MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Bezpartyjni Samorządowcy: program wyborczy, idee i poglądy, które ruch pragnie przenieść do polityki krajowej

Piotr Kobyliński
Piotr Kobyliński
Wideo
od 16 lat
Bezpłatna komunikacja, zerowy PIT, bon edukacyjny, zdrowe i darmowe posiłki dla dzieci w szkołach, a także skrócenie kolejek do lekarzy – oto najważniejsze postulaty przedstawione przez Bezpartyjnych Samorządowców, z którymi przystępują do najbliższych wyborów parlamentarnych.

Spis treści

Bezpartyjni Samorządowcy to ruch społeczny, który powstał przed wyborami samorządowymi w 2014 roku. W 2018 roku Bezpartyjni Samorządowcy, wzmocnieni współpracą z Dolnośląskim Ruchem Samorządowym, wystartowali w wyborach samorządowych jako komitet ogólnopolski.

Bezpartyjni Samorządowcy – czwarta siła w Polsce

Pod wspólnym szyldem ruch zgromadził samorządowców z różnych regionów kraju, m.in. dolnośląskich Bezpartyjnych Samorządowców, Mazowiecką Wspólnotę Samorządową, Bezpartyjnych Pomorze Zachodnie i Lepsze Lubuskie. W wyniku wyborów samorządowych Bezpartyjni Samorządowcy stali się czwartą siłą w Polsce.

W 2023 roku wystartowali do wyborów parlamentarnych jako Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy, zbierając w całym kraju ponad 350 tysięcy podpisów poparcia, zarejestrowali listy w całym kraju.

Główne tezy programu wyborczego

Zdrowa Polska

Bezpartyjni Samorządowcy deklarują, że podejmą „zdecydowane działania na rzecz uzdrowienia rodzimej służby zdrowia, tak aby publiczne pieniądze były efektywnie i w pełni wykorzystane”. Zamierzają przeprowadzić cyfryzację opieki zdrowotnej i zdecentralizować finansowanie świadczeń zdrowotnych, zwiększając kompetencje samorządów, które najlepiej orientują się w potrzebach zdrowotnych mieszkańców. Chcą także zatroszczyć się o seniorów, którym chcieliby zapewnić kompleksową opiekę medyczną, planują także otoczyć opieką psychologiczną dzieci i młodzież. Stawiają na edukację w zakresie sportu. Podejmą również działania na rzecz ochrony, promocji i wsparcia karmienia piersią, które, jak uważa ruch, ma istotne znaczenie nie tylko dla zdrowia społeczeństwa, ale także przynosi wymierne korzyści ekonomiczne dla rodzin i państwa oraz przyczynia się do ochrony środowiska.

Lepsza edukacja – lepsza przyszłość

Zdaniem Bezpartyjnych Samorządowców „normalna edukacja” to edukacja oparta na zasadniczych kompetencjach społecznych, będących kluczem do sukcesu życiowego. Podkreślają, że młodzi Polacy muszą zostać wyposażeni w umiejętność, m.in.: czytania ze zrozumieniem, dokonywania analizy tekstów, krytycznej oceny sytuacji i stanów faktycznych wraz ze zdolnością do przeprowadzenia analizy porównawczej,, prowadzenia badań i symulacji, debaty wraz z opanowaniem sztuki retoryki, rozpoznawania dobra i zła, rozumowania logicznego czy uruchamiania procesów decyzyjnych. Przekonują, że dobro ucznia powinno stanowić priorytet, a szkoła winna umożliwiać mu rozwój talentów przy zindywidualizowanym podejściu.

Więcej informacji na temat wyborów w naszym serwisie specjalnym: WYBORY 2023

Zwrócono także uwagę na badania, które potwierdzają wpływ edukacji na standard życia społeczeństw.

– Posiadanie większej wiedzy wpływa na chęć wykorzystania rozwiązań, jakie oferuje gospodarka; to z kolei napędza konsumpcję i produkcję. Nowoczesna edukacja musi też nadążać za procesem globalizacji, wymuszającej otwarcie się społeczeństw i swobodę przepływu nie tylko towarów, usług, kapitału i pracy, ale również swobodny przepływ idei, wartości i wiedzy(...) Zapewnienie młodym Polakom rzetelnego wykształcenia, nauczycielom właściwych warunków pracy i przywrócenia prestiżu uprawianego zawodu, a samorządom odpowiednich środków na realizację zadań oświatowych. To kwestie najważniejsze i nierozerwalnie związane. Dlatego też Bezpartyjni Samorządowcy postulują szereg zmian w systemie edukacji, które uwzględnią priorytetowe podejście do edukacji – czytamy na stronie bezpartyjnisamorzadowcy.pl.

Demografia

Po wzięciu pod uwagę bieżących danych dotyczących sytuacji ludnościowej Polski, celem polityki demograficznej Bezpartyjnych Samorządowców jest zahamowanie ciągłego spadku przyrostu naturalnego oraz dążenie do dodatniej wartości tego współczynnika.

Głównym założeniem jest zatrzymanie spadku liczby ludności w Polsce. To wyzwanie wielowymiarowe, wymaga działań na wielu frontach. Wytyczne programowe dotyczące demografii podzielone zostały na dwa główne obszary tematyczne: kwestie dzietności oraz kwestie migracyjne.

Kwestia dzietności

 1. URUCHOMIENIE WSPARCIA DLA SENIORÓW I CZŁONKÓW RODZINY W OPIECE NAD DZIEĆMI 2. WZMOCNIENIE ROLI OJCA JAKO OPIEKUNA
 2. REAKTYWOWANIE „PRZEDSZKOLA W PRACY”
 3. WZMOCNIENIE ROLI PRZEDSZKOLI DOMOWYCH
 4. ZMNIEJSZENIE OBCIĄŻENIA MŁODYCH RODZICÓW OPIEKĄ NAD SENIORAMI
 5. LIBERALIZACJA UMÓW OPIEKUŃCZYCH
 6. STWORZENIE SYSTEMU, W KTÓRYM MACIERZYŃSTWO NIE BĘDZIE OBCIĄŻENIEM DLA PRACODAWCY
 7. DOPŁATY DO WYNAJMU MIESZKAŃ DLA MŁODYCH RODZICÓW

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Portal i.pl codziennie. Obserwuj i.pl!

Polityka migracyjna:

 1. POLACY ZA GRANICĄ – JAK PRZEKONAĆ ICH DO POWROTU?
 2. OBCOKRAJOWCY W POLSCE
 3. JAK PRZEKONAĆ POLAKÓW DO POZOSTANIA W KRAJU?

Przedsiębiorczość

W kwestii przedsiębiorczości Bezpartyjni Samorządowcy uważają, że „zarówno polityka fiskalna, jak i polityka monetarna państwa muszą być zdecydowanie bardziej restrykcyjne, aby chronić polską gospodarkę przed tragiczną w skutkach stagflacją, której doświadczają obecnie kraje Europy. Należy przy tym zaakceptować fakt, że ekonomia globalna jest jeszcze bardziej nieprzewidywalna niż w poprzedniej dekadzie, dlatego musimy być gotowi na wszelkie jej zawirowania.”

Bezpartyjni Samorządowcy chcieliby m.in. wprowadzić zerową stawkę podatku PIT. Miałoby to umożliwić wzrost wynagrodzeń pracowniczych i emerytur oraz spowodować spadek kosztów ponoszonych przez pracodawców. Zaoszczędzone w ten sposób środki mogłyby być przeznaczone na inwestycje i rozwój swojej działalności gospodarczej, co spowodowałoby m.in. powstanie nowych miejsc pracy. Postulują również w takich kwestiach jak:

 • PODATEK PRZYCHODOWY ZAMIAST PODATKU CIT
 • DOBROWOLNY ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
 • PRZEDSIĘBIORCZE OSZCZĘDZANIE NA EMERYTURĘ
 • SKŁADKA ZDROWOTNA ODLICZANA OD PODATKU
 • KONIEC DWUKROTNEGO OPŁACANIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ
 • KWOTA WOLNA OD PODATKU OD ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH (TZW. „PODATKU BELKI”)
 • DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWA DLA SZERSZEGO GRONA PODATNIKÓW
 • PODATNIK KLIENTEM, A NIE PETENTEM
 • REALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I MAJĄTKOWA URZĘDNIKÓW
 • OGRANICZENIE BIUROKRACJI
 • ZAKAZ NAKŁADANI A PRZEZ USTAWODAWCĘ NOWYCH OBOWIĄZKÓW BIUROKRATYCZNYCH NA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW (I REDUKCJA OBECNIE ISTNIEJĄCYCH)
 • ZMIANY PRAWA GOSPODARCZEGO NAKŁADAJĄCE OBOWIĄZKI NA PRZEDSIĘBIORCÓW Z MINIMUM PÓŁROCZNYM WYPRZEDZENIEM
 • ROZLICZANIE SIĘ RYCZAŁTEM
 • PROCEDURY SĄDOWE PRZYJAZNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
 • POWOŁANIE RADY ODWOŁAWCZEJ Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW ZAWODOWYCH ORAZ URZĘDÓW
 • POWSZECHNY SAMORZĄD GOSPODARCZY

Rolnictwo

Bezpartyjni Samorządowcy twierdzą, że jednym z kluczowym wyzwań jest kwestia wsparcia finansowego polskiego rolnictwa. W zakresie polityki rolnej chcieliby wprowadzić różne środki i instrumenty wsparcia w postaci:

 • większych płatności bezpośrednich dla młodych rolników;
 • wsparcia w zakładaniu przedsiębiorstw przez młode osoby trudniące się rolnictwem;
 • instrumentów finansowych, współpracy, inwestycji, transferów wiedzy, usług doradztwa,
 • bonusowych, corocznych lub jednorazowych płatności dla pracujących na roli osób kwalifikujących się do udziału w systemie dla małych gospodarstw, które na stałe przekazały swoje gospodarstwo innej osobie prowadzącej działalność rolniczą,
 • utrzymania konkurencyjności sektora rolnego i zwiększenia atrakcyjności obszarów wiejskich.

Zaznaczono, że w każdych planach należy uwzględnić szerokie wsparcie specjalne dla młodych rolników, które dotrze do nich bezpośrednio. "Jako Bezpartyjni Samorządowcy dostrzegamy proces starzenia się nie tylko społeczeństwa w mieście, ale i na wsi". Zauważono, że dużym wyzwaniem polskiej wsi będzie wymiana pokoleniowa. Wsparciem tego procesu ma być właśnie system zachęt finansowych dedykowanych dla osób młodych. Chcemy wzmocnić działania na rzecz utrzymania konkurencyjności sektora rolnego i zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich, np. dzięki poprawie dostępu do nowoczesnej edukacji dla dzieci, powszechnych żłobków i przedszkoli.

Ekologia

Bezpartyjni Samorządowcy doceniają znaczenie ekologii jako nauki o środowisku istot żywych, strukturze i sposobach funkcjonowania przyrody, której centralną postacią jest człowiek i przynależne mu, niemal nieograniczone możliwości kreowania rozwiązań i oddziaływania na otoczenie. W tym kontekście ekologia miałaby zawsze posiadać interdyscyplinarny charakter z dominującym nastawieniem prospektywnym, szczególnie uwzględniającym działania społeczno-polityczne. Ideą przyświecającą planowaniu działań ekologicznych przez Bezpartyjnych Samorządowców jest uznanie wielopoziomowego oddziaływania na środowisko i konieczność odpowiedzialnego postępowania względem otoczenia. Ze względu na to, jednym z ważniejszych celów powinno być wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań i edukowanie społeczeństwa na temat znaczenia i roli ekologii dla zdrowia, bezpieczeństwa i przyszłości człowieka. Kluczowym zagadnieniem jest zrozumienie bliższej i dalszej perspektywy podejmowanych działań i świadome planowanie długoterminowe z uwzględnieniem pozytywnych i negatywnych aspektów wprowadzanych zmian. Postulaty Bezpartyjnych Samorządowców związane z ekologią:

 • UTWORZENIE STRAŻY OCHRONY PRZYRODY
 • WPROWADZENIE MONITORINGU RZEK W SYSTEMIE ONLINE
 • MAŁA RETENCJA I OCHRONA WÓD
 • WPROWADZENIE ZASADY ELASTYCZNYCH POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH
 • KONSEKWENTNE STOSOWANIE PRAWA O PRZEDSIĘBIORCACH
 • PRECYZYJNE ODRÓŻNIENIE W PRZEPISACH „RZECZY UŻYWANEJ” OD „ODPADU”
 • SKUPIENIE KONTROLI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN, NAWOZÓW ORAZ ŚRODKÓW WSPOMAGAJĄCYCH UPRAWĘ ROŚLIN W RĘKACH PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
 • DOPRECYZOWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KONTROLI INTERWENCYJNE
 • WPROWADZENIE DO EDUKACJI WIEDZY EKOLOGICZNEJ I WIEDZY O REGIONIE

Cały program można znaleźć na stronie Bezpartyjnych Samorządowców (bezpartyjnisamorzadowcy.pl).

lena

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Bezpartyjni Samorządowcy: program wyborczy, idee i poglądy, które ruch pragnie przenieść do polityki krajowej - Portal i.pl

Wróć na kurierlubelski.pl Kurier Lubelski