reklama

Nowi proboszczowie i wikariusze w lubelskich kościołach. Ciąg dalszy zmian personalnych w archidiecezji lubelskiej

Piotr Nowak
Piotr Nowak
Zaktualizowano 
MDRON.PL
Czternaście parafii ma nowych proboszczów, a w trzydziestu dziewięciu wymieniono wikariuszów. O zmianach personalnych w lubelskich kościołach abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski powiadomił w piątek. Nazwiska nominowanych kuria opublikowała w poniedziałek.

Zmiany najmocniej odczują wierni z czternastu parafii w Dorohusku, Żukowie, Pawłowie, Puławach, Dębiach, Dzierzkowicach, Tarnogórze, Blinowie, Krasnymstawie, Jastkowie i Lublinie. W tamtejszych kościołach arcybiskup zadecydował o zmianie proboszczów.

Proboszczowie
ks. dr Witold Gąciarz – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Lublinie – mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana Nepomucena w Dorohusku

ks. mgr Andrzej Jachimek – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie – mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana Nepomucena w Żukowie

ks. kan. Dariusz Jaworski – powracający z placówki misyjnej w Ekwadorze – mianowany proboszczem parafii pw. Chrystusa Króla w Lublinie

ks. mgr lic. Andrzej Kołodziejski – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku – mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Pawłowie

ks. kan. Paweł Kuzioła – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii pw. MB Częstochowskiej w Jastkowie – na urząd proboszcza parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Puławach

ks. kan. Mirosław Ładniak – zwolniony z urzędu rektora kościoła pw. św. Wojciecha w Lublinie – mianowany proboszczem parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie

ks. mgr Marek Pomykała – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Tomaszowicach – mianowany proboszczem parafii pw. Matki Kościoła w Dębie

ks. mgr Wiesław Rycerz – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii pw. MB Królowej Polski w Żukowie – na urząd proboszcza parafii pw. św. Stanisława BM i św. Marii Magdaleny w Dzierzkowicach

ks. mgr Jan Rząd – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii pw. Matki Kościoła w Dębie – na urząd proboszcza parafii pw. św. Zofii w Tarnogórze

ks. mgr Robert Śliż – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie – oddelegowany do tworzenia ośrodka duszpasterskiego przy ul. Dożynkowej w Lublinie

ks. kan. Marek Warchoł – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii pw. Chrystusa Króla w Lublinie – na urząd proboszcza parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie

ks. kan. Piotr Wąsek – mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Blinowie

ks. kan. Jarosław Wójcik – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii pw. św. Zofii w Tarnogórze – na urząd proboszcza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie

ks. kan. Grzegorz Zadrożny – zwolniony z urzędu ekonoma Metropolitalnego Seminarium Duchownego Lublinie – mianowany proboszczem parafii pw. MB Częstochowskiej w Jastkowie

ZOBACZ TAKŻE: Zmiany personalne w archidiecezji lubelskiej. Część proboszczów przeszła na emeryturę

Wikariusze
Zmiany nie ominęły też wikariuszy. Metropolita wręczył nominacje 39 księżom.

ks. mgr lic. Andrzej Boryc – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie – na urząd wikariusza parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie

ks. mgr Mirosław Bucior – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Bartłomieja w Łopienniku – na urząd wikariusza parafii pw. MB Bolesnej w Kraśniku

ks. mgr Marcin Chmiel – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmie – na urząd wikariusza parafii pw. św. Agnieszki w Lublinie

ks. dr Daniel Chomontowski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Stanisława BM w Lublinie – na urząd wikariusza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie

ks. mgr Jarosław Chwiejczak – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. MB Bolesnej w Kraśniku – na urząd wikariusza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rejowcu Fabrycznym

ks. mgr Paweł Ciosmak – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Firleju – na urząd wikariusza parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie

ks. mgr Jerzy Czępiński – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie – na urząd wikariusza parafii pw. św. Marii Magdaleny w Sernikach

ks. mgr Ryszard Dębowski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Józefa w Markuszowie – na urząd wikariusza parafii pw. św. Wojciecha BM w Wąwolnicy

ks. mgr Damian Dorot – mianowany wikariuszem parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Lublinie

ks. mgr Tadeusz Fac – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. NMP Matki Kościoła w Świdniku – na urząd wikariusza parafii pw. św. Jana Pawła II w Lublinie

ks. mgr Jakub Filipowicz – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Puławach – na urząd wikariusza parafii pw. NMP Matki Kościoła w Świdniku

ks. mgr Marcin Flasiński – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Stanisława BM i św. Marii Magdaleny w Dzierzkowicach – na urząd wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku

ks. mgr Adam Janczara – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Narodzenia NMP i św. Michała Archanioła w Kurowie – na urząd wikariusza parafii pw. MB Bolesnej w Kraśniku

ks. mgr Emil Kancir – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Jana Pawła II w Lublinie – na urząd wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Lublinie

ks. mgr Piotr Kasprzak – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Puchaczowie – na urząd wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach

ks. mgr Piotr Kazimierski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Floriana i św. Katarzyny w Gołębiu – na urząd wikariusza parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Niedrzwicy Kościelnej

ks. mgr Arkadiusz Kot – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Wojciecha BM w Wąwolnicy – na urząd wikariusza parafii pw. św. Bartłomieja w Łopienniku

ks. mgr Grzegorz Kruk – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Marii Magdaleny w Sernikach – na urząd wikariusza parafii pw. św. Stanisława BM w Lublinie

ks. mgr Witold Kuś – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku – na urząd wikariusza parafii pw. NMP Częstochowskiej w Siedliszczu

ks. mgr Grzegorz Lipiński – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Niedrzwicy Kościelnej – na urząd wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Michowie

ks. mgr Daniel Mazurek – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach – na urząd wikariusza parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie

ks. mgr Piotr Mazurek – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Matki Teresy z Kalkuty w Chełmie – na urząd wikariusza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie

ks. mgr Marcin Modrzejewski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Anny w Lubartowie – na urząd wikariusza parafii pw. św. Barbary w Łęcznej

ks. mgr Marcin Pyda – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Barbary w Łęcznej – na urząd wikariusza parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie

ks. mgr Maksymilian Robak – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. MB Bolesnej w Kraśniku – na urząd wikariusza parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku

ks. mgr Mirosław Rybka – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego i św. Andrzeja Apostoła w Końskowoli – na urząd wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Puchaczowie

ks. dr Mariusz Salach – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie – na urząd wikariusza parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Lublinie

ks. mgr Leszek Sałaga – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku – na urząd wikariusza parafii pw. św. Anny w Lubartowie

ks. mgr Michał Szadziuk – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Puławach – na urząd wikariusza parafii pw. św. Jozafata BM w Rejowcu

ks. mgr lic. Damian Szewczyk – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa w Lublinie

ks. mgr Mariusz Szymaniak – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Ignacego Loyoli w Niemcach – na urząd wikariusza parafii pw. Narodzenia NMP i św. Michała Archanioła w Kurowie

ks. mgr Józef Wierzchowski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rejowcu Fabrycznym – na urząd wikariusza parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego i św. Andrzeja Apostoła w Końskowoli

ks. mgr Robert Włosek – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie – na urząd wikariusza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Firleju

ks. mgr Marcin Wójtowicz – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Jozafata BM w Rejowcu – na urząd wikariusza parafii pw. św. Floriana i św. Katarzyny w Gołębiu

ks. mgr Marcin Wyszyński – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Lublinie – na urząd wikariusza parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku

ks. mgr lic. Kalikst Zacharuk – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie – na urząd wikariusza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie

ks. mgr Ryszard Zalewa – mianowany wikariuszem parafii pw. Świętego Ducha w Poniatowej

ks. mgr Paweł Zawada – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Marii Magdaleny w Sernikach – na urząd wikariusza parafii pw. św. Ignacego Loyoli w Niemcach

ks. mgr Bartłomiej Zwoliński – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. NMP Częstochowskiej w Siedliszczu – na urząd wikariusza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie

Inne nominacje
ks. mgr Michał Baiński – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Lublinie – mianowany prefektem w Zespole Szkół im. św. Stanisław Kostki w Lublinie

ks. mgr Łukasz Brus – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach – wyrażono zgodę na podjęcie pracy duszpasterskiej w diecezji rzymskiej

ks. mgr Krzysztof Ciżmiński – zwolniony urzędu wikariusza parafii pw. MB Królowej Polski w Lublinie i mianowany kapelanem Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego przy ul. Herberta 21 w Lublinie

ks. mgr Grzegorz Dobosz – powierzono troskę o środowisko Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej przy ul. H. Ordonówny 4 w Lublinie

ks. mgr lic. Tomasz Gap – zwolniony z funkcji asystenta kościelnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Archidiecezji Lubelskiej i mianowany rektorem kościoła pw. św. Wojciecha w Lublinie i dyrektorem „Domu na Podwalu”

ks. mgr lic. Marcin Grzesiak – zwolniony funkcji zastępcy dyrektora Caritas Archidiecezji Lubelskiej i mianowany ekonomem Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie

ks. mgr Krzysztof Krzaczek – mianowany asystentem kościelnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Archidiecezji Lubelskiej

ks. mgr Grzegorz Musiał – mianowany na urząd dyrektora Domu Księży Archidiecezji Lubelskiej oraz skarbnika Funduszu Emerytalno-Zapomogowego UNITAS przy Arcybiskupie Lubelskim

ks. mgr lic. Piotr Niewiadomski – przeniesiony z funkcji duszpasterza przy kościele pw. Świętego Ducha w Lublinie na duszpasterza przy kościele pw. Wszystkich Świętych w Lublinie

ks. mgr lic. Jakub Olech – zwolniony z funkcji duszpasterza kościoła pw. Wszystkich Świętych w Lublinie – mianowany duszpasterzem kościoła pw. Świętego Ducha w Lublinie

ks. kan. Andrzej Oleszko – zwolniony z urzędu dyrektora Domu Księży Archidiecezji Lubelskiej oraz skarbnika Funduszu Emerytalno-Zapomogowego UNITAS przy Arcybiskupie Lubelskim

ks. mgr Marcin Rejak – mianowany kapelanem Puławskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” z zamieszkaniem w par. pw. MB Różańcowej w Puławach

ks. mgr Arkadiusz Rejmak – zwolniony z funkcji kapelana Puławskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum”

ks. mgr Krzysztof Sokołowski – zwolniony z urzędu wikariusza w parafii pw. św. Teodora w Wojciechowie i skierowany do pracy duszpasterskiej w Diecezji Bilbao w Hiszpanii

ks. mgr Bogdan Staszczuk – zwolniony z funkcji kapelana Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego przy ul. Herberta 21 w Lublinie

ks. mgr Marek Stolarz – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Anny w Lubartowie – skierowany na studia w Rzymie

ks. mgr lic. Paweł Tomaszewski – zwolniony z funkcji prefekta w Zespole Szkół im. św. Stanisław Kostki w Lublinie – mianowany zastępcą dyrektora Caritas Archidiecezji Lubelskiej

O zmianach parafianie dowiedzieli się podczas niedzielnych mszy świętych.

Zmiany w parafiach to normalna procedura stosowana w Kościele na całym świecie. W przypadku młodszych księży wikariuszy do 10. roku od święceń zmiany następują średnio co trzy lata. Duchowni powyżej 10. roku kapłaństwa otrzymują nominację co 5-8 lat.

W diecezji lubelskiej jest obecnie 271 parafii, w których posługę pełni ponad 1700 księży diecezjalnych, zakonnych, sióstr zakonnych i alumnów.

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

Zima 30-lecia w Polsce, zasypie nas śnieg

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 40

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
2019-06-24T16:12:09 02:00, Gość:

Do mojej parafii przychodzi Ks Michał Szadziuk. Jakie macie o nim zdanie ? Jaki on jest ?

2019-06-24T19:44:20 02:00, Gość:

Trochę nawiedzony.

2019-06-25T08:33:13 02:00, Gość:

Skromny i uduchowiony. Szkoda, że odszedł z Puław.

Wspaniały ksiądz. Zawsze uśmiechnięty, pomocny. Lubiany przez dzieci i mlodzież, a także dorosłych. Jedynie ie mógł się dogadać z księdzem proboszczem. Szkoda takiego wrażliwego księdza

G
Gość

to znaczy że w parafii Dorohusk będzie teraz dwóch proboszczów???

J
Ja
2019-06-24T16:12:09 02:00, Gość:

Do mojej parafii przychodzi Ks Michał Szadziuk. Jakie macie o nim zdanie ? Jaki on jest ?

2019-06-24T19:44:20 02:00, Gość:

Trochę nawiedzony.

Fantastyczny ksiądz. Skromny, uśmiechnięty i życzliwy. Pozazdrościć tylko parafii w Rejowcu.

M
Maryla

A co możecie powiedzieć o ks. Marcinie Wójtowiczu? Ma być naszym nowym wikarym.

g
gosc
2019-06-24T13:08:02 02:00, Gość:

a MŁ to czym tak zasłużył sobie probostwo?....co ma platwusa i sie czołga....

2019-06-25T13:49:57 02:00, Gość:

Abstrahując od funkcji dyrektora DnP to organizuje lubelską pielgrzymkę, koncert chwały, ekstremalną drogę krzyżową.. uczestniczy w wielu wydarzeniach, wspiera fundacje etc. Jest medialny to fakt, ale to chyba nie grzech? Ktoś wspomniał że to biznesmen - no cóż funkcja proboszcza to też trochę funkcja kierownika, więc to akurat chyba dobrze że ma takie zdolności:P Nie rozumiem komentarza cyt. "co ma platfusa i się czołga" w ogóle xD

tylko tyle czy az tyle potrafi?

M
Mp
2019-06-24T19:05:54 02:00, rem:

Duża to grupa pederastów.

Ludzie na mieście mówią że Ty też robisz brzydkie rzeczy sam z sobą?

M
Mp
2019-06-25T15:45:38 02:00, Jarko:

Przezucaja pedofili jak ruskie szpiegow

Po co się baranie odzywasz jak nie masz nic mądrego do powiedzenia?

G
Gość
2019-06-24T13:08:02 02:00, Gość:

a MŁ to czym tak zasłużył sobie probostwo?....co ma platwusa i sie czołga....

Abstrahując od funkcji dyrektora DnP to organizuje lubelską pielgrzymkę, koncert chwały, ekstremalną drogę krzyżową.. uczestniczy w wielu wydarzeniach, wspiera fundacje etc. Jest medialny to fakt, ale to chyba nie grzech? Ktoś wspomniał że to biznesmen - no cóż funkcja proboszcza to też trochę funkcja kierownika, więc to akurat chyba dobrze że ma takie zdolności:P Nie rozumiem komentarza cyt. "co ma platfusa i się czołga" w ogóle xD

G
Gość
2019-06-24T16:12:09 02:00, Gość:

Do mojej parafii przychodzi Ks Michał Szadziuk. Jakie macie o nim zdanie ? Jaki on jest ?

2019-06-24T19:44:20 02:00, Gość:

Trochę nawiedzony.

Skromny i uduchowiony. Szkoda, że odszedł z Puław.

G
Gość
2019-06-24T14:38:41 02:00, Gość:

Przesladowania chrzescijan w Polsce nie ustaja!!!

Jakoś jestem Chrześcijaninem i nie czuję oraz nie widzę prześladowań a piętnowanie pedofili i zboczeńców w sutannach jest słuszne.Tylko pedofil i zbok będzie bronił zboczeńca a ty widocznie jesteś przedstawicielem jedynej zbawiennej sekty pislamistów .

G
Gość
2019-06-24T19:03:49 02:00, Gość:

A co powiecie o Księdzu Mirosławie Rybce który trafi do Puchaczowa ?

Bardzo mądry ksiądz, potrafi z ludźmi rozmawiać. Szkoda, że odchodzi z Końskowoli...

G
Gość
2019-06-24T16:12:09 02:00, Gość:

Do mojej parafii przychodzi Ks Michał Szadziuk. Jakie macie o nim zdanie ? Jaki on jest ?

Trochę nawiedzony.

J
Jan
2019-06-24T19:14:44 02:00, Gość:

Czy to aby na pewno XXI wiek??? Naprawdę Europa?

No widzisz tak myślałeś.... A to Polska wlaśnie. Niedługo kl będzie miał rubrykę.. ogłoszenia parafialne. Będą tam opublikowane datki na kościół..... słuszną linię ma nasza władza

G
Gość
2019-06-24T16:20:25 02:00, Gość:

Odejście Księdza Emila Kancira z naszego Kościoła bardzo boli, ale dobrze że daleko nie odchodzi. Księże Emilu niech Pan Bóg Księdzu Błogosławi na dalsze lata posługi i dziękujemy za te 9 lat.

Fakt- żal, że ks Emil Kancir odchodzi z parafii. 9 lat posługi- każdy się przyzwyczaił. Dobry pasterz i człowiek. Takich kapłanów nam trzeba.

G
Gość

Czy to aby na pewno XXI wiek??? Naprawdę Europa?

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3