MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Polskie Stronnictwo Ludowe – poznaj program ugrupowania i dowiedz się, co proponuje wyborcom

Piotr Kobyliński
Piotr Kobyliński
Wideo
od 16 lat
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) to partia o wieloletnich tradycjach, która skupia głównie osoby o poglądach agrarnych, centrowych, centroprawicowych i chadeckich. Jej przedstawiciele przygotowali program, który wyjaśnia podejście do najważniejszych kwestii politycznych. Dotyczą one zarówno szczebla krajowego i samorządowego, jak i polityki zagranicznej.
Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes ugrupowania PSL, jest z wykształcenia lekarzem.
Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes ugrupowania PSL, jest z wykształcenia lekarzem. Fot: facebook.com/nowePSL

Spis treści

Polityka krajowa PSL.

Ustrój i sądownictwo

Polskie Stronnictwo Ludowe to partia polityczna powstała na mocy połączenia partii PSL "Odrodzenie" oraz wilanowskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego 5 maja 1990 roku. W trakcie wielu kadencji sejmu ugrupowanie tworzyło koalicję rządową z najsilniejszymi partiami. Wybory parlamentarne są dla PSL zazwyczaj łaskawe, ponieważ udało się ugrupowaniu uzyskać mandaty poselskie we wszystkich wyborach jakie miały dotąd miejsce. Na polskiej scenie politycznej istnieje już więc ponad 30 lat.

W kwestiach ustrojowych posłowie PSL proponują jedną zasadniczą zmianę. Jest nią wprowadzenie tzw. dnia referendalnego. Z założenia miałby to być jeden dzień w roku, w którym byłyby przeprowadzane referenda dotyczące spraw ważnych dla obywateli, zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym (jak np. wprowadzenie waluty euro czy też wprowadzenie in vitro finansowanego z budżetu państwa).

Zdaniem Ludowców takie referenda wpływałyby aktywizująco na społeczeństwo, które brałoby udział we współdecydowaniu o ważnych sprawach nie tylko raz na kilka lat, przy okazji wyborów. W ten sposób zostałaby zatem zwiększona odpowiedzialność polityków sprawujących funkcje publiczne.

Natomiast jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, PSL dąży do skrócenia postępowań sądowych i obniżenia kosztów, które ponoszą wszystkie osoby szukające rozwiązania swoich problemów na drodze prawnej. Mieliby w tym pomóc m.in. sędziowie pokoju wybierani w lokalnych społecznościach, zajmujący się rozstrzyganiem drobnych sporów sądowych.

Przedsiębiorczość, podatki i gospodarka

PSL aktywnie uczestniczy w formułowaniu programu dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Ludowcom zależy na uproszczeniu życia przedsiębiorców przez takie propozycje jak:

 1. Dobrowolny ZUS – Samozatrudniony będzie mógł podjąć decyzję, czy chce opłacać ZUS, czy też z niego rezygnuje. Zdaniem PSL sprawi to, że więcej osób zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej, co zwiększy wpływy do budżetu z podatków, a jednocześnie ilość pieniędzy w ochronie zdrowia.

  Taka możliwość zapobiegnie również likwidowaniu działalności gospodarczej przez osoby, które nie mają wysokich przychodów i w związku z tym nie mają środków na opłacenie ZUS-u.

 2. Wprowadzenie limitu kontroli firmy przez poszczególne instytucje państwowe na maksymalnie jedną na rok.

 3. Przejęcie płatności za zwolnienie chorobowe od pierwszego dnia przez ZUS.

Jeśli chodzi o podatki, Polskie Stronnictwo Ludowe proponuje obniżenie stawki VAT na energię elektryczną do 8%. Ugrupowanie pod przewodnictwem Władysława Kosiniaka-Kamysza (który był również m.in. kandydatem partii w wyborach prezydenckich) ma także plan na gospodarkę. Podstawowy cel – obniżenie inflacji, chce zrealizować przez zerowe marże od kredytów, likwidację podatku Belki oraz obligacje NBP oprocentowane stawką 15%. Tańszą żywność zapewnią z kolei takie rozwiązania jak: dopłaty do tony nawozów, a nie do hektara, korytarze eksportowe z Ukrainy i narodowy program retencji.

Ważną innowacją, którą chce wprowadzić PSL, jest ponadto wdrożenie nowoczesnej, innowacyjnej technologii przemysłowej do separacji wodoru z gazu koksowniczego. To paliwo byłoby wykorzystane do wprowadzenia ekologicznego transportu publicznego w aglomeracji Górnośląsko-Zagłębiowskiej (300 autobusów do 2023 r.). Stałoby się również zalążkiem do rozwoju innowacyjnego na skalę światową przemysłu produkcji autobusów i samochodów dostawczych z napędem wodorowym i produkcją samochodów dostawczych z napędem wodorowym.

Zajrzyj na specjalny serwis wyborczy

Polityka społeczna

Jeśli chodzi o politykę społeczną, partii PSL zależy przede wszystkim na tworzeniu odpowiednich warunków do zakładania i funkcjonowania rodzin w Polsce. Centralnym punktem tej części programu jest rozwinięcie programu „500+” o coroczny mechanizm waloryzacyjny oparty na rozwiązaniach takich jak w przypadku waloryzacji emerytur i rent. Zdaniem działaczy Ludowców pozwoli to na utrzymanie wartości siły nabywczej tego świadczenia w obliczu rosnącej inflacji.

Dla rodzin istotnym punktem części programu opartej na polityce społecznej jest zapewnienie PSL, że po wygranych wyborach partia wprowadzi 35 godzin tygodniowo darmowej opieki żłobkowej. Ponadto PSL chce uruchomić kolejny, po rocznym urlopie macierzyńskim, płatny, roczny urlop do wykorzystania na opiekę nad dziećmi lub starszymi, niesamodzielnymi członkami rodziny.

Dla młodych rodzin istotnym elementem programu PSL jest także program „Własny kąt”, w ramach którego możliwe byłoby skorzystanie z do 75 tys. złotych dofinansowania wkładu własnego, niezbędnego do uzyskania kredytu na pierwsze własnościowe mieszkanie lub dom.

Dodatkowo dla wszystkich rodzin, które zdecydują się osiedlić poza miastem, doskonałym rozwiązaniem ma być program „Ziemia za złotówkę”. W jego ramach osoby do 35. roku życia będą mogły nabywać za symboliczną złotówkę działkę budowlaną z zasobów państwowych i uzyskać za darmo pozwolenie na budowę oraz projekt domu energooszczędnego.

Program polityki społecznej PSL obejmuje także osoby niepełnosprawne i seniorów. W tym pierwszym przypadku najważniejsze rozwiązania proponowane przez to ugrupowanie to:

 1. Świadczenie w wysokości 1000 zł dla dzieci i 500 zł dla dorosłych osób niepełnosprawnych, bez progu dochodowego.
 2. Premia za aktywność zawodową zwiększająca wynagrodzenie od pracodawcy czy też z samodzielnej działalności gospodarczej.
 3. Wdrożenie wieloletniego programu poprawy dostępności w zakresie budynków użyteczności publicznej i infrastruktury komunikacyjnej.

Jeśli chodzi zaś o seniorów, nadrzędnymi celami PSL są emerytura bez podatku dla wszystkich osób, emerytury stażowe (czyli możliwość uzyskania środków z ZUS-u po wcześniejszym zaprzestaniu aktywności zawodowej, np. ze względu na stan zdrowia), skrócenie wieku emerytalnego do 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn, zapewniająca oszczędności seniorom Ogólnopolska Karta Seniora na wzór Karty Dużej Rodziny czy też otwarcie Domów Seniora z całodobową opieką dla najstarszych i schorowanych osób, przez 24 godziny na dobę.

Edukacja

W kwestii edukacji ważnym elementem polityki PSL jest zwiększenie pensji nauczycieli i zrównanie ich z przeciętnym wynagrodzeniem w polskiej gospodarce. Dodatkowo państwo miałoby finansować im szkolenia i kursy. Dla uczniów w propozycjach PSL istotne jest stopniowe ograniczanie liczby osób w klasie do maksymalnie 25 oraz gwarancja otrzymania od państwa dwudaniowego posiłku w szkole, bez względu na status majątkowy rodziców.

Program nauczania w szkołach podstawowych ma być, zgodnie z wytycznymi PSL, rozszerzony o dodatkowe przedmioty nauczania: podstawy ekonomii oraz wiedzę o ekologii i zdrowym trybie życia, w tym o odżywianiu się. Już od pierwszej klasy szkoły podstawowej publiczne jednostki oświatowe mają zapewnić także minimum 5 godzin nauki języka angielskiego.

W celu zatrzymania specjalistów w Polsce PSL chce ponadto uruchomić Fundusz Stypendialny. Studentom ma być wypłacane w trakcie nauki co miesiąc 1000 zł świadczenia. Żeby go nie zwracać, każdy z nich musi wypełnić jednak pewne zobowiązanie. Będzie nim wykonywanie pracy w Polsce lub dla podmiotu polskiego przynajmniej przez 10 z 15 lat przypadających po zakończeniu studiów.

POZNAJ PROGRAMY INNYCH PARTII
Prawo i Sprawiedliwość
Platforma Obywatelska
Konfederacja
Ruch Polska 2050
Lewica

Zdrowie

Zdrowie to jeden z najważniejszych punktów programu PSL, ponieważ warto mieć na uwadze to, że prezes tego ugrupowania – Władysław Kosiniak-Kamysz – jest z wykształcenia lekarzem. Punkt dotyczący opieki medycznej został nazwany tzw. Paktem dla Zdrowia. Obejmuje on przede wszystkim:

 1. Zwiększenie wydatków publicznych na służbę zdrowia do 6,8% PKB, m.in. przez przesunięcie środków ze składki rentowej.
 2. Darmowe leki, szczepienia i opieka dentystyczna dla dzieci (w tym także leczenie próchnicy) dostępne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
 3. Utworzenie Polskiej Fundacji Zdrowia – Będzie się ona zajmować znalezieniem odpowiedniej placówki medycznej, zbieraniem środków i dofinansowaniem skomplikowanych operacji dla polskich pacjentów za granicą w każdym przypadku, gdy polski szpital nie będzie w stanie wykonać takiego zabiegu.
 4. Utworzenie Narodowego Instytutu Chorób Zakaźnych i reforma Państwowej Inspekcji Sanitarnej, co pozwoli na opracowanie odpowiednich procedur i mechanizmów, które uchronią Polaków przed skutkami podobnych epidemii jak COVID-19 w przyszłości.
 5. Podniesienie wysokości wynagrodzeń wszystkich pracowników ochrony zdrowia o 30% (oprócz lekarzy i pielęgniarek także fizjoterapeutów, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych i techników medycznych), co ma zmniejszyć ich odpływ za granicę.
 6. Podniesienie limitów przyjęć studentów na studia medyczne i wprowadzenie systemu stypendialnego dla tych z biedniejszych i średniozamożnych rodzin.
 7. Rozwój opieki medycznej w warunkach domowych i w teleopiece przez:

  • uruchomienie linii telefonicznej finansowanej przez NFZ, na której każdy pacjent otrzyma podstawową poradę medyczną, a gdy będzie to konieczne, także e-skierowanie, e-receptę lub e-zwolnienie,
  • finansowanie standardowo teleporady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza specjalisty czy też telerehabilitacji.

Środowisko

PSL ujmuje ochronę klimatu i zatrzymanie niebezpiecznych zmian w środowisku jako jeden ze swoich podstawowych celów. Kluczem, zdaniem Ludowców, jest odchodzenie od węgla. Cel to przejście na 50% udział odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym do 2030 r. Walka ze smogiem będzie obejmować także zakaz instalacji pieców i kotłów, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa. Dofinansowanie zakupu pieców wyniesie w programie PSL do 75% kosztów, a po spełnieniu kryterium dochodowego – 100% kosztów.

Istotnym elementem walki z zanieczyszczeniem środowiska będzie ponadto cofnięcie ustawy antywiatrakowej. Oznacza to, że instalacja elektrowni wiatrowych będzie możliwa za zgodą lokalnej społeczności, a mniejsze wiatraki zamontują także wspólnoty mieszkaniowe. PSL chce również wspierać budowę instalacji fotowoltaicznych.

Centralnym punktem tego ugrupowania jest w tym zakresie likwidacja barier administracyjnych związanych z przyłączami. Takie panele będą umieszczane na budynkach publicznych takich jak: urzędy, szkoły czy pływalnie, co pozwoli na obniżenie wydatków samorządów na rachunki.

PSL chce zakazać także importu śmieci do Polski z zagranicy oraz wprowadzić obowiązek zastąpienia foliowych, jednorazowych reklamówek w sklepach opakowaniami biodegradowalnymi i kompostowalnymi. W każdym markecie ma być postawiony oprócz tego butelkomat, co pozwoli na odzyskiwanie surowców z odpadów.

Polityka PSL względem samorządów

PSL uważa samorządność za fundament demokracji i silnego państwa i aktywnie bierze udział w wyborach samorządowych m.in. do sejmików wojewódzkich. To dlatego to ugrupowanie proponuje liczne rozwiązania dla jednostek lokalnych. Kluczem do ich sukcesu ma być nowa ustawa o dochodach samorządów. Pozwoli to na zasilenie ich finansów. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie nakładów na kulturę, sport czy też usługi publiczne realizowane w gminach, powiatach i w województwach.

PSL proponuje konkretny udział w:

 1. PIT:

  • gmina: 44% (wzrost o 5,77%) + corocznie weryfikowanie w związku z realizacją przepisów Ustawy o pomocy społecznej
  • powiat: 14% (wzrost o 3,75%)
  • województwo: 2% (wzrost o 0,4%)
 2. CIT:

  • gmina: 9% (wzrost o 2,29%)
  • powiat: 3% (wzrost o 1,6%)
  • województwo: 19% (wzrost o 4,25%)

Oprócz tego PSL chce wspierać samorządy przez subwencje inwestycyjne i zwrot VAT za niezrealizowane inwestycje. Ważnymi elementami programu dla samorządów są ponadto:

 • Obniżka VAT na sprzęt pożarniczy z 23% do 8%, rozwiązania wspierające łączenie pracy zawodowej ze służbą strażaka ochotnika, program modernizacji remiz strażackich czy też wprowadzenie emerytur strażackich (20 zł za każdy rok na służbie).
 • Wzmocnienie rad sołeckich – Umożliwienie im, tak jak organizacjom pożytku publicznego, pozyskiwania poza budżetem gminy dodatkowych środków na planowane działania.
 • Wsparcie z budżetu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizacji pozarządowych na terenach wiejskich – Przez specjalne granty, które byłyby wypłacane m.in. Zespołom Folklorystycznym, Kołom Gospodyń Wiejskich i Ludowym Zespołom Sportowym.

Polityka zagraniczna PSL

W kwestii polityki zagranicznej PSL stawia na silny sojusz Polski z Unią Europejską. Działacze tego ugrupowania chcą w związku z tym nawet wpisania członkostwa we Wspólnocie Europejskiej do Konstytucji. Jednocześnie PSL uważa, że Polska powinna wzmocnić swoją pozycję w UE przez inicjatywę utworzenia Grupy „Północ-Południe”. Miałaby się ona składać z sześciu państw o największym znaczeniu gospodarczo-politycznym w danym regionie Europy. W jej skład powinny wchodzić oprócz Polski także Hiszpania, Włochy, Francja, Niemcy i Szwecja. Dzięki temu Polska będzie mogła częściej podejmować kluczowe decyzje w UE. Zdaniem działaczy PSL, w związku z Brexitem, nasz rząd musi zrobić wszystko, żeby zabezpieczyć interesy przedsiębiorców i pracowników na Wyspach Brytyjskich. Przez to Polska stanie się łącznikiem między Wielką Brytanią a Unią Europejską.

Strategicznymi partnerami Polski powinny być także Chiny i Indie. Zdaniem działaczy PSL Polska musi skorzystać z dobrodziejstw „Nowego Jedwabnego Szlaku”. To dlatego rodzime przedsiębiorstwa powinny aktywnie uczestniczyć w powstawaniu centrów przeładunkowo-logistycznych i w wymianie handlowej, nie tylko jako te z kraju tranzytowego. Pozwoli to na wzmocnienie roli Polski w polityce gospodarczej i wyznaczenie jej nowych kierunków, a także zwiększy poziom bezpieczeństwa.

