500 plus dla niepełnosprawnych i emerytów 2020 WNIOSKI ONLINE i WYPŁATY już są! Od kiedy? Jak dostać świadczenie dla niepełnosprawnych

ak
500 plus dla niepełnosprawnych. Kiedy i gdzie będzie można składać wnioski oraz dla kogo będzie nowe świadczenie? ZUS podał już pierwsze dane o tym, jakie jest zainteresowanie 500 plus dla niesamodzielnych.
500 plus dla niepełnosprawnych. Kiedy i gdzie będzie można składać wnioski oraz dla kogo będzie nowe świadczenie? ZUS podał już pierwsze dane o tym, jakie jest zainteresowanie 500 plus dla niesamodzielnych. pixabay.com
500 plus dla niepełnosprawnych premier Mateusz Morawiecki zapowiedział jeszcze w maju na konwencji PiS. Chciał, by świadczenie zostało wprowadzone jeszcze przed wyborami. Już w lipcu Sejm pracował nad projektem ustawy o świadczeniu dla niepełnosprawnych dorosłych, a z końcem miesiąca przyjął poprawki naniesione przez Senat. Koniec końców, 500 plus dla niepełnosprawnych weszło w życie 1 października 2019. Ponadto także inna grupa może skorzystać z nowego świadczenia - 500 plus dla emerytów może być realnym wsparciem dla seniorów. Nie będzie ono jednak przysługiwać wszystkim emerytom i rencistom - trzeba spełnić określone warunki. ZUS udostępnił wnioski o 500 plus dla niepełnosprawnych na swojej stronie internetowej, a teraz chwali się, ile osób już wnioskowało o świadczenie. Co warto wiedzieć o 500 plus dla niesamodzielnych? Kiedy wypłaty świadczenia dla seniorów i niepełnosprawnych?

500 plus dla niepełnosprawnych to medialna nazwa na zapowiedziane przez premiera Morawieckiego świadczenie, nawiązująca do innych wprowadzonych przez PiS świadczeń.

Liczne wnioski o 500 plus dla niepełnosprawnych. ZUS się chwali

Od 1 października 2019 r. w życie weszło nowe świadczenie - 500 plus dla niesamodzielnych. Otrzymywać je mogą niepełnosprawni, a także spełniający kryteria seniorzy. Po kilku miesiącach od startu świadczenia, ZUS podał dane o tym, ile osób o nie wnioskowało.

500 plus dla niepełnosprawnych cieszy się popularnością - od 1 października do ZUS wpłynęło 469 tys. wniosków o przyznanie świadczenia. Niemal połowa przypadków została już rozpatrzona pozytywnie - ZUS przyznał wnioskującym świadczenie, najczęściej faktycznie w kwocie 500 zł.

Warto pamiętać, że wnioski o 500 plus dla niepełnosprawnych przyjmuje nie tylko ZUS. Do wszystkich instytucji, które zajmują się przyznawaniem świadczenia, wpłynęło łącznie 672,7 tys. wniosków. O 500 plus dla niesamodzielnych nieco częściej wnioskują kobiety, a najliczniejsze grupy wiekowe składające wnioski to osoby powyżej 75. roku życia oraz w wieku 26-59 lat.

Nie wszyscy, którzy składali wniosek o 500 plus dla niepełnosprawnych, otrzymali świadczenie. ZUS wystawił ponad 34 tys. decyzji odmownych. Najczęstszą przyczyną nieprzyznania świadczenia był brak niezdolności do samodzielnej egzystencji. 24 proc. wnioskujących, którym nie przyznano świadczenia, nie spełniało kryterium dochodowego.

WCZEŚNIEJ PISALIŚMY O 500 PLUS DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PONIŻEJ ARCHIWALNA CZĘŚĆ ARTYKUŁU

Niedługo pierwsze wypłaty 500 plus dla seniora i niepełnosprawnych. Wnioski są rozpatrywane

Już kilkadziesiąt tysięcy wniosków o 500 plus dla seniora i niepełnosprawnych zostało rozpatrzonych przez ZUS i KRUS. Ci, których wnioski rozpatrzono pozytywnie mogą spodziewać się, że niedługo na ich konto wpłyną pierwsze wypłaty świadczenia. Jednocześnie przypominamy, że oficjalnie program 500 plus dla osób niesamodzielnych ruszył 1 października i choć wnioski można było składać już we wrześniu, są one rozpatrywane dopiero od tego miesiąca.

500 plus dla emerytów i niepełnosprawnych. Wnioski online

Chociaż wnioski o 500 plus dla niepełnosprawnych będą rozpatrywane od 1 października, już pod koniec września prezes ZUS Gertruda Uścińska poinformowało, że wpłynęło ich ponad 160 tys. Ponadto 790 tys. odwiedzało ZUS, by zasięgnąć informacji na temat nowego świadczenia. Zainteresowanie jest zatem ogromne. Wnioski o 500 plus dla niepełnosprawnych wciąż można składać, a od 4 października będzie to możliwe także online. ZUS szacuje, że między październikiem 2019 a marcem 2020 o 500 plus dla emerytów i niepełnosprawnych wpłynie nawet 850 tys. wniosków, a w około 600 tys. przypadków będzie konieczne badanie przez lekarza orzecznika ZUS.

500 plus dla seniora i niepełnosprawnych. Kiedy wypłaty świadczenia?

Można już składać wnioski o 500 plus dla niepełnosprawnych. Wypłaty każą jednak na siebie poczekać. Wnioski o nowe świadczenie dla niepełnosprawnych oraz seniorów będą rozpatrywane dopiero od 1 października 2019, nawet jeśli złożymy je jeszcze we wrześniu. Świadczenie będzie przyznawane co miesiąc, ale raczej nie dostaniemy pieniędzy jeszcze w październiku. Pierwsze decyzje w sprawie przyznania świadczenia oraz wypłaty 500 plus dla seniora i niepełnosprawnych są planowane od listopada. Z pewnością wiele zależy od tego, ile wniosków wpłynie do rozpatrzenia. Będziemy informować, gdy pojawią się wieści o tym, że ruszyły wypłaty 500 plus dla niepełnosprawnych.

500 plus dla niepełnosprawnych. Wnioski już do pobrania

Na stronie internetowej ZUS pojawiły się już wnioski o 500 plus dla niepełnosprawnych i emerytów. Można je już pobierać, wypełniać i składać w ZUS, ale trzeba nastawić się na to, że będą rozpatrywane dopiero od 1 października 2019. Wnioski o 500 plus dla niepełnosprawnych są dostępne także w oddziałach ZUS.

ZUS pomoże także wypełnić wniosek o nowe świadczenie. W placówkach znajdziemy specjalnie przeszkolonych w tym celu pracowników. Można także dzwonić na specjalnie przygotowaną infolinię pod numer 22 560 16 00. W internecie wniosek o 500 plus dla niepełnosprawnych znajduje się tutaj.

500 plus także dla emerytów. Od kiedy? Jak złożyć wniosek o 500 plus dla emerytów 2019?

500 plus dla emerytów? Tak. Seniorzy mogą się ubiegać o dodatek, jeżeli są niezdolni do samodzielnej egzystencji albo pobierają zasiłek pielęgnacyjny. Od kiedy można starać się o pieniądze i kto dokładnie może liczyć na 500 plus dla emerytów i rencistów?

500 plus dla emerytów. Kiedy i gdzie składać wnioski?

By otrzymać 500 plus dla emeryta, wniosek należy złożyć w ZUS lub KRUS. Przyjmowane będą od 1 października 2019 roku. Sam wniosek to jednak za mało – należy uzupełnić go o stosowne załączniki. Są to:

  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • dokumentacja medyczna

Czy wniosek o 500 plus dla emeryta może złożyć osoba, która nie posiada orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji? Jest taka szansa, pod warunkiem ukończenia 75. roku życia oraz pobierania zasiłku pielęgnacyjnego.

500 plus dla niepełnosprawnych z zasadą "złotówka za złotówkę"

Wszystko wskazuje na to, że 500 plus dla niepełnosprawnych wejdzie w życie w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Sejm przyjął już projekt ustawy, wraz z poprawkami Senatu. Świadczenie, szybko okrzyknięte jako nowe 500+, w rzeczywistości wyniesie maksymalnie 500 zł.

Nowe świadczenie dla niepełnosprawnych będzie mogło wynieść nie więcej niż 500 zł. Wprowadzona zostanie zaproponowana przez Senat zasada "złotówka za złotówkę" - łączna kwota świadczeń finansowanych ze środków publicznych otrzymywanych przez osobę niepełnosprawną i dodatkowego świadczenia nie będzie mogła przekroczyć 1600 zł.

Taka zmiana sprawi, że świadczenie trafi do ok. 56 tys. osób więcej niż początkowo zakładano. W efekcie o 500 plus dla niepełnosprawnych będzie mogło ubiegać się ponad 800 tys. osób. Roczny koszt świadczenia wyniesie ok. 4,5 mld zł.

Na czym polega "złotówka za złotówkę" w nowym świadczeniu dla niepełnosprawnych?

Wcześniej 500 plus dla niepełnosprawnych miało przysługiwać tylko tym, którzy otrzymują świadczenie w wysokości nie przekraczającej 1100 zł. Dzięki zasadzie "złotówka za złotówkę" na świadczenie dodatkowe dla dorosłych niepełnosprawnych mogą liczyć także ci, którzy otrzymują świadczenia wyższe niż minimalna renta. Nie będzie ono jednak wynosiło 500 zł, a odpowiednio mniej, tak żeby suma świadczeń nie przekraczała 1600 zł.

Przykład: Ewa jest niepełnosprawna i otrzymuje rentę w wysokości 1200 zł. W ramach "500 plus dla niepełnosprawnych" otrzyma 400 zł świadczenia. W ten sposób suma świadczeń wyniesie 1600 zł.

Wnioski o 500 plus dla niepełnosprawnych - gdzie i kiedy składać?

Od 1 października ZUS będzie rozpatrywał wnioski o 500 plus dla niepełnosprawnych - zapowiedziała Gertruda Uścińska. Zaznaczyła przy tym, że będzie można składać je już wcześniej, jednak, zgodnie z obecnymi planami wobec ustawy dot. świadczenia, nie będą one rozpatrywane przez tą datą. Powiedziała także, że pierwsze decyzje i wypłaty 500 plus dla niepełnosprawnych powinny nastąpić już w listopadzie.

Wnioski o 500 plus dla niepełnosprawnych trzeba będzie składać do ZUS lub innego organu zajmującego się wypłatą świadczeń emerytalno-rentowych. Świadczenie dla niepełnosprawnych będzie przysługiwało od miesiąca, w którym przyjęto prawidłowo złożony wniosek.

Rząd zajmie się 500 plus dla niepełnosprawnych w lipcu

Premier Mateusz Morawiecki przekazał 9 lipca, że rząd przyjął projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla niepełnosprawnych. Tzw. 500 plus dla niepełnosprawnych ma objąć osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, które mają ustalone prawo do świadczenia takiego jak renta, świadczenie socjalne, emerytura itp. Świadczenie uzupełniające będzie przyznawane, gdy wysokość już przyznanych świadczeń jest zbyt niska, by mogły one wystarczać na zaspokojenie potrzeb życiowych, które są wzmożone z uwagi na naruszenie sprawności organizmu.

Dodatek 500 plus dla niepełnosprawnych będzie zależał od wysokości pobieranego świadczenia.

Już wcześniej szef kancelarii premiera, Michał Dworczyk, przekazał, że 500 plus dla niepełnosprawnych będzie jednym z tematów posiedzenia rządu 9 lipca. Jest też prawdopodobne, że jeszcze w tym miesiącu projekt ustawy o nowym świadczeniu dla niepełnosprawnych trafi do Sejmu. Najbliższe obrady Sejmu są zaplanowane na 17-19 lipca. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, może się okazać, że 500 plus dla niepełnosprawnych wejdzie w życie jeszcze tej jesieni.

500 plus dla niepełnosprawnych to priorytet

O tym, że 500 plus dla niepełnosprawnych to priorytet rządu w obecnej kadencji, mówiła w Dzienniku Gazecie Prawnej Bożena Borys-Szopa. Minister powiedziała, że projekt ustawy o 500 plus dla niepełnosprawnych jest obecnie przygotowywany, a środki na wsparcie są zagwarantowane. Borys-Szopa chce, by przepisy były gotowe jak najszybciej, ale zwraca uwagę na to, że materia jest wrażliwa, a krąg beneficjentów wymaga analizy. Na pewno jednak chodzi o to, by pomóc osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji.

Kiedy będzie wprowadzone 500 plus dla niepełnosprawnych?

Wybory do Parlamentu Europejskiego już za nami, ale wciąż powracają pytania o niektóre z przedwyborczych obietnic - w tym o 500 plus dla niepełnosprawnych. O proponowanym nowym świadczeniu w "Faktach po Faktach" TVN24 wypowiadał się marszałek Senatu, Stanisław Karczewski.

Zgodnie z zapowiedziami premiera, projekt ustawy ma w czerwcu trafić do Sejmu. Kiedy dodatek trafi do rąk niepełnosprawnych?

dokładnie nie rozmawialiśmy na ten temat jeszcze w gronie ścisłego kierownictwa partii, ale od jesieni albo nowego roku - mówił Karczewski w TVN24

Marszałek Senatu zaznaczył też, że rząd pamięta o osobach niepełnosprawnych i zapewni im wsparcie, ale zapytany o to, czy jest szansa, by 500 plus dla niepełnosprawnych weszło w życie jeszcze przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi, powiedział, że "chyba nie".

500 plus dla niepełnosprawnych. Od kiedy?

Na niedzielnej konwencji PiS premier Mateusz Morawiecki tylko zapowiedział, że Prawo i Sprawiedliwość chce wprowadzić 500 plus dla niepełnosprawnych. Od kiedy? O tym premier mówił już dzień później, na konwencji w Gorzowie Wlkp. Zapowiedział, że w czerwcu będzie już ustawa i niebawem będzie to realizowany projekt.

500 plus dla niepełnosprawnych, czyli dla kogo?

O nowym świadczeniu dla niepełnosprawnych mówił premier Mateusz Morawiecki. Zgodnie z jego słowami „500 plus dla niepełnosprawnych” miałoby być stałym dodatkiem przyznawanym co miesiąc dorosłym osobom niepełnosprawnym. Świadczenie miałoby wejść w życiu już w ciągu kilku najbliższych miesięcy, a jego wysokość prawdopodobnie wyniosłaby 500 złotych.

Mateusz Morawiecki, zapowiadając 500 plus dla niepełnosprawnych, przypomniał także o polityce społecznej PiS, na którą przekierowano kilkadziesiąt miliardów złotych.

Pokazaliśmy politykę z sercem. Tak jak Polska jest sercem Europy, PiS chce być sercem Polski – mówił Mateusz Morawiecki na konwencji

Dla kogo 500 plus dla niepełnosprawnych?

Zapowiedziane na konwencji PiS nowe świadczenie dla niepełnosprawnych miałoby być przyznawane pełnoletnim osobom z orzeczeniem o całkowitej niepełnosprawności, które nie mogą prowadzić życia samodzielnie. Zdaniem premiera te osoby są pozbawione szeregu dodatków w obecnym systemie opieki i 500 plus dla niepełnosprawnych miałoby to w pewien sposób wynagrodzić.

Czy 500 plus dla niepełnosprawnych na pewno wyniesie 500 zł, dopiero się rozstrzygnie – jest to jednak prawdopodobna kwota nowego świadczenia.

Skąd pieniądze na 500 plus dla niepełnosprawnych?

Zapowiedź wprowadzenia kolejnego comiesięcznego świadczenia może wzbudzić słuszne pytanie o to, skąd PiS planuje wziąć na nie pieniądze. W swoim występie na konwencji Mateusz Morawiecki wskazał, że 500 plus dla niepełnosprawnych mogłoby być finansowane m.in. z Funduszu Solidarnościowego.

W zależności od tego, na jakich zasadach ostatecznie wprowadzono by 500 plus dla niepełnosprawnych, koszty nowego świadczenia wyniosłyby od 1 do 4 mld złotych – tak wyliczył portal money.pl.

Warto przypomnieć sobie o zeszłorocznym proteście osób niepełnosprawnych. To, że teraz obiecywane są dodatkowe pieniądze dla nich, można odebrać jako realizację zapowiedzi z okresu protestu.

To oni łączą pokolenia. Pamiętajmy by złożyć im życzenia.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 189

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

Jest już 18.01.2020.a mój dziadek nie otrzymał 500 plus mimo że.dokumenty zostały złóżone 28.10.2019r O co w tym chodzi.

G
Gość
18 listopada 2019, 23:48, Gość:

Czy osobie z II grupą inwalidzką , orzeczeniem - niezdolna do pracy, 76 lat, dochód 1100 brutto - przysługuje 500 plus ?

Tak przysługuje i to podwojnie

A
ANDRZEJ

JA SIĘ PYTAM GDZIE JEST500 DLA 2 GRUPA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI CZYLI CAŁKOWITA NIEZDOLNOŚĆI DO PRACY A PRZECIEŻ WEDŁUG PIS SĄ TO LUDZI ZDROWI I 500 IM NIE PRZYSŁUGUJE

G
Gość

ALE S[wulgaryzm]SYŃSTWO Z TYM LIMITEM DOCHODÓW

A
Antoinette

Kwestie polityki socjalnej i rozwiązań dla firm muszą zostać przynajmniej zaczęte. Piątka to dobry start do wieloletniego planu.

G
Gość

Cześć panowie, z tej strony Monika 25 lat. Chętnie poznam normalnego faceta. Nie szukam sponsora, nie interesuje mnie jakie masz zarobki, samochód itp. Przede wszystkim cenię kulturę osobistą i poczucie humoru, wygląd dla mnie to sprawa drugorzędna. Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu. Więcej moich zdjęć można zobaczyć na moim profilu : https://sexanons.eu/monia25

G
Gość

500 plus dla nierobów i patologi, bo emeryt majacy przepracowane ponad 30 lat przekracza magiczny dochód 1700 zl brutto

J
Jan

Teraz już wiem dlaczego nie głosowałem w ogóle.Wszystkim mówię - nie głosujcie, bo to jedno szambo,bez względu na etykietkę.Cieszyłem się obietnicą 500 dla rencistów.Nalatałem się od lekarza do lekarza, porobiłem ksero 2 letniej dokumentacji,dostałem opisy chorób,mimo,że 2 lata temu robiłem to samo i tak od 20 lat.Ledwo chodzący pozanosiłem wsio do ZUS i co?Ano wezwanie na komisję lekarską do województwa, 40 km jazdy.Lekarz anestezjolog mówi – o, opalenizna, czyli się chodzi.A niby dlaczego się ma nie chodzić, dlaczego nie może się rencista na balkonie poopalać?20 lat renty po poważnej operacji,uznanie przez specjalistów,a tu anestezjolog na podstawie opalenizny,takiej lekkiej od słońca,bo w lato łazi się po balkonie w spodenkach stwierdza,tak jakbym był w Maroku na wczasach (tylko za co?),że jestem zdolny do samodzielnej egzystencji. Co tam kilka dodatkowych strategicznie groźnych chorób i powikłań,co tam,że wychodzę z domu tylko 4 razy w roku do lekarza po recepty.Opalonym nie dajemy i kropka.Ale gdzie jest zakaz,aby rencista posiedział w lato na balkonie, skoro po dworze nie może chodzić?Bezduszność,głupota,egoizm, brak kompetencji.

Takie kolejne rządy,tacy kolejni orzecznicy,tak dbają o nas,czyli o naród. A wszystkiego jakbym dostał byłoby raptem 140 zł, bo tyle byłoby z 500 , przy różnicy dotacji do 1600 brutto.

Powstaje pytanie odkąd lekarz orzecznik zajmuje się przydzielaniem paru złotych dodatku do renty.Komuś się chyba szare komórki zlasowały.Jednak w TV mówią,że obecny rząd chcąc umyć ręce przed kpieniem sobie z chorych ludzi z premedytacją chce obarczyć winą orzeczników.No bo ZUS zły,a rząd kocha obywateli jak nigdy dotąd.

Zakłamanie i poniżanie starych,schorowanych ludzi,kpina z ich niedołężności,choroby,starości i cierpienia..

TO JEST WSTYD DLA PARTII RZĄDZĄCEJ TAK PONIŻAĆ LUDZI.

No bo czemu nie - przecież staruchy nie wyjdą na ulicę i nie rzucą kamieniem.

G
Gość

Czy osobie z II grupą inwalidzką , orzeczeniem - niezdolna do pracy, 76 lat, dochód 1100 brutto - przysługuje 500 plus ?

G
Gość
16 września, 09:15, jan:

mam pytanie mam zasiłek stały z MOPS i zasiłek pielęgnacyjny niepełnosprawność mam orzeczoną od dziecka czy zgodnie z ustawą z dnia 28 11 2003 roku o świadczeniu opiekuńczym na podstawie którego mam wypłacany zasiłek pielęgnacyjny gdzie jednoznacznie jest zapisane że zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji {Art. 16. 1. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji} a więc spełniam warunki o 500 zł dla niepełnosprawnych bez konieczności ponownego stawania na komisji lekarskiej

25 września, 20:47, Gość:

musisz poddac sie weryfikacji przez orzecznika ZUS

Ale musisz złożyć wniosek w ZUS , na komisję , by tam lekarz potwierdził Twoją niezdolność do samodzielnej egzystencji ,,,,to tak jakby były dwa Państwa odrębne ,,,,,diabli człowieka biorą na takie zachowanie władz.

g
gosć
1 października, 15:48, Gość:

Mam rentę socjalną z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, stopień niepełnosprawności znaczny. Warto składać czy sobie odpuścić? Ps. słyszeliście coś, że będzie można składać wnioski online?

Mój brat jest w identycznym położeniu ,,,,,,dlatego zbiera zaświadczenia i dokumentację i występuje do ZUS o potwierdzenie ,ze nie jest zdolny do zamodzielnej egzystencji ,,,a , czy ZUS PRZYZNA TO ZAGADKA ! Uważam , że trzeba składać , a w ostateczności nawet się odwoływać wyżej jak nie przyznają ,

G
Gość
8 września, 17:53, cholery pisowskie:

kiego cholery pisowskie ograniczyliście dochodem, znowu patologia dostanie a ci co sobie wypracowali emeryturę już nie dostaną.

25 września, 20:50, Gość:

ciesz sie szczęściem innych, tych którzy dostaną

30 września, 13:43, Eoa:

Ja bym wszyskie pieniadze oddala za zdrowie.

patologia jak patologia,ale jest to bardzo brzydkie podejscie do sprawy...i znów dzielą....faktycznie Ci co pracowali przez przeszło 30 lat mają po 1200-1300zł.tj.absurd.tak jest też z moją żoną.

G
Gość
13 września, 16:13, Nowa:

Czy majac 75 lat i zasiłek pielegnacyjny dostanie dziadek czy misu miec wydane orzeczenie

musi mieć wydane orzeczenie

G
Gość
3 września, 10:51, okradany emeryt:

500 plus dla emerytów po 75 roku życia nie mających dochodu 1600 zl brutto. I znowu nieroby z emeryturą plus dostaną, a tu człowiek zapieprzal 41 lat i ma 2 tys. brutto.

28 września, 17:57, Gość:

Nie wiem, czy samodzielny 75 latek dostanie 500 plus z tytułu niskiej emerytury...

nie dostanie

G
Gość

Mam rentę socjalną z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, stopień niepełnosprawności znaczny. Warto składać czy sobie odpuścić? Ps. słyszeliście coś, że będzie można składać wnioski online?

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3