Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie

Lublin, Nowy Świat 3

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie to instytucja zajmująca się nadzorem nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych.

Do głównych zadań Inspektoratu należy m.in.:

  • kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

  • kontrolowanie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy

  • kontrola żywności sprzedawanej w handlu detalicznym

  • kontrola warunków, w jakich składuje się i transportuje artykuły rolno-spożywcze

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, szczegółowe informacje uzyskasz na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie.