Pożyczka unijna dla lubelskich przedsiębiorców - sprawdź czy twoja firma może skorzystać!

Artykuł sponsorowany
Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z Lubelską Fundację Rozwoju w wyniku czego zostały uruchomione preferencyjne pożyczki dla mikro, małychi średnich przedsiębiorców z województwa lubelskiego. Fundacja została wybrana jako profesjonalna instytucja do pełnienia roli pośrednika finansowego wspierającego przedsiębiorców z sektora MŚP.

Do kogo jest skierowana oferta?
Lubelska Fundacja Rozwoju pozyskuje pieniądze na rozwój biznesu w regionie ze środków krajowych i europejskich. Pożyczki unijne udzielane są w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dzięki temu mogą z niej skorzystać:
- mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa lubelskiego realizujący przedsięwzięcie na terenie tego województwa
- firmy, które starały się o dotację, ale jej nie otrzymały
- firmy, które realizują inwestycję i starają się o kredyt w banku
_
„Zdecydowaną większość przedsiębiorstw w województwie lubelskim stanowią firmy z sektora MŚP. Odgrywają one istotną rolę w rozwoju lokalnego biznesu i tworzeniu nowych miejsc pracy. Forma wsparcia oferowana przez Lubelską Fundację Rozwoju daje im możliwość finansowania potrzeb i działań zapewniających wzmocnienie i rozwój tego sektora” _– twierdzi Janusz Hawrył dyrektor Działu Instrumentów Finansowych Lubelskiej Fundacji Rozwoju.

Preferencyjne warunki pożyczki

Niskie i stałe oprocentowanie, czyli 1,85% w skali roku oraz brak opłat za rozpatrzenie wniosku i udzielenie pożyczki zwiększają konkurencyjność i atrakcyjność oferty. Kwota jaką można otrzymać w ramach tzw. „małej pożyczki” zwiera się w przedziale od 5 000 do 250 000 zł, a maksymalny okres spłaty to 5 lat. Nie jest wymagany również wkład własny.

_„Bez właściwych instrumentów finansowych ciężko jest skutecznie rozwijać firmę. Pożyczki unijne ze względu na swoje niskie oprocentowanie są bardzo atrakcyjną ofertą dla naszych przedsiębiorców”_– mówi Janusz Hawrył.

Na co można przeznaczyć pożyczkę unijną?

Środkami pozyskanymi z pożyczki można sfinansować między innymi nabycie maszyn i urządzeń bądź środków transportu na potrzeby własne. Innym sposobem wykorzystania pieniędzy z pożyczki może być zakup czy adaptacja nieruchomości pod działalność produkcyjną lub usługową.

Jak otrzymać pożyczkę?
Każdy przedsiębiorca może liczyć na indywidualne podejście zgodne z potrzebami, uwzględniającymi specyfikę jego działalności, warunki i kondycję finansową firmy oraz poziom zabezpieczenia spłaty zobowiązań. Pracownicy LFR udzielają bezpłatnej pomocy przy wypełnieniu wniosku o udzielenie pożyczki unijnej. Można również odwiedzić stronę www.biznespozyczka.eu w celu uzyskania informacji na jej temat.

Dodaj ogłoszenie