Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie

Lublin, Fryderyka Chopina 5

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie (powiat grodzki) jest instytucją, przy pomocy której swoje zadania z zakresu nadzoru budowlanego wykonuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do głównych zadań Inspektoratu należy m.in.:

  • badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych

  • kontrolowanie działań organów administracji architektoniczno-budowlanej

  • likwidacja i legalizacja samowoli budowlanych

  • kontrolowanie prowadzonych budów w zakresie zgodności wykonywanych robót z zatwierdzonym projektem

  • przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów budowlanych

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, szczegółowe informacje uzyskasz na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie.