Rada Miasta Lublin. Nadzwyczajna sesja w sprawie górek czechowskich i absolutorium dla prezydenta

JAXA, EP, AG
Poranek w ratuszu
Poranek w ratuszu JAXA
To jedna z najgorętszych i najdłuższych sesji Rady Miasta Lublin w historii. Wszystko za sprawą „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lublina”, gdzie głównym punktem zapalnym jest przyszłość górek czechowskich. Sesja rozpoczęła się w niedzielę i przeciągnęła do poniedziałku, do godz. 5.44. Poniżej zapis relacji na żywo.

AKTUALIZACJA:
Godz. 5.44
Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Lublin zakończyła się.

- Chciałem podziękować państwu za tę sesję - powiedział Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Godz. 5.40
- Prawie 21 godzin trwała nasza sesja. Jeśli takie są standardy to proszę się nie zdziwić, jeśli prezydent zwoła nadzwyczajną sesję w środku wakacji. Mimo wszystko, życzę wszystkim udanych wakacji - powiedział Piotr Popiel, radny PiS.

Godz. 5.34
Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Lublin wciąż trwa. Radni zajmują się m.in. sprawozdaniem z wydatków poniesionych w związku z referendum w sprawie górek czechowskich.

Godz. 4.38
Studium przyjęte. Wyniki głosowania:

  • za - 17 radnych
  • przeciw - 12 radnych
  • wstrzymało się - 2 radych
Rada Miasta Lublin. Nadzwyczajna sesja w sprawie górek czechowskich i absolutorium dla prezydenta
JAXA

Godz. 4.33
Rozpoczyna się seria głosowań nad studium. Debata nad tym punktem porządku obrad rozpoczęła się pięć godzin temu.

Godz. 4.28
Powoli zbliża się moment głosowania nad studium. PiS chce 10-minutowej przerwy. Trwa głosowanie w tej sprawie. Prezydenccy radni są przeciwni. Przerwy nie będzie.

Godz. 4.05
Koniec wystąpień radnych.

Godz. 4.00
- Jaki park można urządzić na 77 hektarach za 10 mln zł? Park przy ul. Zawilcowej kosztował 14 mln zł - wylicza Piotr Breś z PiS.

Godz. 3.55
- Pieniądze wydane na referendum zostały wyrzucone w błoto. Skoro właściciel kupił tereny zielone, to mogą one dalej takimi pozostać - uważa Robert Derewenda z PiS.

Godz. 2.38
- To nie jest kompromis, ale wywieszanie białej flagi - ocenia Piotr Gawryszczak z PiS.

Godz. 2.33
- Referendum, choć formalnie niewiążące, wiąże mnie moralnie. Ja tego studium nie poprawę - oświadczył Maecin Nowak z klubu radnych prezydenta Żuka.

Godz. 2.29
Rozpoczynają się wystąpienia radnych. Na listę chętnych do zabrania głosu zapisało się 12 osób.

Godz. 1.54
Skończyły się wypowiedzi mieszkańców. Swoje wystąpienie rozpoczyna prezydent Lublina. - Szukamy kompromisu - przekonuje. - Górki nie są nasze, dlatego jest on potrzebny. Na coś pozwalamy, na coś innego nie pozwalamy - mówi.

Godz. 1.38
PiS nie rezygnuje z pomysłu zdjęcia sprawy studium z porządku obrad. Radny Tomasz Pitucha złożył wniosek, by projekt skierować do komisji. Za było 12, a przeciw 16 radnych. Wniosek nie przeszedł.

Godz. 1.15
- Obecny kształt studium jest lepszym rozwiązaniem niż skorzystanie przez nas z lex deweloper, do czego mamy pełne prawo - przekonuje przedstawiciel firmy TBV, właściciela górek czechowskich.

Przypomnijmy: ratusz godzi się na zabudowanie 25 ha terenu górek. W zamian TBV sprzeda miastu za 1 zł 77 ha terenów, gdzie urządzi park naturalistyczny, na budowę którego deweloper ma przeznaczyć o najmniej 10 mln zł.

Godz. 1.01
Mija 16. godzina od momentu rozpoczęcia sesji. Trwa debata nad „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lublina”. Radni realizują 11. punkt merytoryczny porządku obrad (jest ich 37).

Godz. 00.20
„Gdzie są radni?! Gdzie są radni?!" - skandują mieszkańcy. To ich reakcja na puste miejsca w sali obrad.

Godz. 00.10
Jeden z mieszkańców Lublina zaproponował, żeby górki czechowskie weszły w skład powstającego Muzeum Kresów Wschodnich. Na zielonym terenie miałyby, zgodnie z jego pomysłem, odbywać się inscenizacje historyczne.

Godz. 23.44
Jako pierwsi wypowiadają się mieszkańcy. Na listę wpisało się 18 osób. Mogą wypowiadać się bez ograniczeń czasowych. Jako pierwszy głos zabrał Dariusz Jodłowski, prezes zarząd Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”.

Godz. 23.26
Radni rozpoczynają debatę o „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lublina”, gdzie głównym punktem zapalnym jest przyszłość górek czechowskich.

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Lublin

Sesja Rady Miasta Lublin. Tuż przed północą radni zajęli się...

Godz. 23.23
"Nie" dla budowy w trybie lex deweloper bloków przy ul. Jutrzenki. Za było 7 radnych, 16 przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu.

Godz. 23.18
Obrady zostały wznowione. - 24 minuty spóźnienia. Proszę o punktualność. Są z nami mieszkańcy - przypomina radny Piotr Popiel z PiS.

Godz. 23.05
Przerwa przedłuża się. Zaczyna się 15. godzina nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Lublin.

Przeciwnicy zabudowy górek czechowskich
Przeciwnicy zabudowy górek czechowskich Ewa Pajuro
Przeciwnicy zabudowy górek czechowskich
Przeciwnicy zabudowy górek czechowskich Ewa Pajuro

Godz. 22.40
Przerwa w obradach na wniosek PiS. Radni wrócą do pracy o godz. 22.55.

Godz. 22.00
Trwa dyskusja o budowie bloków przy ul. Jutrzenki. Inwestor chce wykorzystać specustawę lex deweloper. - Teren jest przewidziany pod budownictwo mieszkaniowe. Jedyne odstępstwo to wysokość jednego z budynków - mówi przedstawiciel dewelopera. Plan zagospodarowania przewiduje budynki do 25 m wysokości. Inwestor chce, by budynek miał 43 metry.

Godz. 21.00
Trzy punkty z porządku obrad dzielą radnych od debaty nad „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lublina”, gdzie głównym punktem zapalnym jest przyszłość górek czechowskich.

Godz. 20.45
Radni głosują zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dotyczących m.in.: ul. Kaczeńcowej i Wielkopolskiej. Nie ma dyskusji. Radni ograniczają się do głosowania. Debatę wywołuje natomiast głosowanie nad zmianą planu zagospodarowania dla obszaru położonego w rejonie ul. Zana i Filaretów.

Godz. 20. 25
Radni zgodzili się na zmiany w budżecie Lublina. Wśród nich jest m.in. rezygnacja z rozbudowy systemu zarządzania ruchem (tzw. zielona fala). W ramach inwestycji planowano przebudowę 50 skrzyżowań m.in. na ul. Kunickiego i Spółdzielczości Pracy.

Godz. 20.21
Radni głosują nad absolutorium dla prezydenta Lublina.

  • Za - 19
  • Przeciw - 10
  • Wstrzymali się - 0

Debata absolutoryjna trwała 3 godziny i 20 minut. „Prezydenccy" radni przyjęli wynik głosowania brawami.

Godz. 19.45
Ratusz odpowiada na pytania radnego Piotra Popiela z PiS. Chodzi m.in. o koszty rewitalizacji Śródmieścia czyli przebudowę placu Litewskiego i deptaka. - Całość projektu to 67,21 mln zł. Środki kwalifikowane - 59,17 mln zł, dofinansowanie z UE - 42,25 mln zł a z budżetu państwa - 5,91 mln zł - wylicza Bernadeta Krzysztofik, dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich w lubelskim ratuszu.

Godz. 19.30
Przyszedł czas na wypowiedzi mieszkańców i odpowiedź prezydenta na pytania radnych.

Godz. 19.20
Zakończyła się pierwsza tura dyskusji nad absolutorium dla prezydenta Żuka. Przewodniczący Pakuła otworzył nowa listę chętnych do udziału w debacie. I zgłosił wniosek o zamknięcie listy mówców. Wniosek przeszedł. Głos chcą jeszcze zabrać: Tomasz Pitucha i Robert Derewenda, obaj z PiS.

Godz. 19.00
Trwa dyskusja nad absolutorium dla prezydenta Żuka. Na sali cały czas obecni są protestujący przeciwko zabudowie górek czechowskich. Debata dotycząca wspomnianego terenu może zacząć się dopiero za kilka godzin.

Godz. 18.40
Do dyskusji nad absolutorium zgłosiło na razie pięciu radnych. Wszyscy z PiS.

- Dostaliście inwestycyjnej zadyszki - mówi Zbigniew Ławniczak, radny PiS.

Godz. 18.24
Deklaracja Krawczyka o głosowaniu klubu już rozstrzyga, że Krzysztof Żuk otrzyma absolutorium. Dlaczego? Bo prezydencki klub liczy 19 radnych w 31-osobowej RM Lublin.

Godz. 18.22
Michał Krawczyk zapowiada: - Radni klubu Krzysztofa Żuka zagłosują za przyjęciem sprawozdania finansowego i absolutorium.

Teraz mówi Piotr Gawryszczak z PiS. I od razu wbija Michałowi Krawczykowi szpilę: - Dzień bez wazeliny to dzień stracony - mówi.

Godz. 18.05
Ruszyła debata o absolutorium. - Bez względu na to, co powiemy, będzie to niczym w stosunku do głosu mieszkańców sprzed 8 miesięcy. W wyborach przy 51 proc. frekwencji - 62 proc. poparło Krzysztofa Żuka - mówi Michał Krawczyk.

Godz. 17.05
Rada Miasta przegłosowała właśnie wotum zaufania dla prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka.

Czytaj więcej: Prezydent z wotum zaufania. Rada Miasta zagłosowała

Godz. 15.57
Wypowiedzi mieszkańców już za nami. - Proszę nie mówić, że przestałem być reprezentantem mieszkańców. To oni o tym zdecydują - stwierdził Krzysztof Żuk. Przypomniał również, że w ostatnich wyborach otrzymał 62 proc. głosów.

Godz. 15.28
Wypowiada się już dziesiąty z dwunastu zgłoszonych do debaty mieszkańców.

Godz. 15.20
Radna Suchanowska składa wniosek, aby nie było już więcej mandatów i by wycofano mandat dla już ukaranego.

Godz. 15.04
RM wznawia obrady po przerwie.

Godz. 14.44
Bębniarz ukarany mandatem. - Była to jedna osoba, która została ukarana za zakłócanie spokoju i porządku - mówi Jacek Kucharczyk, komendant straży miejskiej. Mandat został przyjęty. Radni PiS poprosili o 15-minutową przerwę i zorganizowali konferencję prasową. Wideo z niej znajdziecie na samej górze relacji.

Godz. 13.35
Krzysztof Jakubowski, prezes Fundacji Wolności: - W raporcie ani razu nie pada słowo dług, zadłużenie. Wszyscy stoją murem, ale nie za Żukiem, tylko za górkami.

Godz. 14.30
Jak pierwszy przemawia Krzysztof Kowalik z Porozumienia Rowerowego. - Nie będę wypowiadał się po tym, co zrobiliście. Zabijacie partycypację, zabijacie demokrację, niszczycie Lublin, bezczelnie okłamujecie - grzmi.

Godz. 14.21
Głosowanie za wnioskiem Michała Krawczyka. 18 radnych za, 12 - przeciw. Cenzorzy - skandują znów protestujący. Po raz kolejny odezwał się bęben.

Godz. 14.17
Zaczyna się debata z udział mieszkańców. - Zgłosiło się 12 - mówi przewodniczący rady Jarosław Pakuła. Michał Krawczyk postuluje, aby skrócić wystąpienia do 3 min. - Cenzura - skandują protestujący. - Niech mieszkańcy wypowiadają się, ile chcą - zaznacza Piotr Gawryszczak.

Godz. 14.15
Koniec wystąpienia Żuka. - Możemy być dumni z tego, co wspólnie robiliśmy w ub. roku - mówi Żuk. Rozległy się brawa z ław klubu radnych prezydenta. Ale były krótkie.

Godz. 14.08
Żuk o raporcie o turystyce. - W ub. roku odwiedziło nas ok. 600 tys. turystów. Ci, którzy przyjechali na wielkie festiwale, zostawili tu ok. 75 mln zł - mówi.

Godz. 14
Sprzeciw naszym obowiązkiem - krzyczą protestujący i znów zagłuszają prezydenta.

Godz. 13.43
Na sali są protestujący z bębnem. Nie słychać, co mówi prezydent miasta.

Godz. 13.40
Przez najbliższy czas radni będą debatować o wotum zaufania i absolutorium. Powrót do studium i górek czechowskich nastąpi za kilka godzin.

Godz. 13.36
Krzysztof Żuk prezentuje raport o stanie Lublina. - Raport koncentruje się na ocenie realizacji strategii Lublin 2020 - mówi.

Godz. 13.30
Zaczyna się debata o wotum.

Godz. 13.25
Prezydent mówi, co wydarzyło się między sesjami, m.in. o mistrzostwach świata U-21 w piłce nożnej. - Na stadionach mieliśmy najwyższą frekwencję spośród miast, gdzie nie grała reprezentacja Polski.

Godz. 13.20
Obrad wznowione. Na sali jest 18 radnych. Na razie spory o porządek obrad. Radni przeszli do punktu 3, jakim jest zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji.

Godz. 12.56
PiS zgłosił wniosek o 15 minut przerwy.

Godz. 12.55
Głos po raz kolejny zabrał prezydent Lublina. - To nie studium jest najważniejsze na tej sesji, ale sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły - stwierdził Krzysztof Żuk.

Godz. 12.50
Radny Bartosz Margul składa wniosek, aby do punktu 6, czyli absolutorium debatować bez przerwy.

Ze strony PiS kolejne wnioski o przełożenie studium.

Godz. 12.46
Krzysztof Żuk: - O studium dyskutujemy od 2 lat. Kilkanaście planów czeka na uchwalenie w tym m.in ogródków działkowych np. przy Bluszczowej.

Godz. 12.40
Radna PiS, Małgorzata Suchanowska: - Mamy dzisiaj wielkie uroczystości w Lublinie. Proszę panie Prezydencie o wycofanie studium. Wzywam pana do rozwagi. Jeśli trzeba, będę błagać.

Protestujący biją brawa.

Godz. 12.35
Na sali jest 17 radnych. Nie ma części PiS. Obrady wznowione.

Godz. 12.30
Teoretycznie skończyła się przerwa, ale na sali nie ma jeszcze wszystkich radnych. Są protestujący.

Ogłoszono przerwę do godz. 12.30.

Godz. 9.50
Radni dalej kłócą się o porządek i o to, czy mogą go zmienić. PiS nie chce żadnych innych punktów poza absolutorium i wotum zaufania.

- Jeśli wnioskodawca, a jest nim w tym przypadku prezydent Lublina, nie godzi się na zmianę porządku, to Rada Miasta nie jest władna wprowadzić takich zmian - mówi Zbigniew Dubiel, radca prawny ratusza.

Godz. 9.20
Radni PiS domagają się przegłosowania zmiany porządku obrad. Chodzi o usunięcie sprawy „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lublina”, gdzie głównym punktem zapalnym jest przyszłość górek czechowskich. Prezydent Lublina nie wyraził zgody na głosowanie. Ma do tego prawo, ponieważ to on zwołał nadzwyczajną sesję. - Hańba - krzyczą radni PiS. Radna Małgorzata Suchanowska zagroziła, że radni PiS wyjdą z sali obrad, jeśli nie zostaną wysłuchani.

***

Niedzielna sesja rozpoczęła się o godz. 9. Zgodnie z zapowiedziami, po kilkudziesięciu minutach, obrady zostaną przerwane, by radni mogli przejść do archikatedry i wziąć udział w uroczystościach związanych z 450. rocznicą zawarcia Unii Lubelskiej.

WIĘCEJ: Niedzielna sesja z przerwą. Górki pozostają w porządku obrad

Radni powrócą do pracy o godz. 12.30. Zajmą się m.in. absolutorium dla prezydenta Lublina. W porządku obrad jest też sprawa „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lublina”.

CZYTAJ TEŻ: Prezydent Lublina chce, by CBA objęło górki tarczą antykorupcyjną

ZOBACZ TEŻ: Prezydent Lublina za zabudową części górek czechowskich

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

Wideo

Komentarze 108

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
Dzioba: "Sytuacja jest dramatyczna... Ale natychmiast trzeba zablokować tych ludzi... "

Żuk: "tylko to jest trochę gangsterski chwyt..."

Dzioba: "porozumienie dżentelmeńskie... "

Żuk: "Panowie, policzmy głosy..."

Dzioba: "To kto? Może Pan, Panie Krzyśku..?"
G
Gość
2019-07-02T10:48:52 02:00, Gość:

gnojarek-betoniarek

Ale macie problem z głupimi górkami a moźe ktoś mi powie jak przeźyc za 1500 zł.emerytury

G
Gość
gnojarek-betoniarek
G
Gość
Szkoda, że kolega z konwentu WSEI Żuka, nie doczekał takiej wspaniałej nowiny!
G
Gość
mam nadzieje, że to już koniec tej szopki fundowanej przez grupkę z czechowa. Ciesze się, że radni nie dali się zastraszyć i podjeli dobrą decyzję dla mieszkanców. Żuk wypracował swietny kompromis, prywatny inwestor odda miastu 80% tego terenu
G
Gość
Lublin miastem rozwoju! Nie zastoju!
G
Gość
Nocna zmiana po lubelsku:

Dzioba: To kto Panowie? Może Pan, Panie Krzyśku? ...

Ale policzmy głosy...
G
Gość
Nareszcie mamy kompromis, tak jak powiedzieli na konferencji, Nie można mieć wszystkiego!
G
Gość
I bardzo mnie to cieszy. Wreszcie będzie teren, którego nie powstydziłaby się stolica. Brawo dla dobrej decyzji.
G
Gość
pozyskanie 75 ha terenów o wartości 10-30 mln - Wykorzystanie już poniesionych nakładów na uzbrojenie w wysokość ok 200 mln PLN - Wybudowany park za min 10 mln - Budowa układu komunikacyjnego (rondo, światła, drogi dojazdowe, parking dla odwiedzających park) Koszt ok 6 mln - Nie wspomnę o przyszłych podatkach na rzecz miasta.
G
Gość
zamiast chaszszy i wysypiska śmieci zadbany, zagospodarowany teren z dużą ilością zieleni i rezerwatem przyrody- popieram !
G
Gość
Nocna zmiana po lubelsku:

Dzioba: To kto Panowie? Może Pan, Panie Krzyśku? ...

Ale policzmy głosy...
G
Gość
Mam wrażenie, że ci co piszą o betonie, braku czystego powietrza i inne bzdury nie zaglądali do propozycji zagospodarowania tej przestrzeni . Jest tam wyodrębnione miejsce na rezerwat (do tej pory nikt nie dbał o to co tam żyje czy rośnie - gdzie byli ci ekolodzy? ) ogromy, zadbany pas zieleni i miejsce dla rekreacji i sportu.
G
Gość
To, że grupa zacietrzewionych zapaleńców jest niezadowolona, że popsuje się widok z okna nie znaczy, że należy wstrzymać rozwój miasta. Zawsze ktoś będzie przeciwny i niezadowolony.
b
bolo
Rada miasta sensownie przedstawiała swoje racje. Tu nie było idealnego rozwiązania.
Dodaj ogłoszenie