Miejsce Przyjazne Seniorom. Seniorzy nagrodzili firmy i instytucje (ZDJĘCIA, WIDEO)

lub

Wideo

Udostępnij:
Instytucje kultury, rozrywki, organizacje, placówki medyczne, lokale usługowe i inne podmioty otrzymały docenione w siódmej edycji konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Certyfikat otrzymały 62 podmioty.

- Seniorzy, mimo bardzo często skromnych emerytur, mogą sobie pozwolić na spotkanie w kawiarni, albo wyjście do kina i wielu innych ciekawych miejsc. Cieszę się, że „Miejsca Przyjazne Seniorom” nam w tym pomagają - przyznała Alina Gucma, przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Lublin.

Celem konkursu jest wyróżnienie miejsc przyjaznych seniorom oraz promowanie działań instytucji i organizacji, które stosują odpowiednie rozwiązania architektoniczne, oferują różnorodne produkty, usługi i zniżki, podnosząc w ten sposób jakość życia najstarszych mieszkańców miasta.

- Konkurs wpisał się w tradycję wydarzeń senioralnych w naszym mieście i pokazuje jak bardzo wszystkie podmioty i wszyscy mieszkańcy Lublina otwierają się na potrzeby osób starszych - mówi Monika Lipińska, zastępca prezydenta Lublina.

SENIORZY - serwis specjalny - KLIKNIJ TUTAJ

MIEJSCA PRZYJAZNE SENIOROM - LAUREACI

INSTYTUCJE KULTURY I NAUKI

„Gemini Film” Sp. z o.o.
www.kinobajka.nazwa.pl
www.facebook.com/kinobajka.lublin/
Lublin, ul. Idziego Radziszewskiego 8
Prowadzi od 1991 r. kino „Bajka” w Lublinie. Oferuje seniorom bilety ulgowe i drobny poczęstunek przed pokazem. Współpracuje z Lubelską Izbą Lekarską i Lubelskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, UMCS, niektórymi klubami osiedlowymi. Działa tutaj Klub Filmowy Seniora.

Dom Kultury LSM
www.domkulturylsm.pl
Lublin, ul. K. Wallenroda 4a
Realizuje pomysły seniorów związane z kulturą i edukacją. Udziela pomocy merytorycznej i technicznej w przygotowaniu spotkań literackich, popularno-naukowych, koncertów, wernisaży malarstwa, grafiki i fotografii oraz spotkań o charakterze klubowym.

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”
www.ddkbronowice.pl
Lublin, ul. Krańcowa 106
Otwarty na potrzeby lokalnych seniorów. Oferuje szereg zajęć stałych: Projekt Senior (rękodzieło artystyczne), „Gloria Victis” - zespół wokalny zrzeszający aktywnych seniorów, Cafe Senior dla seniorów poszukujących ciekawych wydarzeń kulturalnych, Kawiarenki Krawieckie czyli warsztaty podtrzymujące tradycje krawieckie.

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” - Pracownie Kultury Maki
www.ddkbronowice.pl
Lublin, ul. Olchowa 8
Oferuje seniorom szereg atrakcyjnych form spędzania czasu. Organizuje inicjatywy kulturalno-artystyczne m.in. koncerty, wystawy, seanse filmowe oraz spektakle.

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” - Pracownie Kultury Tatary
www.ddkbronowice.pl
Lublin ul. Hutnicza 28A
Oferta dedykowana seniorom to Klub Aktywnego Seniora, Senior Fitness, Grupa Twórcza dla dorosłych i wieczorki taneczne „Panie proszą Panów” - zabawa taneczna przy muzyce na żywo.

Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe”
www.ddkczubypoludniowe.pl
Lublin ul. Wyżynna 16
Miejsce, gdzie seniorzy spędzają czas w przyjaznej, domowej i twórczej atmosferze. Działa tutaj Klub Seniora „Bombonierka życia”, w którym odbywają się warsztaty recytatorskie „Słowa dojrzałe” oraz „Sztuczne środy” - wykłady z historii sztuki. W ofercie są spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty zdrowej kuchni oraz spacery po Lublinie.

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”
www.ddkweglin.pl
Lublin ul. Judyma 2a
Realizuje pomysły seniorów związane z kulturą i edukacją. W ofercie są zajęcia z języka angielskiego i gimnastyka. Działają tutaj: Grupa Teatralna Seniorów, zespół chóralny „Bello Canto” oraz zespół „Lubelskie Czaderki”. W ramach działalności Klubu „Aktywni 50+” seniorzy mogą uczestniczyć w różnorodnych warsztatachi spotkaniach.

Kameralna Biblioteka Osiedlowa SM „Czechów”
www.bibliotekaosiedlowa11.blogspot.com
Lublin ul. Harnasie 11
Prowadzi działalność kulturalno-oświatową dla seniorów m.in. poprzez Klub Literacko-Dziennikarski, spotkania z cyklu Artysta-Człowiek-Osobowość, lekcje biblioteczne, warsztaty plastyczne i rękodzielnicze.

Kawiarnia&Księgarnia „Między Słowami”
www.miedzy-slowami.com.pl
Lublin ul. Rybna 4/5
Oferuje wyjątkową atmosferę, zaciszne i sprzyjające relaksowi wnętrze. Organizowane są tutaj spotkania autorskie, koncerty, projekcje filmów dedykowane seniorom. Kawa, książka i muzyka są dodatkowym atutem tego miejsca.

Klub Osiedlowy Miniatura
www.dkm-miniatura.blogspot.com
www.facebook.com/klubosiedlowyminiatura/
Lublin ul. Śliwińskiego 1
Funkcjonuje tutaj „Klub Młodych Duchem”, który organizuje dla seniorów zajęcia gimnastyczne, muzyczne, wokalno-instrumentalne, warsztaty rękodzieła oraz wspólne wycieczki. W ofercie są zajęcia plastyczne „Wypisz, wymaluj Lublin” sprzyjające integracji międzypokoleniowej, przeznaczone dla młodzieży, dorosłych i seniorów.

Muzeum Lubelskie w Lublinie
www.muzeumlubelskie.pl
Lublin ul. Zamkowa 9
Prowadzi zajęcia dla seniorów z zakresu kultury i sztuki - wykłady, pogadanki, spotkania na ekspozycjach i w pracowniach muzealnych, a także wycieczki. Muzeum współpracuje z Lubelskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Lubelską Szkołą SuperBabci i SuperDziadka, bierze udział w projekcie „60+ Kultura”.

Muzeum Wsi Lubelskiej
www.skansen.lublin.pl
Lublin al. Warszawska 96
Uczestniczy w kampanii „60+ Kultura”, prowadzi zajęcia skierowane do seniorów np. Międzypokoleniowe Spotkania Edukacyjne. Organizuje potańcówki, warsztaty dot. dawnych technologii wytwarzania przedmiotów życia codziennego. W ofercie są również warsztaty teatralne.

Teatr Stary w Lublinie
www.teatrstary.eu
Lublin ul. Jezuicka 18
Kieruje do seniorów różnorodną ofertę kulturalną oraz ofertę współpracy w charakterze wolontariuszy. Teatr zapewnia bilety ulgowe lub bezpłatne na wybrane imprezy dla emerytów. Regularnie współpracuje z Lubelskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Architektura budynku dostosowana jest do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
www.wok.lublin.pl
Lublin ul. Dolna Panny Marii 3
Prowadzi działalność na rzecz seniorów organizując zajęcia Szkoły SuperBabci i SuperDziadka, kursy tańca towarzyskiego, przeglądy rękodzieła i twórczości plastycznej seniorów. Działa tutaj kawiarenka, z której często korzystają seniorzy.

Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Lublin ul. Peowiaków 12
Organizują szereg działań kulturalnych, których odbiorcami są seniorzy: koncerty, pokazy, spotkania autorskie, prelekcje, zajęcia plastyczne, warsztaty komputerowe, pogadanki I wystawy. Ofertę uzupełniają książki z dużą czcionką, audiobooki i specjalistyczne czasopisma.

Filia Nr 2, ul. Peowiaków 12
filia [email protected]

Filia Nr 9, ul. ul. Krańcowa 106
filia [email protected]

Filia Nr 11, ul. Lwowska 6
filia [email protected]

Filia Nr 13, ul. Grażyny 13
filia [email protected]

Filia Nr 16, ul. Kasztanowa 1
filia [email protected]

Filia Nr 19, ul. Kunickiego 89
filia [email protected]

Filia Nr 21, Rynek 11
filia [email protected]

Filia Nr 22, ul. Kruczkowskiego 14
filia [email protected]

Filia Nr 24, ul. Juranda 7
filia [email protected]

Filia Nr 27, ul. Braci Wieniawskich 5
filia [email protected]

Filia Nr 29, ul. Kiepury 5a
filia [email protected]

Filia Nr 32, ul. Szaserów 13-15
[email protected]

Filia Nr 34, ul. Judyma 2a
filia [email protected]

Filia Nr 35, ul. Bursztynowa 20
filia [email protected]

Filia Nr 36, ul. Zygmunta Augusta 15
filia [email protected]

Organizacje i Stowarzyszenia

Fundacja Karuzela Aktywności
www.fundacjakaruzela.org.pl
Lublin ul. Szwajcarska 9/8
Realizuje działania skierowane do lubelskich seniorów pod nazwą „Kawiarenka Kulturalna”. Organizuje spotkania, warsztaty, wyjścia na spektakle, festiwale, seanse filmowe, wyjazdy kulturalne.

Fundacja BONUM VITAE
[email protected]
Lublin ul. Kazimierza Wielkiego 1/20
Posiada ofertę usług informacyjnych oraz edukacyjnych adresowaną do osób starszych. Fundacja organizuje przedsięwzięcia kulturalne i oświatowe służące aktywizacji seniorów, jest promotorem systemów teleopieki

Polski Czerwony Krzyż Oddział Okręgowy w Lublinie
www.lublin.pck.pl
Lublin ul. Puchacza 6
Otacza szczególną troską osoby starsze, poprzez ich aktywizację i integrację. Prowadzi Świetlicę dla Seniorów i Centra Zagospodarowania Aktywnych Seniorów CZAS, w ramach których przeszkoleni seniorzy - wolontariusze oferują porady z różnej tematyki.

Spółdzielnia Socjalna „Kargusek”
www.facebook.com/kargusek/
Lublin ul. Peowiaków 11
Przyjazne miejsce dla osób starszych. Spółdzielnia prowadzi dla seniorów bezpłatne warsztaty i szkolenia o profilu artystycznym związane z wyrobem rękodzieła.

Stowarzyszenie Kooperatywa Lubelska
www.lubelskakooperatywa.wordpress.com
Lublin ul. Kowalska 1
Oferuje nieodpłatne warsztaty edukacyjne, kulinarne i artystyczne. Wspólna Przestrzeń przy ul. Kowalskiej 1 to świetnie wyposażona kuchnio-pracownia umożliwiająca wspólne gotowanie w ramach różnorodnych warsztatów.

Stowarzyszenie „mali braciaUbogich”
www.malibracia.org.pl
Lublin ul. Akademicka 4
Działa od 2002 roku na terenie trzech miast: Warszawy, Poznania oraz Lublina oferując pomoc osamotnionym osobom starszym w wyjściu z izolacji. Obecnie otacza opieką ponad 300 samotnych osób. Fundamentalnym działaniem stowarzyszenia są odwiedziny wolontariuszy w domach swoich podopiecznych.

Placówki medyczne i sportowe
ACS Słuchmed Sp. z o.o
www.sluchmed.pl
Lublin ul. Orla 5
Od ponad 27 lat pomaga osobom niedosłyszącym. W salonach przy al. Kraśnickiej 100,
ul. Langiewicza 6A, ul. Leonarda 3B, ul. Nowy Świat 38, ul. Orlej 5, ul. Topolowej 7 realizuje własny program kompleksowej, bezpłatnej i bezterminowej opieki wobec każdego Pacjenta Seniora - użytkownika aparatu słuchowego. Firma oferuje zniżki, organizuje prozdrowotne akcje profilaktyczne, skierowane do seniorów.

audioNOVA Sp. z o.o.
audionova.com.pl
Lublin ul. Bernardyńska 10
Posiada ofertę produktów oraz usług skierowaną do osób niedosłyszących, w tym szczególnie do osób starszych. Punkty protetyczne audioNOVA znajdują się przy
ul. Bernardyńskiej 10, ul. Kompozytorów Polskich 8, ul. Hempla 5. W ramach Lubelskiej Karty Seniora oferowana jest zniżka 10% na wszystkie środki pielęgnacyjne, baterie i urządzenia dodatkowe oraz bezpłatne wykonanie badania słuchu.

Beauty Dental Clinic
www.beautydental.pl
Lublin ul. Matki Teresy z Kalkuty 18/13
Stosuje nowoczesne techniki leczenia stomatologicznego. W ramach Lubelskiej Karty Seniora oferuje bezpłatne badanie jamy ustnej, bezpłatne konsultacje stomatologiczne różnych specjalistów, 10% zniżki na wykonanie pantomogramu.

Lubelskie Centrum Słuchu i Mowy Słuchmed
www.cm.sluchmed.pl
Lublin ul. Doktora Witolda Chodźki 3
Placówka medyczna, która skupia się na potrzebach osób starszych. Organizuje treningi pamięci dla seniorów. Uczestniczy w festynach, akcjach plenerowych i spotkaniach promujących zdrowie i dbałość o dobry słuch.

OKO-OPTYK s.c.
www.oko-optyk.com
Lublin ul. Lotnicza 11
Firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży optycznej. Oferuje pełen zakres usług w dziedzinie optyki okularowej. W ramach Lubelskiej Karty Seniora proponuje zniżkę
w wysokości 10% na cały asortyment.

OPTICON Centrum Dobrego Widzenia
www.opticon-cdw.pl
Lublin ul. Chodźki 3
Proponuje seniorom kompleksową pomoc w problemach z widzeniem. W ramach Lubelskiej Karty Seniora oferowana jest zniżka w wysokości 15% na okulary progresywne i na okulary korekcyjne, bezpłatny pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz zniżka 10% na badanie OCT i pole widzenia.

Orto-Optymist
www.ortooptymist.pl
Lublin ul. Jana Sawy 9/2
Centrum medyczne świadczy profesjonalne usługi dostosowane do potrzeb lub specjalnie skierowane do osób starszych m.in. z zakresu ortopedii, rehabilitacji, ortodoncji, stomatologii oferując zniżki i promocje dla seniorów. Centrum organizuje imprezy biegowe, zajęcia sportowe w plenerze, wykłady.

Revita Arkadiusz Sałbut
revita-lublin.pl
Lublin ul. Jana Sawy 9/2
Świadczy profesjonalne usługi z zakresu rehabilitacji. Oferta obejmuje diagnostykę fizjoterapeutyczną z szerokim wyborem zabiegów rehabilitacyjnych. Wyspecjalizowana kadra zajmuje się rehabilitacją onkologiczną, obrzękową, pourazowo-ortopedyczną, sportową oraz rehabilitacją po zabiegach chirurgii plastycznej. W ramach Lubelskiej Karty Seniora zniżka w wysokości 20% na całą ofertę.

Centrum Medyczne Sanitas Sp. z o.o.
cmsanitas.pl
Lublin ul. Okopowa 5
Placówka medyczna oferująca pacjentom kompleksową obsługę opartą na wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach. Posiada ofertęi zniżki skierowane dla seniorów. W ramach Lubelskiej Karty Seniora proponuje rabat w wysokości 15% na wszystkie usługi.

NZOZ SANUS Jacek Madej
www.sanus.lublin.pl
Lublin ul. Magnoliowa 2
Oferuje szeroki zakres usług medycznych, skierowanych w szczególności do osób starszych i niepełnosprawnych. W ramach Lubelskiej Karty Seniora udziela zniżki w wysokości 5% na wszystkie usługi medyczne w poradniach: specjalistycznych, psychiatrycznych oraz poradni rehabilitacyjnej.

Specjalistyka Czechów Sp. z o.o.
www.specjalistykaczechow.pl
Lublin ul. Kompozytorów Polskich 8
Zapewnia swoim pacjentom szeroki dostęp do opieki medycznej na najwyższym poziomie. W ramach szerokiego wachlarza działań organizuje prozdrowotne akcje promocyjne, świadczy usługi szczepienia chętnych seniorów przeciwko wirusowi grypy. Uczestniczy w imprezach, podczas których wykonywane są bezpłatnie badania z pomiaru ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi itp.

Studio Słuchu ECHO
www.echo-studio.pl
Lublin ul. Projektowa 1
Lublin ul. Lotnicza 15
Wyposaża swoich klientów w nowoczesne urządzenia wspomagające słyszenie. W dwóch lubelskich wyspecjalizowanych zakładach oferuje wykonanie profilaktycznych bezpłatnych badań słuchu, regulacje aparatów słuchowych, fachową pomoc w korzystaniu z nich.
W ramach Lubelskiej Karty Seniora studio oferuje bezpłatną konsultację audiologiczną, zniżkę w wysokości 5% przy zakupie baterii do aparatów słuchowych, 10% przy zakupie wybranych akcesoriów do pielęgnacji aparatów słuchowych.

Pozostałe usługi:
Biuro Podróży Edu Tour Klaudia Giordano
www.edu-tour.pl
Lublin ul. Słomkowskiego 11/30
Świadczy usługi pilotażu i przewodnictwa po Lubelszczyźnie. Opracowuje programy zajęć edukacyjnych oraz wycieczek, specjalnie na potrzeby seniorów. Pani Klaudia Giordano współpracuje z licznymi biurami podróży w charakterze przewodnika wycieczek.

Biuro Turystyczne Hubertus
bthubertus.com
Lublin ul. Narutowicza 69
Posiada wieloletnią tradycję na rynku turystycznym. Oferta obejmuje wynajem autokarów, wycieczki, imprezy integracyjne, usługi przewodnickie. Program dostosowany jest zawsze do potrzeb i zainteresowań uczestników. Dla posiadaczy Lubelskiej Karty Seniora oferowana jest zniżka w wysokości 10% na wycieczki krajowe i 5% na wycieczki zagraniczne.

Centrum Interwencji Kryzysowej
www.cik.lublin.eu
Lublin ul. Probostwo 6A
Świadczy bezpłatną pomoc psychologiczną, terapeutyczną, pedagogiczną, prawną i interwencyjną mieszkańcom Lublina znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Seniorzy stanowią istotną grupę osób korzystających ze wsparcia, w szczególności z pomocy prawnej i psychologicznej.

FOTO FAMILY
e mail: [email protected]
Lublin ul. Lotnicza 11
Świadczy szerokiego spektrum usługi fotograficzne. Firma oferuje renowację starych fotografii i naprawę aparatów fotograficznych. Wszystkim seniorom 60+ oferowany jest rabat w wysokości 10%. Firma zlokalizowana jest w punkcie bez barier architektonicznych, z dogodnym dojazdem.

Gabinet Fryzjerski „KRYSIA”
Lublin ul. Lotnicza 11
Miejsce, w którym profesjonalni fryzjerzy świadczą pełną gamę usług w zakresie modnego strzyżenia, koloryzacji i stylizacji. Usługi wykonywane są w przyjaznej i miłej atmosferze. Osoby 60+ mogą korzystać ze zniżki w wysokości 10% na wszystkie usługi.

Hotel AGIT Congress&SPA***
www.agit-hotel.pl
Lublin ul. Wojciechowska 29
Wspiera inicjatywy prorodzinne, prospołeczne i kulturalne. W ramach Lubelskiej karty Seniora hotel oferuje zniżkę w wysokości 10% na wszystkie zabiegi SPA, siłownię i menu restauracyjne w Hotelu AGIT Congress & SPA.

Jadłodajnia „Do Syta”
Lublin ul. Lotnicza 11
Oferuje pełne zestawy dań obiadowych z deserami, potrawy mączne, mięsne, surówki. Dogodna lokalizacja, brak barier architektonicznych, miła atmosfera, przystępne ceny. Po okazaniu Lubelskiej Karty Seniora - rabat 5%.

Restauracja MAGIA
www.magia.lublin.pl
Lublin ul. Grodzka 2
Działa od 13 lat w ścisłym centrum Starego Miasta. Oferuje dania kuchni polskiej i europejskiej, wykonane na bazie produktów regionalnych. Posiadacze Lubelskiej Karty Seniora otrzymują rabat w wysokości 10%.

Mc Malec. Zakład Garmażeryjno-Cateringowy
email: [email protected]
Lublin ul. Doświadczalna 22-40
Od 2011 roku świadczy usługi w zakresie produkcji wyrobów mącznych, mięsnych, warzywnych. W ofercie firmy znajdują się dania lekkostrawne dostosowane do potrzeb seniorów. W ramach Lubelskiej karty Seniora Zakład oferuje 5% zniżki na cały asortyment.

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
www.garden.umcs.pl
Lublin ul. Sławinkowska 3
Ogród to miejsce wypoczynku i rekreacji, atrakcja turystyczna miasta a przede wszystkim przestrzeń, na której znajdują się zbiory roślinne wykorzystywane do celów dydaktycznych, edukacyjnych oraz naukowo-badawczych. Dla posiadaczy Lubelskiej Karty Seniora Ogród oferuje bezpłatny poniedziałek, abonament sezonowy imienny ulgowy ze zniżką 33% oraz abonament miesięczny imienny ulgowy ze zniżką 50%.

Salon Kosmetyczny Bellus
e mail: [email protected]
Lublin ul. Bukowa 17
Miejsce, w którym można wykonać szereg zabiegów upiększających, pielęgnacyjnych oraz fryzjerskich. Wszystkie usługi świadczone są na najwyższym poziomie i w przyjaznej atmosferze. W ramach Lubelskiej Karty Seniora salon oferuje 5%zniżki na wszystkie usługi z zakresu kosmetyki oraz fryzjerstwa.

Szkoła Językowa Avalon
www.avalon.lublin.pl
Lublin Krakowskie Przedmieście 39
Miejsce z miłą atmosferą, w którym każdy senior znajdzie dla siebie odpowiedni kurs językowy. Posiadacze Lubelskiej Karty Seniora otrzymują 10% zniżki.

Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie im Króla Kazimierza Wielkiego
www.sp30.lublin.pl
Lublin ul. Nałkowskich 110
Szkoła w ramach Lubelskiej Karty Seniora przyznaje bezpłatne wejście na krytą pływalnię. Organizuje spotkania i występy dla seniorów, uczestniczy w wydarzeniach międzypokoleniowych.

Wydział Sportu i Turystyki, Urząd Miasta Lublin
e-mail: [email protected]
Lublin ul. Filaretów 44/207
Oferuje wsparcie finansowe umożliwiające wyjazd grupom seniorów na Ogólnopolskie Olimpiady Seniorów. Organizuje konkurs „Aktywny Lublin” oraz bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne „Aktywny Senior na Orliku”.

Zajazd „Katarzyna”
www.zajazdkatarzyna.pl
Lublin ul. Osmolicka 35a
Zajazd współpracuje z Zespołem Turystycznym Seniorów, który tworzą słuchacze Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizuje imprezy dostosowane do oczekiwań i możliwości finansowych osób starszych. Miejsce bez barier architektonicznych, wyjątkowo przyjazne, z życzliwą atmosferą.

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

k
kasia p
szkoła podstawowa nr 30 to najpierw niech będzie przyjazna dzieciom, a później niech się szczyci że jest przyjazna seniorom :-)
Dodaj ogłoszenie