Piotr Kallalas

Piotr Kallalas

Dziennik Bałtycki

W redakcji zajmuję się tematyką zdrowia.