Ogłoszenie Burmistrza Kazimierza Dolnego

Redakcja
Udostępnij:
Burmistrz Kazimierza Dolnego

OGŁASZA

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego

położonego w piwnicy budynku nr 22 przy ul. Rynek w Kazimierzu Dolnym

Przedmiot przetargu: lokal użytkowy o powierzchni 142,38 m2 [powierzchnia lokalu zmierzona na poziomie podłogi w stanie wykończonym - 123,64 m2], położony w piwnicy budynku nr 22 przy ul. Rynek w Kazimierzu Dolnym.

Lokal użytkowy stanowi własność Gminy Kazimierz Dolny. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Puławach, o numerze 10357. Lokal użytkowy nie jest wyodrębniony jako osobna nieruchomość.

Lokal użytkowy wyposażony w instalację wodno - kanalizacyjną i elektryczną.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: MW - tereny budownictwa wielorodzinnego, UH - usługi handlu, UG - usługi gastronomiczne.

Okres dzierżawy: czas nieokreślony na podstawie uchwały Nr XIX/140/08 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy lokalu użytkowego położonego w piwnicy budynku przy ul. Rynek 22 w Kazimierzu Dolnym na czas nieokreślony. Umowa dzierżawy zawierać będzie zobowiązanie Wydzierżawiającego do niewypowiedzenia jej przed upływem pięciu lat od dnia jej podpisania, o ile dzierżawca będzie się wywiązywał z nałożonych na niego umową obowiązków, w szczególności z terminowej zapłaty czynszu dzierżawnego. Podstawą wypowiedzenia umowy dzierżawy przez Gminę będzie zaległość czynszowa wynosząca dwukrotność równowartości miesięcznej wysokości czynszu dzierżawnego ustalonej w drodze przetargu.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości, terminy wnoszenia i zasady aktualizacji opłat: wywoławczy miesięczny czynsz z tytułu dzierżawy lokalu użytkowego wynosi netto 3.000,00 zł, i będzie płatny w płatny z góry do 10-go każdego miesiąca. Do czynszu doliczony zostanie podatek VAT. Dzierżawca będzie płacił podatek od nieruchomości.

Aktualizacja wysokości czynszu rocznego odbywać się będzie w formie aneksu do umowy w okresach trzyletnich na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego w sprawie określenia wartości rynkowej czynszu za dzierżawę przedmiotowej nieruchomości, sporządzanej na zlecenie Gminy Kazimierz Dolny.

Obciążenia lokalu użytkowego: lokal użytkowy stanowiący przedmiot przetargu nie jest obciążony żadnymi roszczeniami ani prawami osób trzecich.

Zobowiązania, których przedmiotem jest lokal użytkowy: lokal użytkowy nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Opis dodatkowych warunków umowy:

- dzierżawca będzie prowadzić działalność zgodnie z przeznaczeniem lokalu użytkowego;

- dzierżawca zobowiązany będzie do zawarcia umów we własnym imieniu na odbiór energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków na czas trwania umowy dzierżawy;

- dzierżawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z utrzymaniem lokalu użytkowego, stanowiącego przedmiot przetargu, m. in. koszty związane z wywozem nieczystości stałych, z obowiązkowym wykonaniem okresowych przeglądów technicznych urządzeń i instalacji znajdujących się w lokalu użytkowym stanowiącym przedmiot przetargu, ubezpieczeniem lokalu użytkowego;

- wszelkie koszty związane z zawarciem umowy dzierżawy oraz podatek od nieruchomości w okresie trwania umowy ponosić będzie dzierżawca;

- dzierżawca nie będzie mógł oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać;

- dzierżawca nie będzie mógł przelewać na osoby trzecie swoich praw do zwrotu nakładów jakich dokonał na nieruchomości;

- dzierżawca będzie ponosił wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z nienależytym wykonywaniem ww. zobowiązań.

Termin, w którym można zapoznać się z przedmiotem przetargu: zainteresowani mogą obejrzeć lokal użytkowy stanowiący przedmiot przetargu po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia: wadium w wysokości 15.000,00 zł, w formie pieniądza, należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym numer: 39 8731 0001 0000 0185 2000 0006, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 23 marca 2012 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym.

Termin i miejsce przetargu: 28 marca 2012 r. o godz. 1200, w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym przy ul. Senatorskiej 5, pokój nr 6.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które:

- wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza i w podanym terminie, za dzień wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta;

- przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: dowód wniesienia wadium; w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości; w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestrów - aktualnego wpisu z właściwego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej czynszu miesięcznego, tj. 30,00 zł.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Zastrzeżenie: zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Zwrot wadium: wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, przelewem na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należnego czynszu.

Zawarcie umowy dzierżawy: o terminie zawarcia umowy osoba ustalona jako dzierżawca zostanie zawiadomiona w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy: jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym ul. Rynek 12, pok. Nr 6, tel. (081) 881 01 36 wew. 36, fax. (081) 881 02 12 wew. 34 lub (081) 881 02 13, w godzinach pracy urzędu.

Z ogłoszeniem można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym: www.kazimierzdolny.bip.net.pl.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Komentarze

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Przejdź na stronę główną Kurier Lubelski
Dodaj ogłoszenie