Polskie Stronnictwo Ludowe względem Rosji

W programie PSL można znaleźć także odniesienia do polityki wschodniej. Nadrzędnym celem Polski, zgodnie z tym, co mówią działacze PSL, powinno być wzmacnianie suwerenności Białorusi i Ukrainy, opierając się jednak na fundamencie prawdy historycznej. Względem Rosji, zdaniem tego ugrupowania, Polska nie może rezygnować z dialogu, bez względu na to, jak bardzo będzie on trudny. Choć polityka naszego kraju nie może być antyrosyjska, to jednocześnie, zgodnie z programem PSL, należy krytykować agresywne zapędy prezydenta Rosji – Władimira Putina i jego popleczników. Ważne jest w tej kwestii jednolite stanowisko, o co apelował 22 lutego 2022 r. tuż przed rozpoczęciem napaści Rosji na Ukrainę lider PSL – Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dodatkowo choć politycy tego ugrupowania uczestniczyli w rządach, kiedy Polska współpracowała jeszcze aktywnie w kwestiach gospodarczych z Rosją (negocjując m.in. długoletni kontrakt na dostawę gazu), to chcą poprzeć projekt ustawy Prawa i Sprawiedliwości o powstanie państwowej komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP, jeśli zostanie ona jednak rozszerzona z lat 2007–2022 na lata 2005–2022.

Aby poprawić politykę obronną, co pozwoli na odstraszenie przeciwników, jak i zwiększy potencjał w razie ataku zbrojnego, PSL chce utrzymania stałego wzrostu wydatków na armię do poziomu 2,5% PKB do roku 2030 oraz zwiększenia liczebności żołnierzy zawodowych polskiej armii do liczby 150 000 tysięcy, w szczególności przez powiększenie korpusu szeregowych i podoficerów.

Polecjaka Google News - Portal i.pl

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jakie propozycje dotyczące edukacji przedstawia Polskie Stronnictwo Ludowe?

Według programu PSL, państwo powinno finansować szkolenia i kursy dla uczniów, a liczba osób w klasie powinna być stopniowo ograniczana do maksymalnie 25. Uczniowie powinni również otrzymywać dwudaniowy posiłek w szkole, niezależnie od statusu majątkowego rodziców. Program nauczania w szkołach podstawowych powinien być rozszerzony o dodatkowe przedmioty, takie jak podstawy ekonomii, wiedza o ekologii i zdrowym trybie życia, w tym o odżywianiu się. Publiczne jednostki oświatowe powinny zapewnić minimum 5 godzin nauki języka angielskiego już od pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Jakie cele ma polityka obronna Polskiego Stronnictwa Ludowego?

PSL chce utrzymać stały wzrost wydatków na armię do poziomu 2,5% PKB do roku 2030 oraz zwiększyć liczbę żołnierzy zawodowych polskiej armii do liczby 150 000 tysięcy, w szczególności przez powiększenie korpusu szeregowych i podoficerów. Celem jest poprawa polityki obronnej, co pozwoli na odstraszenie przeciwników, jak i zwiększy potencjał w razie ataku zbrojnego.

Jakie rozwiązania proponuje PSL w celu poprawy gospodarki?

PSL proponuje obniżenie inflacji poprzez zerowe marże od kredytów, likwidację podatku Belki oraz obligacje NBP oprocentowane stawką 15%. Tańszą żywność zapewnią dopłaty do tony nawozów, a nie do hektara, korytarze eksportowe z Ukrainy i narodowy program retencji. PSL chce także wprowadzić nowoczesną, innowacyjną technologię przemysłową do separacji wodoru z gazu koksowniczego, co pozwoli na wykorzystanie tego paliwa do wprowadzenia ekologicznego transportu publicznego w aglomeracji Górnośląsko-Zagłębiowskiej.

Jakie cele ma polityka samorządowa Polskiego Stronnictwa Ludowego?

PSL chce wspierać samorządy poprzez subwencje inwestycyjne i zwrot VAT za niezrealizowane inwestycje. Partia proponuje także konkretny udział w podatkach PIT i CIT, zgodnie z którym gmina otrzymałaby 44% PIT i 9% CIT, powiat 14% PIT i 3% CIT, a województwo 2% PIT i 19% CIT. Celem jest zwiększenie środków finansowych dla samorządów, co pozwoli na rozwój infrastruktury i poprawę jakości życia mieszkańców.

Jakie cele ma polityka zdrowotna Polskiego Stronnictwa Ludowego?

PSL proponuje wprowadzenie bezpłatnych badań profilaktycznych dla kobiet, w tym mammografii i cytologii. Partia chce także zwiększyć liczbę lekarzy i pielęgniarek w Polsce, a także zwiększyć nakłady na służbę zdrowia. Celem jest poprawa stanu zdrowia Polaków i zapewnienie im dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej.

Jakie cele ma polityka ekologiczna Polskiego Stronnictwa Ludowego?

PSL chce wprowadzić narodowy program retencji, który pozwoli na zatrzymanie wody w krajobrazie i zapobieganie powodziom. Partia proponuje także wprowadzenie programu ochrony bioróżnorodności, który pozwoli na ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. PSL chce także wprowadzić programy dotyczące recyklingu i ochrony środowiska, co pozwoli na zmniejszenie ilości odpadów i zanieczyszczeń.

Jakie cele ma polityka społeczna Polskiego Stronnictwa Ludowego?

PSL chce tworzyć odpowiednie warunki do zakładania i funkcjonowania rodzin w Polsce. Centralnym punktem tej części programu jest rozwinięcie programu „500+” o coroczny mechanizm waloryzacyjny oparty na rozwiązaniach takich jak w przypadku waloryzacji emerytur i rent. Zdaniem działaczy Ludowców pozwoli to na utrzymanie wartości siły nabywczej tego świadczenia w obliczu rosnącej inflacji. Partia proponuje także wprowadzenie programów wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych, co pozwoli na poprawę ich jakości życia.

Jakie cele ma polityka kulturalna Polskiego Stronnictwa Ludowego?

PSL chce wprowadzić programy wsparcia dla kultury i sztuki, co pozwoli na rozwój polskiej kultury i promocję polskich artystów. Partia proponuje także wprowadzenie programów edukacyjnych, które pozwolą na zwiększenie świadomości kulturowej Polaków. Celem jest poprawa jakości życia mieszkańców i promowanie polskiej kultury na całym świecie.

Jakie cele ma polityka sportowa Polskiego Stronnictwa Ludowego?

PSL chce wprowadzić programy wsparcia dla sportu, co pozwoli na rozwój polskiego sportu i promocję polskich sportowców. Partia proponuje także wprowadzenie programów edukacyjnych, które pozwolą na zwiększenie świadomości sportowej Polaków. Celem jest poprawa zdrowia i kondycji mieszkańców oraz promowanie polskiego sportu na całym świecie.

Jakie cele ma polityka energetyczna Polskiego Stronnictwa Ludowego?

PSL chce wprowadzić programy wsparcia dla energetyki odnawialnej, co pozwoli na zwiększenie udziału energii odnawialnej w polskim miksie energetycznym. Partia proponuje także wprowadzenie programów edukacyjnych, które pozwolą na zwiększenie świadomości ekologicznej Polaków. Celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Jakie cele ma polityka zagraniczna Polskiego Stronnictwa Ludowego?

PSL chce rozwijać współpracę z krajami Unii Europejskiej oraz z krajami ościennymi, takimi jak Ukraina i Białoruś. Partia proponuje także wprowadzenie programów wsparcia dla Polaków mieszkających za granicą, co pozwoli na poprawę ich sytuacji życiowej i integrację z lokalnymi społecznościami. Celem jest promowanie polskiej kultury i gospodarki na całym świecie oraz zapewnienie bezpieczeństwa Polski.

Jakie cele ma polityka obrony praw zwierząt Polskiego Stronnictwa Ludowego?

PSL chce wprowadzić programy ochrony zwierząt, co pozwoli na poprawę ich sytuacji życiowej i zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt. Partia proponuje także wprowadzenie programów edukacyjnych, które pozwolą na zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony zwierząt. Celem jest poprawa warunków życia zwierząt i zapobieganie okrucieństwu wobec nich, a także promowanie kultury szacunku dla zwierząt w społeczeństwie.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Polskie Stronnictwo Ludowe – poznaj program ugrupowania i dowiedz się, co proponuje wyborcom - Portal i.pl

Wróć na kurierlubelski.pl Kurier Lubelski