Piotr Nowak

Piotr Nowak

Kurier Lubelski

Zajmuje się gospodarką regionu, sprawami sądowymi i prokuratorskimi oraz religią.