18+

Treść tylko dla pełnoletnich

Kolejna strona może zawierać treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. Jeśli chcesz do niej dotrzeć, wybierz niżej odpowiedni przycisk!

Próbny egzamin gimnazjalny: Część humanistyczna ARKUSZE, ODPOWIEDZI

kosZaktualizowano 
Uczniowie trzecich klas gimnazjów z całego kraju przystąpili dziś (środa) do pierwszej części próbnego egzaminu gimnazjalnego. Udział w nim był dobrowolny, w naszym województwie zgłosiło się do niego ponad 400 gimnazjów (22 056 uczniów). Dla uczniów i nauczycieli to ważny moment, ponieważ od tego roku szkolnego egzaminy odbywać się będą na zupełnie nowych zasadach. Próbny egzamin ma pomóc im się do niego przygotować. O opinie po pierwszym dniu zapytaliśmy uczennice Gimnazjum nr 19 w Lublinie.

Monika Zgierska, Małgorzata Drozd i Marlena Skowrońska z IIIa: - Zadania były dosyć łatwe, zwłaszcza jeśli chodzi o arkusz z WOS-u i historii - mówią. - Zwłaszcza, że po pytaniach były podawane przykładowe odpowiedzi. Zdajemy sobie sprawę, że ten egzamin gimnazjalny ma mieć zupełnie inna formułę niż ta, która obowiązywała do tej pory. Trochę się denerwujemy, ale z drugiej strony od początku nauki w gimnazjum byłyśmy przygotowywane do tego, miałyśmy czas, aby oswoić się z ta myślą.

Najważniejszą częścią arkusza z j. polskiego było napisanie rozprawki. - Dotyczyła ona drugiej części "Dziadów" - mówią dziewczyny z Gimnazjum nr 19.

W czwartek kolejny dzień próbnych egzaminów (część matematyczno-przyrodnicza, uczniowie również rozwiązywać będą dwa arkusze). W piątek (9 grudnia) ostatni dzień próby. Tym razem młodzież będzie rozwiązywać zadania z języków obcych.

Jak Wam poszło na egzaminie? Piszcie w komentarzach.

ARKUSZE:

Próbny egzamin gimnazjalny - Język polski ARKUSZ
Próbny egzamin gimnazjalny - Historia i WOS ARKUSZ

ODPOWIEDZI z języka polskiego:

Zadanie 1. W zamieszczonym dwuwierszu jest mowa o skutkach
A. naiwności.
B. egoizmu.
C. niezaradności.
D. pychy.

Zadanie 2.Konstrukcja utworu Jana Sztaudyngera została oparta na
A. wykorzystaniu zdrobnień.
B. nagromadzeniu synonimów.
C. wykorzystaniu słów podobnie brzmiących.
D. zestawieniu słów o przeciwnych znaczeniach.

Zadanie 3. Które z poniższych form literackich można było znaleźć w raptularzu?
A. Treny.
B. Fraszki.
C. Powieści.
D. Eposy.

Zadanie 4. Zaimek ja ma dwie formy celownika: krótszą - mi (A) i dłuższą - mnie (B). Uzupełnij poniższe zdania właściwą formą.
B nie oszukasz.
Pomóż A znaleźć właściwe rozwiązanie.

Zadanie 5. Jaką zasadą należy się kierować, wybierając do uzupełnienia powyższych zdań formy mi albo mnie? Wybierz T (tak), jeśli zdanie jest prawdziwe, albo N (nie) - jeśli jest fałszywe.
Celownik zaimka ja to mnie i mi, więc nie ma znaczenia, której formy użyje się w zdaniu. NIE
Na początku zdania należy używać formy dłuższej zaimka, czyli mnie. TAK

Zadanie 6. W tabeli zapisano 4 zdania odnoszące się do tekstu Jana Miodka. Oceń ich prawdziwość.
1.Tekst mówi o zapożyczeniach występujących w tłumaczeniach z języków obcych.
2.Wykorzystane w tytule sformułowanie dzięki za help należy do polszczyzny potocznej.
3.W języku pokolenia, do którego należy autor, popularne były cytowane w tekście zapożyczenia z angielszczyzny.
4.Mówiąc o środkach stylistycznych, autor ma na myśli tylko teksty pisane.

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. Wszystkie zdania są prawdziwe.
B. Zdania 1. i 3. są prawdziwe, a 2. i 4. są fałszywe.
C. Tylko zdanie 2. jest prawdziwe, pozostałe są fałszywe.
D. Tylko zdanie 4. jest fałszywe, pozostałe są prawdziwe.

Zadanie 7. Dlaczego autor połączył w tytule wyrazy z języka polskiego i języka angielskiego?
A. Pragnął wyrazić współpracownikom podziękowanie za pomoc.
B. Chciał podkreślić, że tekst jest adresowany do osób wykształconych.
C. Nie mógł znaleźć w języku polskim odpowiednika dla słowa "help".
D. Chciał w żartobliwy sposób wprowadzić czytelników w problematykę tekstu.

Zadanie 8. Jaki jest stosunek autora do zapożyczania obcojęzycznych sformułowań?
A. Negatywny, bo zapożyczenia zaśmiecają język.
B. Obojętny, bo zapożyczenia nie mają wpływu na język.
C. Pozytywny, bo zapożyczenia używane z umiarem są przydatne.
D. Entuzjastyczny, bo zapożyczenia w każdej sytuacji wzbogacają język.

Zadanie 9. Tytuł książki Jana Miodka nawiązuje do przysłowia mówiącego, że
A. nauka języków obcych jest bardzo prosta.
B. coś może być łatwiejsze, niż się wydawało.
C. słowami nie można nikogo naprawdę zranić.
D. zło jest gorsze, niż nam się zdaje.

Zadanie 10. To właśnie leszczynę, a nie inne drzewa osoba mówiąca darzy szczególnym uczuciem, ponieważ
A. najbardziej przypomina mu ona dzieciństwo.
B. jest przydatna - może sobie z niej wyciąć laskę.
C. roślina rozrosła się i dostarcza cienia w upalne dni.
D. jest ona symbolem pierwszej miłości.

Zadanie 11.Mówiący zakłada, że nie został rozpoznany przez leszczynę, ponieważ
A. znowu jest chłopcem.
B. bardzo się zmienił.
C. leszczyna bardzo się postarzała.
D. leszczyna nie pamięta wszystkich ludzi.

Zadanie 12. Znakami teraźniejszości i przeszłości w wierszu są
A. dęby i jesiony.
B. słońce i łuk.
C. cień i laska.
D. perły i orzechy.

Zadanie 13.Wiersz DO LESZCZYNY uświadamia, że
A. człowiek zapomina, natura pamięta.
B. nic na świecie nie jest trwałe.
C. błędy dzieciństwa można naprawić na starość.
D. ludzie przemijają, natura trwa.

Zadanie 14."To ja, ten sam, który wycinał na łuki twoje brunatne pręty […] Szkoda, że tamtym chłopcem już nie jestem" - w tej wypowiedzi bohatera kryje się refleksja dotycząca życia człowieka. Wyraź ją własnymi słowami.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
- Człowiek rozumie, że jest tym samym człowiekiem, chociaż wie, że się postarzał i wygląda inaczej.
- Człowiek duchowo czuje się ciągle młody i żałuje, że zewnętrznie nie jest młody.
- Mimo upływu lat i postarzenia się ciała człowiek czuje się ciągle tą samą osobą, którą był w dzieciństwie.

Zadanie 15. Po co Guślarz zaprasza duchy do kaplicy?
A. Zamierza postraszyć nimi mieszkańców wioski.
B. Chce im pomóc w osiągnięciu wiecznego spokoju.
C. Zaprasza je do udziału w nabożeństwie.
D. Chce skłonić je do zmiany postępowania.

Zadanie 16. Widmo pojawiające się w cytowanym fragmencie to duch
A. nieszczęśliwego kochanka.
B. ogrodnika z pańskiego sadu.
C. właściciela wioski.
D. biednego wieśniaka.

Zadanie 17.W pierwszej wypowiedzi Widmo zwraca się bezpośrednio do
A. dzieci zgromadzonych w kaplicy.
B. ludzi, którzy kiedyś byli jego poddanymi.
C. Guślarza, który zauważył jego przybycie.
D. strażników strzegących wejścia do kaplicy.

Zadanie 18. Dlaczego pan tak okrutnie ukarał poddanego za kradzież?
A. Chciał zniechęcić innych do kradzieży.
B. Jego przestępstwo było bardzo poważne.
C. Lud domagał się bardzo surowej kary.
D. Taką karę nakładało obowiązujące prawo.

Zadanie 19.Pragnieniem Widma jest
A. wynagrodzić krzywdy wyrządzone innym.
B. powrócić do świata ziemskich uciech.
C. zakończyć przymusową tułaczkę.
D. dostać się do raju.

Zadanie 20. W tabeli wymieniono środki literackie zastosowane w cytowanym fragmencie Dziadów. Zaznacz TAK lub NIE w zależności od tego, czy trafnie określono ich funkcje.
20.1.TAK
20.2. NIE
20.3.TAK

Zadanie 21.Przyporządkuj poszczególnym postaciom prawdy wypowiadane w utworze.
I. ANIOŁKI
II. DZIEWCZYNA
III. WIDMO
a) Bo kto nie był ni razu człowiekiem, Temu człowiek nic nie pomoże.
b) Kto nie dotknął ziemi ni razu, Ten nigdy nie może być w niebie.
c) Kto nie doznał goryczy ni razu, Ten nie dozna słodyczy w niebie.

Wskaż właściwe przyporządkowanie. Wybierz odpowiednią odpowiedź spośród podanych.
A. Ia, IIb, IIIc.
B. Ic, IIa, IIIb.
C. Ib, IIc, IIIa.
D. Ic, IIb, IIIa.

ODPOWIEDZI z historii i WOS-u

Zadanie 1.Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
Pisma starożytnej Mezopotamii i starożytnego Egiptu zostały przedstawione odpowiednio na ilustracjach:

A. 1. i 2.
B. 1. i 4.
C. 2. i 3.
D. 3. i 4.

Zadanie 2. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
Pierwsze igrzyska olimpijskie odbyły się w roku 776 p.n.e., czyli w

A. I połowie VII w. p.n.e.
B. II połowie VII w. p.n.e.
C. I połowie VIII w. p.n.e.
D. II połowie VIII w. p.n.e.

Zadanie 3. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
Mapa przedstawia zasięg posiadłości

A. arabskich w VII i VIII wieku.
B. bizantyjskich za Justyniana Wielkiego.
C. rzymskich w okresie republiki.
D. greckich w VI w. p.n.e.

Zadanie 4. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
Typowe dla epoki średniowiecza są budowle przedstawione na ilustracjach

A. 1. i 2.
B. 1. i 3.
C. 2. i 3.
D. 3. i 4.

Zadanie 5.Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
Budowla przedstawiona na ilustracji numer 4 jest charakterystyczna dla stylu

A. romańskiego, ponieważ jest masywna i ma stosunkowo małe otwory okienne.
B. gotyckiego, ponieważ jest strzelista i ma wysokie okna zakończone ostrymi łukami.
C. renesansowego, ponieważ ma liczne krużganki i duże trójskrzydłowe okna.
D. barokowego, ponieważ ma liczne dekoracje rzeźbiarskie i okna bogato zdobione.

Zadanie 6. Spośród poniżej podanych wydarzeń oznaczonych literami A-D, wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie. W tabeli zaznacz litery, którymi oznaczono wybrane wydarzenia.
A. Chrzest Polski - wydarzenie chronologicznie pierwsze
B. Zjazd w Gnieźnie.
C. Śmierć księcia Mieszka I.
D. Koronacja Bolesława Chrobrego - wydarzenie chronologicznie ostatnie

Zadanie7.Uzupełnij poniższy tekst, przyporządkowując do każdego zdania właściwą odpowiedź spośród podanych.
Kazimierz Wielki zasiadł na tronie polskim w roku śmierci 7.1. C. Władysława Łokietka. Dzięki zabiegom dyplomatycznym Kazimierza Wielkiego król Czech 7.2. B. zrzekł się pretensji do tronu Królestwa Polskiego. Kazimierz Wielki zawarł umowę o następstwie tronu z 7.3. C. Węgrami.

Zadanie 8. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie okresy w dziejach kultury, to:

A. barok → renesans → oświecenie.
B. renesans → barok → oświecenie.
C. barok → oświecenie → renesans.
D. oświecenie → renesans → barok.

Zadanie 9. Czy ilustracja Leonarda da Vinci nawiązuje do idei humanizmu? Wybierz odpowiedź T (tak) albo N (nie) i jej uzasadnienie spośród A-C.
T ponieważ C podkreśla idealne proporcje ludzkiego ciała.

Zadanie 10. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
Cytowany fragment jest zgodny z nauką wyznawców

A. judaizmu.
B. katolicyzmu.
C. prawosławia.
D. kalwinizmu.

Zadanie 11.Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
Tablica zawiera informacje dotyczące

A. pierwszego władcy z dynastii Jagiellonów.
B. związku dynastii Jagiellonów z dynastią szwedzką.
C. władców rządzących w drugiej połowie XV w.
D. władcy, który powołał do życia Akademię Krakowską.

Zadanie 12. Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tekstu są prawdziwe, czy fałszywe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.
Autor był zwolennikiem podziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. PRAWDA
Według autora skupienie władzy w ręku jednej osoby lub jednego organu może doprowadzić do rządów absolutnych. PRAWDA

Zadanie 13.Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
Bohater Powrotu posła Juliana Ursyna Niemcewicza opisuje życie Polaków w okresie zwanym
A. złotym wiekiem.

B. potopem szwedzkim.
C. czasami saskimi.
D. epoką stanisławowską.

Zadanie 14. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zdanie: "Jeden poseł mógł wstrzymać sejmowe obrady" odnosi się bezpośrednio do

A. rokoszu.
B. konfederacji.
C. liberum veto.
D. wolnej elekcji.

Zadanie 15. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
Ilustracja jest alegorią

A. koronacji Stanisława Poniatowskiego.
B. uchwalenia Konstytucji 3 maja.
C. konfederacji targowickiej.
D. pierwszego rozbioru Polski.

Zadanie 16. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
Mapa przedstawia ziemie polskie podczas

A. wojny w obronie Konstytucji 3 maja.
B. powstania listopadowego.
C. powstania styczniowego.
D. wojen napoleońskich.

Zadanie 17. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
Przedstawione na mapie granice Królestwa Polskiego ustalono w wyniku decyzji

A. kongresu wiedeńskiego.
B. Sejmu Wielkiego.
C. traktatu w Tylży.
D. drugiego pokoju toruńskiego.

Zadanie 18. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zasadniczym tematem cytowanego fragmentu jest

A. tolerancja w Polsce w XV wieku.
B. panowanie Władysława Jagiełły.
C. odzyskanie przez Polskę niepodległości.
D. znaczenie bitwy pod Grunwaldem dla Polaków.

Zadanie 19. Przyporządkuj każdej opisanej w tabeli zmianie (1.-3.) odpowiadający jej wynalazek oznaczony literami a-d i wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
1.Wprowadzenie w fabrykach pracy na nocną zmianę.
2.Wzrost konkurencji dla transportu kolejowego.
3.Narodziny kultury masowej.
a) telegraf b) kinematograf c) silnik spalinowy d) żarówka

A. 1a, 2d, 3b.
B. 1c, 2a, 3d.
C. 1a, 2c, 3d.
D. 1d, 2a, 3c.
E. 1d, 2c, 3b.

Zadanie 20. Oceń, które z poniższych zdań dotyczących informacji zawartych w tabeli jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym.
1.Największą liczbę osób zmobilizowano na ziemiach zaboru pruskiego.
2. Najmniejsze straty w stosunku do liczby zmobilizowanej ludności ponieśli mieszkańcy zaboru rosyjskiego. PRAWDA
3. Co dziesiąty Polak w zaborze austriackim został wcielony do armii.

Zadanie 21. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
Polska Akcja Humanitarna, Caritas, Amnesty International to przykłady organizacji

A. samorządowych.
B. politycznych.
C. pozarządowych.
D. gospodarczych.

Zadanie 22.Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
Gospodarkę rynkową cechują

A. prywatna własność i centralne planowanie gospodarki.
B. centralne planowanie gospodarki i dążenie do zysku.
C. rozwijanie konkurencji i popieranie prywatnej własności.
D. ustalanie cen towarów przez państwo i ograniczanie usług.

Zadanie 23. Oceń prawdziwość zdań 1.-3. odnoszących się do diagramu i wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
1. Odsetek głosujących w powiecie gorlickim był wyższy niż w całym kraju.
2. Frekwencja w gminie Lipinki przyczyniła się do zwiększenia średniej frekwencji w województwie małopolskim.
3. W gminie Lipinki ponad połowa uprawnionych zrezygnowała z udziału w wyborach.

A. Zdania 1. i 2. są prawdziwe, a zdanie 3. jest fałszywe.
B. Zdania 1. i 3. są prawdziwe, a zdanie 2. jest fałszywe.
C. Zdania 2. i 3. są fałszywe, a zdanie 1. jest prawdziwe.
D. Zdania 1. i 3. są fałszywe, a zdanie 2. jest prawdziwe.

Zadanie 24.Przyporządkuj każdemu opisowi w tabeli odpowiednią nazwę organu państwowego działającego we współczesnej Polsce, wybierając ją spośród oznaczonych literami A-D. W tabeli zaznacz litery, którymi oznaczono wybraną nazwę organu.
24.1. Uchwala ustawy, sprawuje kontrolę nad organami władzy wykonawczej, wybiera i powołuje niektóre organy państwowe.
24.2. Stoi na czele rządu, kieruje, kontroluje, koordynuje prace jego członków, posiada uprawnienia do wydawania rozporządzeń.
24.3. Najwyższy przedstawiciel RP, czuwa nad przestrzeganiem konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa, nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

A. Zgromadzenie Narodowe.
B. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. - 24.3.
C. Prezes Rady Ministrów. - 24.2.
D. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. - 24.1.

Zobacz także:
Próbny egzamin gimnazjalny: Dziś przedmioty humanistyczne
Próbny egzamin gimnazjalny: Zobacz zadania i odpowiedzi


Codziennie rano najświeższe informacje z Lublina i okolic na Twoją skrzynkę mailową. Zapisz się do newslettera!

Wideo

polecane: Flesz: Czy grozi nam katastrofa klimatyczna?

Materiał oryginalny: Próbny egzamin gimnazjalny: Część humanistyczna ARKUSZE, ODPOWIEDZI - Kurier Lubelski

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 9

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.
J
Juko

Opisz jaki jest człowiek na podstawie dziadów. (Coś takiego)

zgłoś
m
marek

Znalazłem w internecie stronkę z egzaminami gimnazjalnymi. Hackerzy wykradli egzaminy i wrzucili. Strona jest pewna, w zeszłym roku także mieli testy.

egzamingimnazjalnyodpowiedzi.blogspot.com/

zgłoś
....

juz sie z tym błędem spotkałam w innym arkuszu. osobiscie zaznaczyłam łuk i laska bo to najbardziej pasowało a nie jakieś jesiony i dęby. mam nadzieję, że to jakaś pomyłka ..

zgłoś
:D

W zadaniu 12 można było zaznaczyć odpowiedzi:
"słońce i cień",
oraz
"łuk i laska",
a nie: "słońce i łuk" i "cień i laska"

zgłoś
;)

jaki był temat rozprawki?

zgłoś
B
Bez sensu

Dlaczego są zamieszczone zdjęcia z ubiegłorocznego egzaminu??

zgłoś
G
Gość

druga strona artykułu

zgłoś
666

a gdzie są odpowiedzi do woś-u?

zgłoś
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3