiany młodzieży na szczeblu samorządu terytorialnego czy też obozów jeżykowych przez organizacje pozarządowe.


Nasze serwisy:
Serwis gospodarczy - Wybierz Lublin
Serwis turystyczny - Perły i Perełki Lubelszczyzny
Serwis dla fanów spottingu i lotnictwa - Samoloty nad Lubelszczyzną
Miasto widziane z samolotu - Lublin z lotu ptaka
Nasze filmy - Puls Polski


Codziennie rano najświeższe informacje z Lublina i okolic na Twoją skrzynkę mailową.
Zapisz się do newslettera!

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na kurierlubelski.pl Kurier Lubelski